Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Migration and Home Affairs

Schengeninformatiesysteem

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is het meest gebruikte en grootste informatie-uitwisselingssysteem voor veiligheid en grensbeheer in Europa. Aangezien er tussen de Schengenlanden in Europa geen binnengrenzen bestaan, neemt het SIS de plaats in van grenscontroles. Het is het succesvolste instrument voor samenwerking tussen grens-, immigratie-, politie-, douane- en gerechtelijke autoriteiten in de EU en de met Schengen geassocieerde landen.

Bevoegde nationale autoriteiten, zoals de politie en de grenswacht, kunnen signaleringen van personen en voorwerpen in één gemeenschappelijke databank invoeren en raadplegen. Deze personen en voorwerpen kunnen overal in de EU en het Schengengebied worden aangetroffen bij grenscontroles, politiecontroles of andere legale controles.

Sinds 1995 heeft het systeem Europa geholpen de veiligheid te waarborgen bij afwezigheid van controles aan de binnengrenzen.

In 2013 werd de tweede generatie van het SIS (SIS II) ingevoerd, met extra functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om vingerafdrukken en foto's aan signaleringen toe te voegen.

In 2023 zal het SIS worden vernieuwd met nieuwe signaleringen, verbeterde gegevens en ruimere functionaliteiten.

Wat is het SIS en hoe werkt het?

Ontdek hoe EU-landen via het SIS informatie uitwisselen over personen en voorwerpen en hoe het systeem zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Succesverhalen

Verhalen over succesvolle samenwerking tussen nationale autoriteiten dankzij de uitwisseling van informatie via het SIS.

Toegangsrechten en gegevensbescherming

Het SIS stelt strenge eisen aan de kwaliteit en de bescherming van gegevens. Alleen geautoriseerde gebruikers bij de bevoegde autoriteiten, zoals de nationale grensbewaking, de politie of de douane, hebben toegang tot het SIS.

Sirene-samenwerking

De Sirene-bureaus zijn de knooppunten die de uitwisseling van informatie over SIS-signaleringen in hun land of organisatie coördineren. Elk land dat gebruikmaakt van het SIS heeft een nationaal Sirene-bureau opgericht.