Skip to main content
Migration and Home Affairs

Schengens informationssystem

Schengens informationssystem (SIS) är det mest använda och största systemet för informationsutbyte för säkerhet och gränsförvaltning i Europa. Eftersom det inte finns några inre gränser mellan Schengenländerna i Europa, kompenserar SIS för gränskontrollerna och är det bästa samarbetsverktyget för gräns-, migrations-, polis-, tull- och rättsmyndigheter i EU och de Schengenassocierade länderna.

Behöriga nationella myndigheter, till exempel polis och gränsbevakning, kan registrera och konsultera larm om människor och föremål i en gemensam databas. De här personerna och föremålen kan befinna sig var som helst i EU och i Schengenområdet i samband med gräns- och poliskontroller eller andra lagliga kontroller.

Sedan 1995 har systemet hjälpt Europa att upprätthålla säkerheten i ett område utan inre gränskontroller.

Den andra generationen av systemet (SIS II) infördes 2013 och har fler funktioner än tidigare, till exempel möjligheten att komplettera ett larm med fingeravtryck och foton.

I mars 2023 uppgraderades SIS med nya larmkategorier, uppgraderade uppgifter och bättre funktioner.   

Bra samarbeten

Exempel på bra samarbeten mellan nationella myndigheter tack vare SIS.

Åtkomst och uppgiftsskydd

SIS har stränga krav på uppgifternas kvalitet och på uppgiftsskyddet. Det är bara godkända användare inom behöriga myndigheter som har tillgång till SIS, till exempel gränsbevakning, polis och tull.

Sirensamarbetet

På Sirenkontoren samordnas informationsutbytet om SIS-larm i det egna landet eller den egna organisationen. Alla länder som använder SIS har ett nationellt Sirenkontor.