Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Migration and Home Affairs

Sodelovanje uradov SIRENE

Kratica SIRENE se nanaša na zahtevo za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic („Supplementary Information Request at the National Entries“).

Vsaka država, ki uporablja SIS, je vzpostavila nacionalni urad SIRENE, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu in je pristojen za izmenjavo informacij ter dejavnosti usklajevanja, povezane z razpisi ukrepov v SIS. Tudi Europol ima vzpostavljen urad SIRENE. 

Učinkovito sodelovanje uradov SIRENE je ključno za uspešno delovanje SIS. Sodelovanje med državami ter med državami in Europolom lahko poteka med dvema ali več stranmi, povezano pa mora biti s konkretnim razpisom ukrepa v SIS. Da bi zagotovili hitro, zaupno in učinkovito nadaljnje ukrepanje v zvezi z zadevami, komunikacija poteka prek standardiziranih obrazcev na varnem omrežju.

Naloge nacionalnih uradov SIRENE vključujejo:

  • zagotavljanje dopolnilnih informacij o razpisih ukrepov;
  • potrjevanje razpisov ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje;
  • navezovanje stika z državo, ki je izdala razpis ukrepa, ko je ugotovljeno ujemanje in so sprejeti vsi zahtevani ukrepi;
  • navezovanje stika z državo, ki je izdala razpis ukrepa, ko zahtevanega ukrepa ni mogoče sprejeti;
  • nadzorovanje kakovosti podatkov in združljivosti razpisov ukrepov;
  • usklajevanje čezmejnih dejavnosti, povezanih z razpisi ukrepov v SIS;
  • obdelava zahtevkov za dostop do osebnih podatkov.

Seznam nacionalnih uradov SIRENE je objavljen v Uradnem listu Evropske unije.