Siirry pääsisältöön
Migration and Home Affairs

Schengenin tietojärjestelmä

Schengenin tietojärjestelmä (SIS) on eniten käytetty ja laajin turvallisuutta ja rajaturvallisuutta koskeva tiedonvaihtojärjestelmä Euroopassa. SIS-järjestelmä korvaa tarkastukset Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välisillä rajoilla ja toimii näiden maiden ja EU:n raja-, maahanmuutto-, poliisi-, tulli- ja oikeusviranomaisten tärkeänä yhteistyövälineenä.

SIS-järjestelmän avulla toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, kuten poliisi ja rajavartijat, voivat tallentaa henkilöitä ja esineitä koskevat kuulutukset yhteen yhteiseen tietokantaan ja hakea sieltä tietoja. Kuulutuksen kohteena olevat henkilöt ja esineet voidaan paikantaa missä tahansa EU:ssa tai Schengen-alueella rajatarkastusten, poliisitarkastusten tai muiden lainmukaisten tarkastusten yhteydessä.

SIS on jo vuodesta 1995 auttanut viranomaisia varmistamaan EU:n turvallisuuden ilman sisärajatarkastuksia.

Vuonna 2013 otettiin käyttöön toisen sukupolven SIS-järjestelmä (SIS II), jossa on lisätoimintoja, kuten mahdollisuus lisätä kuulutuksiin sormenjälkitietoja ja valokuvia.

SIS uusiutui jälleen vuonna 2023, jolloin siihen lisättiin uusia kuulutus- ja tietoluokkia ja sen toimintoja tehostettiin.   

Schengen Information System

Tietoa SIS-järjestelmästä, jolla EU-maat vaihtavat tietoja henkilöistä ja esineistä, sekä järjestelmän kehitysvaiheista.

Access rights and data protection

SIS-järjestelmän tietojen ja tietosuojan pitää täyttää tiukat vaatimukset. SIS-järjestelmää voivat käyttää vain toimivaltaisten viranomaisten, kuten kansallisen rajavalvonnan, poliisin tai tullin, valtuutetut käyttäjät.

SIRENE cooperation

SIRENE-toimistot ovat keskuksia, jotka koordinoivat SIS-kuulutuksiin liittyvää tietojenvaihtoa omassa maassaan tai organisaatiossaan. Jokainen SIS-järjestelmää käyttävä maa on perustanut kansallisen SIRENE-toimiston.