Skip to main content
Migration and Home Affairs

Schengen Information System

Schengeninformationssystemet (SIS) er det mest udbredte og omfattende system til udveksling af oplysninger om sikkerhed og grænseforvaltning i Europa. Da der ikke er nogen indre grænser mellem Schengenlandene i Europa, kompenserer SIS for den manglende grænsekontrol og er det mest effektive samarbejdsredskab for grænse-, migrations-, politi-, told- og retsmyndighederne i EU og de associerede Schengenlande.

De nationale myndigheder som politiet og grænsevagterne kan indlæse og søge i indberetninger om eftersøgte personer og genstande i én fælles database. Disse personer og genstande kan blive fundet overalt i EU og Schengenområdet under grænse- og politikontroller og andre lovlig kontroller.

Siden 1995 har systemet hjulpet EU med at opretholde sikkerheden uden kontrol ved de indre grænser.

I 2013 blev anden generation af SIS (SIS II) indført med yderligere funktioner som f.eks. muligheden for at tilføje fingeraftryk og fotografier til indberetninger.

I 2023 vil SIS blive opgraderet med nye typer indberetninger, udvidede data og forbedrede funktioner.   

Succeshistorier

Succeshistorier om samarbejdet mellem forskellige landes myndigheder som følge af udveksling af informationer gennem SIS.

Adgangsrettigheder og databeskyttelse

SIS har strenge krav til datakvalitet og databeskyttelse. Kun autoriserede brugere hos de kompetente myndigheder, f.eks. de nationale grænsekontroller, politiet og toldvæsenet, har adgang til SIS.

SIRENE-samarbejdet

SIRENE-kontorerne er de knudepunkter, der koordinerer udvekslingen af informationer om SIS-indberetninger i deres land eller organisation. Alle de lande, der anvender SIS, har oprettet et nationalt SIRENE-kontor.