Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Migration and Home Affairs

Šengenas informācijas sistēma

Šengenas Informācijas sistēma (SIS) ir visplašāk izmantotā un vislielākā informācijas kopīgošanas sistēma drošības un robežu pārvaldības jomā Eiropā. Tā kā starp Šengenas valstīm Eiropā nav iekšējo robežu, SIS aizstāj robežkontroli un ir visveiksmīgākais sadarbības instruments robežu, imigrācijas, policijas, muitas un tiesu iestādēm ES un Šengenas asociētajās valstīs.

Kompetentās valstu iestādes, piemēram, policija un robežsargi, var ievadīt un aplūkot brīdinājumus par cilvēkiem un priekšmetiem vienā kopīgā datubāzē. Šie cilvēki un priekšmeti var tikt atrasti jebkurā vietā Eiropas Savienībā un Šengenas zonā robežkontroles, policijas kontroles vai citu likumīgu pārbaužu laikā.

Kopš 1995. gada šī sistēma ir palīdzējusi garantēt drošību Eiropā bez iekšējām robežpārbaudēm.

2013. gadā tika ieviesta otrās paaudzes SIS (SIS II) ar papildu funkcijām, piemēram, iespēju brīdinājumiem pievienot pirkstu nospiedumus un fotogrāfijas.

2023. gadā SIS tiks atjaunināta, papildinot to ar jauniem brīdinājumiem, atjauninātiem datiem un uzlabotām funkcijām.

Kas ir <i>SIS</i>, un kā tā darbojas?

Uzziniet, kā ES valstis Šengenas Informācijas sistēmā apmainās ar informāciju par personām un priekšmetiem un kā sistēma gadu gaitā ir attīstījusies.

Veiksmes stāsti

Piemēri no dzīves: sekmīga valstu iestāžu sadarbība, izmantojot informācijas kopīgošanu Šengenas Informācijas sistēmā.

Piekļuves tiesības un datu aizsardzība

<i>SIS</i> ir stingras prasības attiecībā uz datu kvalitāti un datu aizsardzību. Piekļuve <i>SIS</i> ir tikai pilnvarotiem lietotājiem kompetentajās iestādēs, piemēram, valsts robežkontrolē, policijā un muitā.

<i>SIRENE</i> sadarbība

<i>SIRENE</i> biroji ir centri, kas savā valstī vai organizācijā koordinē informācijas apmaiņu par <i>SIS</i> brīdinājumiem. Katra valsts, kas izmanto <i>SIS</i>, ir izveidojusi valsts <i>SIRENE</i> biroju.