Skip to main content
Migration and Home Affairs

Sistemul de informații Schengen

Sistemul de informații Schengen (SIS) este sistemul de schimb de informații în materie de securitate și de gestionare a frontierelor cel mai vast și cel mai frecvent utilizat din Europa. Întrucât nu există frontiere interne între țările Schengen în Europa, SIS compensează controalele la frontieră și este cel mai reușit instrument de cooperare pentru autoritățile de frontieră, de imigrație, polițienești, vamale și judiciare din UE și din țările asociate spațiului Schengen.

Autoritățile naționale competente, cum ar fi poliția și polițiștii de frontieră, pot introduce și consulta semnalări privind persoane și obiecte într-o bază de date comună. Aceste persoane și obiecte pot fi localizate oriunde în UE și în spațiul Schengen în timpul verificărilor la frontieră, verificărilor poliției sau al altor controale legale.

Din 1995, sistemul a ajutat Europa să își mențină securitatea în absența controalelor la frontierele interne.

În 2013, a fost introdusă a doua generație a SIS (SIS II), cu funcționalități suplimentare, cum ar fi posibilitatea de a adăuga la semnalări amprente digitale și fotografii.

În martie 2023, SIS a fost reînnoit cu noi semnalări, cu date actualizate și cu funcționalități îmbunătățite.   

Schengen Information System

Ce este SIS și cum funcționează?

Aflați cum fac țările UE schimb de informații cu privire la persoane și obiecte prin intermediul SIS și cum a evoluat sistemul de-a lungul anilor.

Success stories

Povești de succes

Povești de cooperare reușită între autoritățile naționale ca urmare a schimbului de informații prin intermediul SIS.

Access rights and data protection

Drepturile de acces și protecția datelor

SIS are cerințe stricte privind calitatea și protecția datelor. Numai utilizatorii autorizați din cadrul autorităților competente, cum ar fi autoritățile naționale de control la frontieră, poliția sau autoritățile vamale, au acces la SIS.

SIRENE cooperation

Cooperarea SIRENE

Birourile SIRENE sunt centrele care coordonează schimbul de informații privind semnalările SIS în țara sau organizația lor. Fiecare țară care utilizează SIS a înființat un birou național SIRENE.