Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Migration and Home Affairs

Schengenski informacijski sistem

Schengenski informacijski sistem (SIS) je najpogosteje uporabljen in največji sistem za izmenjavo informacij za varnost in upravljanje meja v Evropi. Ker med schengenskimi državami v Evropi ni notranjih meja, SIS nadomešča nadzor meja in je najuspešnejše orodje sodelovanja med mejnimi organi, organi za priseljevanje, policijo, carinskimi organi in pravosodnimi organi v EU in pridruženih schengenskih državah.

Pristojni nacionalni organi, kot so policija in mejna straža, lahko vnašajo in preverjajo razpise ukrepov za osebe in predmete v skupni podatkovni zbirki. Te osebe in predmete je mogoče izslediti kjer koli v EU in na schengenskem območju med mejnimi kontrolami, policijskimi preverjanji ali drugimi zakonitimi preverjanji.

Sistem po odpravi notranjih mejnih kontrol od leta 1995 prispeva k ohranjanju varnosti Evrope.

Druga generacija SIS (SIS II) je bila uvedena leta 2013 in vsebuje dodatne funkcije, kot je možnost, da se razpisom ukrepov dodajo prstni odtisi in fotografije.

SIS bo leta 2023 posodobljen in bo vseboval nove razpise ukrepov, posodobljene podatke in izboljšane funkcije.

Kaj je SIS in kako deluje?

Več o tem, kako si države EU izmenjujejo informacije o osebah in predmetih prek SIS in kako se je sistem razvijal skozi leta.

Zgodbe o uspehu

Zgodbe o uspešnem sodelovanju med nacionalnimi organi zaradi izmenjave informacij prek SIS

Pravice do dostopa in varstvo podatkov

SIS ima stroge zahteve glede kakovosti in varstva podatkov. Dostop do SIS imajo samo pooblaščeni uporabniki v pristojnih organih, kot so nacionalna mejna straža, policija ali carina.

Sodelovanje uradov SIRENE

Uradi SIRENE so vozlišča, ki usklajujejo izmenjavo informacij o razpisih ukrepov v SIS v svoji državi ali organizaciji. Vsaka država, ki uporablja SIS, ima vzpostavljen nacionalni urad SIRENE.