Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Migration and Home Affairs

Sirene staat voor “Supplementary Information Request at the National Entries” (verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel).

Elk EU-land dat gebruikmaakt van het SIS heeft een nationaal Sirene-bureau opgericht, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel is en belast is met de uitwisseling van informatie en de coördinatie van de activiteiten in verband met SIS-signaleringen. Europol heeft ook een Sirene-bureau. 

Efficiënte Sirene-samenwerking is essentieel voor de efficiënte werking van het SIS. De samenwerking tussen landen onderling en tussen landen en Europol kan “één-op-één” of “één-op-veel” zijn, en moet gekoppeld zijn aan een specifieke SIS-signalering. Met het oog op een snelle, vertrouwelijke en efficiënte follow-up van zaken vindt de communicatie plaats via een beveiligd netwerk en aan de hand van gestandaardiseerde formulieren.

De taken van de nationale Sirene-bureaus omvatten:

  • het verstrekken van aanvullende informatie over signaleringen;
  • het valideren van signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op aanhouding;
  • contact opnemen met het signalerende land wanneer een match is gevonden en de gevraagde actie is uitgevoerd;
  • contact opnemen met het signalerende land wanneer de gevraagde actie niet kan worden uitgevoerd;
  • toezicht op de kwaliteit van de gegevens en de verenigbaarheid van de signaleringen;
  • coördinatie van grensoverschrijdende activiteiten in verband met SIS-signaleringen;
  • behandeling van verzoeken om toegang tot persoonsgegevens.

De lijst van nationale Sirene-bureaus wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.