Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém (SIS) je nejpoužívanější a nejrozsáhlejší systém pro sdílení informací v oblasti bezpečnosti a správy hranic v Evropě. Vzhledem k tomu, že mezi zeměmi schengenského prostoru v Evropě neexistují žádné vnitřní hranice, systém SIS kompenzuje hraniční kontroly a je nejúspěšnějším nástrojem spolupráce pro pohraniční, imigrační, policejní, celní a soudní orgány v EU a v zemích přidružených k Schengenu.

Příslušné vnitrostátní orgány, jako je policie a pohraniční stráž, mohou vkládat záznamy o osobách a věcech do jedné společné databáze a nahlížet do nich. Tyto osoby a předměty se během hraničních, policejních nebo jiných zákonných kontrol mohou nacházet kdekoli v EU a v schengenském prostoru.

Od roku 1995 pomáhá tento systém tomu, aby byla v Evropě zachována její bezpečnost bez kontrol na vnitřních hranicích.

V roce 2013 byla zavedena druhá generace SIS (SIS II) s dalšími funkcemi, jako je možnost přidávání otisků prstů a fotografií do záznamů.

V roce 2023 bude SIS obnoven a budou zavedeny nové záznamy, podoba jeho údajů bude modernizována a jeho funkce budou zdokonaleny.   

Oč jde a jak to funguje?

Seznamte se s tím, jak si země EU vyměňují informace o osobách a předmětech prostřednictvím SIS a jak se systém v průběhu let vyvíjel

Záznamy a údaje v SIS

SIS obsahuje pouze záznamy o osobách nebo věcech odpovídajících předem určeným kategoriím

Příklady úspěchů

Příklady úspěšné spolupráce mezi vnitrostátními orgány díky sdílení informací prostřednictvím SIS

Přístupová práva a ochrana údajů

SIS má přísné požadavky na kvalitu údajů a jeho ochranu. Do systému SIS mají přístup pouze oprávnění uživatelé v rámci příslušných orgánů, jako jsou vnitrostátní hraniční kontroly, policie nebo celní orgány.

Spolupráce SIRENE

Centrály SIRENE jsou střediska, která koordinují výměnu informací o záznamech SIS ve své zemi nebo organizaci. V každé zemi používající SIS je zřízena vnitrostátní centrála SIRENE.