Pereiti prie pagrindinio turinio
Migration and Home Affairs

Šengeno informacinė sistema

Šengeno informacinė sistema (SIS) yra plačiausiai naudojama ir didžiausia Europos saugumo ir sienų valdymo informacijos mainų sistema. Kadangi tarp Šengeno šalių Europoje nėra vidaus sienų, SIS atsveria sienų kontrolės būtinybę ir yra sėkmingiausia ES ir Šengeno asocijuotųjų šalių bendradarbiavimo priemonė sienų, imigracijos, policijos, muitinių ir teisminių institucijų klausimais.

Kompetentingos nacionalinės institucijos, pavyzdžiui, policija ir sienos apsaugos pareigūnai, gali įvesti perspėjimus apie žmones ir daiktus ir su tais perspėjimais susipažinti naudodamiesi viena bendra duomenų baze. Šių asmenų ir daiktų buvimo vieta gali būti nustatyta bet kurioje ES ir Šengeno erdvės vietoje, atliekant patikrinimus kertant sieną ar policijos ar kitus teisėtus patikrinimus.

Nuo 1995 m., nesant patikrinimų kertant vidaus sienas, ši sistema padeda Europai išlaikyti savo saugumą.

2013 m. įdiegta antrosios kartos SIS (SIS II), į kurią įtrauktos papildomos funkcijos, pavyzdžiui, galimybė prie perspėjimų pridėti pirštų atspaudus ir nuotraukas.

2023 m. kovo mėn. SIS buvo atnaujinta; į ją bus įtraukti nauji perspėjimai, modernizuoti duomenys ir patobulintos funkcijos.   

Schengen Information System

Kas yra SIS ir kaip ji veikia?

Sužinokite, kaip naudodamosi SIS ES šalys keičiasi informacija apie žmones ir daiktus ir kaip su laiku vystėsi ši sistema.

Alerts and data in SIS

Perspėjimai ir duomenys SIS

SIS pateikiami tik perspėjimai dėl iš anksto nustatytoms perspėjimų kategorijoms priskiriamų asmenų ar daiktų.

Success stories

Sėkmės istorijos

Pasakojimai apie sėkmingą nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą dalijantis informacija per SIS.

Access rights and data protection

Prieigos teisės ir duomenų apsauga

SIS nustatyti griežti duomenų kokybės ir apsaugos reikalavimai. Prieigą prie SIS turi tik kompetentingų institucijų, pavyzdžiui, nacionalinės sienų kontrolės, policijos ar muitinės, įgalioti naudotojai.

SIRENE cooperation

Bendradarbiavimas SIRENE

SIRENE biurai yra centrai, koordinuojantys keitimąsi informacija apie SIS perspėjimus savo šalyje ar organizacijoje. Kiekviena SIS naudojanti šalis įsteigė nacionalinį SIRENE biurą.