Przejdź do treści głównej
Migration and Home Affairs

System Informacyjny Schengen

System Informacyjny Schengen (SIS) jest najpowszechniej wykorzystywanym i największym systemem wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicami w Europie. Ponieważ między krajami strefy Schengen w Europie nie ma granic wewnętrznych, SIS poniekąd zastępuje kontrole graniczne i jest najskuteczniejszym narzędziem współpracy dla służb granicznych i imigracyjnych, policji oraz organów celnych i sądowych w UE i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen.

Właściwe organy krajowe, takie jak policja i straż graniczna, mogą wprowadzać i sprawdzać wpisy dotyczące osób i przedmiotów w jednej wspólnej bazie danych. Graniczne, policyjne i inne zgodne z prawem kontrole wobec tych osób i przedmiotów mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu w UE i strefie Schengen.

Od 1995 r. system SIS pomaga utrzymać bezpieczeństwo w Europie mimo braku kontroli na granicach wewnętrznych.

W 2013 r. wprowadzono drugą generację systemu SIS (SIS II) oferującą nowe opcje, takie jak możliwość dodania do wpisów odcisków palców i fotografii.

W marcu 2023 r. SIS został odnowiony i uzupełniony o nowe wpisy, zaktualizowane dane i usprawnione opcje.   

Schengen Information System

Dowiedz się, jak przebiega wymiana informacji na temat osób i przedmiotów między krajami UE w systemie SIS i jak z upływem lat zmienił się ten system.

Alerts and data in SIS

SIS zawiera tylko wpisy dotyczące osób lub przedmiotów należących do wcześniej ustalonych kategorii.

Access rights and data protection

Obowiązują rygorystyczne wymogi dotyczące jakości i ochrony danych w SIS. Dostęp do systemu mają tylko upoważnieni użytkownicy we właściwych organach, takich jak służby graniczne, policja czy organy celne.

SIRENE cooperation

Biura SIRENE to ośrodki zajmujące się koordynacją wymiany informacji dotyczących wpisów w SIS w poszczególnych krajach lub organizacjach. Każde państwo korzystające z SIS ustanowiło krajowe biuro SIRENE.