Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Migration and Home Affairs

Schengeninformatiesysteem

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is het meest gebruikte en grootste informatie-uitwisselingssysteem voor veiligheid en grensbeheer in Europa. Het SIS ondervangt de afwezigheid van toezicht aan de binnengrenzen tussen de Schengenlanden in Europa. Het is het succesvolste instrument voor samenwerking tussen grens-, immigratie-, politie-, douane- en gerechtelijke autoriteiten in de EU en de geassocieerde Schengenlanden.

Bevoegde nationale autoriteiten, zoals de politie en de grenswacht, kunnen signaleringen van personen en voorwerpen in één gemeenschappelijke databank invoeren en raadplegen. Deze personen en voorwerpen kunnen overal in de EU en het Schengengebied worden aangetroffen bij grenscontroles, politiecontroles of andere legale controles.

Sinds 1995 helpt het systeem Europa de veiligheid te waarborgen bij afwezigheid van controles aan de binnengrenzen.

In 2013 werd de tweede generatie van het SIS (SIS II) ingevoerd, met extra functies, zoals de mogelijkheid om vingerafdrukken en foto’s aan signaleringen toe te voegen.

In maart 2023 is het SIS vernieuwd met nieuwe signaleringen, verbeterde gegevens en geavanceerdere functies.   

Wat is het SIS en hoe werkt het?

Ontdek hoe EU-landen via het SIS informatie over personen en voorwerpen uitwisselen en hoe het systeem zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Succesverhalen

Verhalen over succesvolle samenwerking tussen nationale autoriteiten dankzij de uitwisseling van informatie via het SIS.

Toegangsrechten en gegevensbescherming

Het SIS stelt strenge eisen aan de kwaliteit en de bescherming van gegevens. Alleen geautoriseerde gebruikers bij de bevoegde autoriteiten, zoals de nationale grenswacht, de politie of de douane, hebben toegang tot het SIS.

Sirene-samenwerking

De Sirene-bureaus zijn de knooppunten die de uitwisseling van informatie over SIS-signaleringen in hun land of organisatie coördineren. Elk land dat gebruikmaakt van het SIS heeft een nationaal Sirene-bureau opgericht.