Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs

Schengenský informačný systém

Schengenský informačný systém (SIS) je najpoužívanejší a najrozsiahlejší spoločný informačný systém na účely bezpečnosti a riadenia hraníc v Európe. Medzi krajinami schengenského priestoru v Európe neexistujú žiadne vnútorné hranice. SIS tak nahrádza hraničné kontroly a je najúspešnejším nástrojom spolupráce pre pohraničné, imigračné, policajné, colné a justičné orgány v EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru.

Príslušné vnútroštátne orgány, napríklad polícia a pohraničná stráž, môžu vkladať a konzultovať zápisy týkajúce sa osôb a vecí v rámci jednej spoločnej databázy. Počas hraničných, policajných alebo iných zákonných kontrol sa môžu tieto osoby a veci nachádzať kdekoľvek v rámci EÚ a schengenského priestoru.

Od roku 1995 systém pomáha v Európe zachovať bezpečnosť pri absencii kontrol na vnútorných hraniciach.

V roku 2013 bola spustená druhá generácia SIS (SIS II) s ďalšími funkciami, napríklad s možnosťou pridávania odtlačkov prstov a fotografií k zápisom.

V roku 2023 bude obnovený SIS obsahovať nové zápisy, aktualizované údaje a vylepšené funkcie.

Čo je SIS a ako funguje?

Zistite, ako si krajiny EÚ vymieňajú informácie o osobách a veciach prostredníctvom SIS a akým vývojom v priebehu rokov tento systém prešiel.

Príklady úspechov

Príklady úspešnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi vďaka výmene informácií prostredníctvom SIS.

Prístupové práva a ochrana údajov

SIS má prísne požiadavky na kvalitu údajov a ochranu údajov. Do SIS majú prístup iba oprávnení používatelia v rámci príslušných orgánov, ako sú štátna hraničná kontrola, polícia alebo colné orgány.

Spolupráca útvarov SIRENE

Útvary SIRENE sú centrá, ktoré koordinujú výmenu informácií o zápisoch v SIS vo svojej krajine alebo organizácii. V každej krajine, ktorá využíva SIS, sa zriadil národný útvar SIRENE.