Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Migration and Home Affairs

Razpisi ukrepov in podatki v SIS

SIS vsebuje samo razpise ukrepov za osebe in predmete, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij razpisov ukrepov:

 • zavrnitev vstopa ali prepoved prebivanja: razpisi ukrepov veljajo za državljane tretjih držav, ki nimajo pravice do vstopa ali prebivanja na schengenskem območju;
 • osebe, za katere se zahteva prijetje: razpisi ukrepov za osebe, za katere sta izdana evropski nalog za prijetje ali prošnja za izročitev (Švica in Lihtenštajn);
 • pogrešane osebe: razpisi ukrepov za iskanje pogrešanih oseb, vključno z otroki, ter njihovo zaščito, če je to zakonito in potrebno;
 • osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku: razpisi ukrepov za ugotavljanje prebivališča ali stalnega prebivališča oseb, iskanih zaradi sodelovanja v kazenskih sodnih postopkih (na primer prič);
 • osebe in predmeti za prikrite ali namenske kontrole: razpisi ukrepov za pridobitev informacij o osebah ali povezanih predmetih za namene pregona kaznivih dejanj in preprečevanja groženj javni ali nacionalni varnosti;
 • predmeti za zaseg ali zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih: razpisi ukrepov za predmete (na primer vozila, potovalne dokumente, registrske tablice, industrijsko opremo), iskane zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskem postopku. Razpisi ukrepov za potovalne dokumente se lahko izdajo tudi posebej za to, da se njihovemu imetniku prepreči potovanje.

Od 2023 bo SIS vseboval tudi razpise ukrepov v zvezi z naslednjim:

 • odločbe o vrnitvi: razpisi ukrepov za državljane tretjih držav, za katere veljajo odločbe o vrnitvi, ki so jih izdale schengenske države;
 • otroci, pri katerih obstaja nevarnost, da bi jih ugrabili starši, sorodniki ali skrbniki: razpisi ukrepov za preprečevanje, da bi bili taki otroci ugrabljeni ali pogrešani;
 • ranljive osebe, ki jim je treba preprečiti potovanje: razpisi ukrepov za zaščito ranljivih oseb (odraslih ali otrok) pred tem, da bi bile nezakonito odpeljane v tujino, ali preprečitev njihovega potovanja brez potrebnih dovoljenj;
 • osebe ali predmeti za poizvedovalne kontrole: dodatni razpisi ukrepov za pridobitev informacij o osebah ali povezanih predmetih za namene pregona kaznivih dejanj in preprečevanja groženj javni ali nacionalni varnosti;
 • neznane iskane osebe: razpisi ukrepov, ki vsebujejo le sledove prstnih odtisov in dlani storilca kaznivega dejanja, najdene na kraju izvršitve terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v kazenski preiskavi. Izdani so za namene ugotavljanja istovetnosti storilca kaznivega dejanja v skladu z nacionalno zakonodajo.

Vrste podatkov, vnesenih v SIS

SIS vsebuje naslednje vrste podatkov:

V zvezi z osebami:

 • identifikacijski podatki: podatki za ugotavljanje istovetnosti iskane osebe in druge informacije, pomembne za končnega uporabnika, ki izvaja iskanje;
 • razlog za razpis ukrepa: razlog za razpis ukrepa strukturirano opisuje, zakaj je oseba iskana;
 • zahtevani ukrep: zahtevani ukrep strukturirano opisuje, kaj mora uradna oseba storiti, ko je oseba najdena;
 • informacije o kazenskem postopku: kopija evropskega naloga za prijetje za osebo, za katero se zahteva prijetje, ter podatki o žrtvah, katerih identiteta je bila zlorabljena (po potrebi);
 • fotografije: fotografije osebe, za katero velja razpis ukrepa;
 • prstni odtisi in odtisi dlani: daktiloskopski podatki (prstni odtisi in/ali odtisi dlani) osebe, za katero velja razpis ukrepa.

Po posodobitvi bo SIS vključeval tudi naslednje:

 • informacije o predmetih, povezanih z osebami: podatki o predmetih, vnesenih v SIS, da bi se izsledila oseba, za katero velja razpis ukrepa, na primer vozilo, ki ga je iskana oseba uporabila – ti podatki se lahko dodajo samo razpisom ukrepov za osebe v skladu s členi 26, 32 in 34 uredbe SIS za policijske namene;
 • identifikacijski dokumenti: podatki, ki opisujejo identifikacijski dokument osebe, za katero velja razpis ukrepa – priložena je lahko kopija dokumenta;
 • sledi prstnih odtisov in dlani: daktiloskopski podatki (sledi prstnih odtisov in/ali dlani) s krajev izvršitve kaznivega dejanja;
 • profil DNK: profil DNK osebe, za katero velja razpis ukrepa, ali družinskih članov (samo v primeru pogrešanih oseb, ki jih je treba zaščititi).

V zvezi s predmeti:

 • identifikacijski podatki: podatki za ugotavljanje istovetnosti iskanih predmetov in druge informacije, pomembne za končnega uporabnika, ki izvaja iskanje;
 • razlog za razpis ukrepa: razlog za razpis ukrepa strukturirano opisuje, zakaj se predmet išče; 
 • zahtevani ukrep: zahtevani ukrep strukturirano opisuje, kaj mora uradna oseba storiti, ko je predmet najden;
 • slike: slike/fotografije predmeta.

Lastnik podatkov je država, ki v SIS vnese razpis ukrepa in povezane podatke. To pomeni, da lahko samo ta država posodablja in izbriše razpis ukrepa.

Za uspešno delovanje SIS so ključni kakovost, točnost in celovitost podatkovnih elementov, s katerimi je mogoče ugotavljati istovetnost. Za razpise ukrepov za osebe so minimalni zahtevani podatki:

 • ime,
 • leto rojstva,
 • sklic na odločitev, ki je privedla do razpisa ukrepa,
 • zahtevani ukrep.

Če so na voljo, je treba dodati fotografije in prstne odtise, da se olajša ugotavljanje istovetnosti in preprečijo napake pri ugotavljanju istovetnosti. Sistem omogoča tudi dodajanje povezav med razpisi ukrepov (npr. med razpisom ukrepa za osebo in vozilo).

Biometrija

SIS od leta 2013 omogoča shranjevanje prstnih odtisov, ki se lahko uporabijo za potrjevanje identitete osebe, izsledene z drugimi sredstvi. Vendar ugotavljanje istovetnosti oseb samo z njenimi prstnimi odtisi omogoča tudi sistem AFIS (sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov), vzpostavljen marca 2018. Ta sistem omogoča, da sta storilcem kaznivih dejanj in drugim iskanim osebam otežena vstop in gibanje znotraj EU z uporabo ponarejenih dokumentov ali dokumentov, ki pripadajo drugim osebam.

Od 2023 bo SIS vseboval odtise dlani ter sledove prstnih odtisov in odtisov dlani. Ti bodo uporabljeni za biometrična iskanja in potrjevanje identitete. Od 2023 bo SIS vseboval profile DNK pogrešanih oseb ali njihovih staršev, starih staršev ali sorodnikov za namene potrjevanja identitete.