Direct naar de inhoud
Migration and Home Affairs

Sirene staat voor “Supplementary Information Request at the National Entries” (verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel).

Elk EU-land dat gebruikmaakt van het SIS heeft een nationaal Sirene-bureau opgericht, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel is en belast is met de uitwisseling van informatie en de coördinatie van de activiteiten in verband met SIS-signaleringen. Europol heeft ook een Sirene-bureau. 

Efficiënte Sirene-samenwerking is essentieel voor de efficiënte werking van het SIS. De samenwerking tussen landen onderling en tussen landen en Europol kan “één-op-één” of “één-op-veel” zijn, en moet gekoppeld zijn aan een specifieke SIS-signalering. Met het oog op een snelle, vertrouwelijke en efficiënte follow-up van zaken vindt de communicatie plaats via een beveiligd netwerk en aan de hand van gestandaardiseerde formulieren.

De taken van de nationale Sirene-bureaus omvatten:

  • het verstrekken van aanvullende informatie over signaleringen;
  • het valideren van signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op aanhouding;
  • contact opnemen met het signalerende land wanneer een match is gevonden en de gevraagde actie is uitgevoerd;
  • contact opnemen met het signalerende land wanneer de gevraagde actie niet kan worden uitgevoerd;
  • toezicht op de kwaliteit van de gegevens en de verenigbaarheid van de signaleringen;
  • coördinatie van grensoverschrijdende activiteiten in verband met SIS-signaleringen;
  • behandeling van verzoeken om toegang tot persoonsgegevens.

De lijst van nationale Sirene-bureaus wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.