Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs

Шенгенска информационна система

Шенгенската информационна система (ШИС) е най-широко използваната и най-голямата система за обмен на информация в областта на сигурността и управлението на границите в Европа. Тъй като между държавите от Шенгенското пространство в Европа няма вътрешни граници, ШИС компенсира липсата на граничен контрол. Тя е най-успешният инструмент за сътрудничество между граничните, имиграционните, полицейските, митническите и съдебните органи в ЕС и асоциираните към Шенген държави.

Компетентните национални органи, като например полицията и граничната охрана, могат да въвеждат и проверяват сигнали за лица и вещи в една обща база данни. Тези лица и вещи могат да се намират навсякъде в ЕС и Шенгенското пространство по време на гранични, полицейски или други проверки.

От 1995 г. насам системата помага на Европа да опазва сигурността си при липсата на проверки по вътрешните граници.

През 2013 г. бе въведена ШИС от второ поколение (ШИС II) с допълнителни функции, като например възможност за добавяне на пръстови отпечатъци и снимки към сигналите.

През 2023 г. ШИС ще бъде обновена с нови сигнали, подобрени данни и усъвършенствани функции.   

Сигнали и данни в ШИС

ШИС съдържа само сигнали за лица или вещи, попадащи в предварително определени категории сигнали.

Успешни примери

Примери за успешно сътрудничество между националните органи благодарение на обмена на информация чрез ШИС.

Права на достъп и защита на данните

Съществуват строги изисквания относно качеството и защитата на данните в ШИС. Достъп до ШИС имат само оправомощени потребители в рамките на компетентните органи, като например националните гранични, полицейски или митнически органи.

Сътрудничество по SIRENE

Бюрата SIRENE са центровете, които координират обмена на информация във връзка със сигнали в ШИС в своята държава или организация. Всяка държава, която използва ШИС, е създала национално бюро SIRENE.