Siirry pääsisältöön
Migration and Home Affairs

Käyttöoikeudet ja tietosuoja

Miten henkilötiedot suojataan?

SIS-järjestelmän tiedoille ja tietosuojalle on asetettu tiukat vaatimukset. Perusperiaatteena on, että kuulutuksen tehnyt maa on vastuussa kuulutuksen sisällöstä. Kyseisen maan on varmistettava, että tiedot ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia ja että ne tallennetaan SIS-järjestelmään lainmukaisesti.

Kansalliset tietosuojaviranomaiset valvovat tietosuojasääntöjen soveltamista omassa maassaan, kun taas Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo, miten tietosuojasääntöjä sovelletaan eu-LISAn hallinnoimassa keskusjärjestelmässä. Yhteistyössä ne varmistavat, että valvonta tapahtuu koordinoidusti tietojen koko käyttöketjussa.

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu järjestelmään, on oikeus saada nähdä häntä itseään koskevat tiedot. Tietoihinsa tutustumalla hän voi varmistaa, että ne ovat paikkansapitäviä ja että ne on tallennettu laillisesti. Jos näin ei ole, hänellä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.

Mitä voin tehdä, jos epäilen, että SIS-järjestelmään rekisteröity henkilö väärinkäyttää henkilöllisyyttäni?

Väärennettyjä tai toiselle henkilölle kuuluvia henkilötodistuksia käytetään toisinaan rikosten yhteydessä, tai niiden avulla yritetään päästä Schengen-alueelle tai oleskella siellä. Tämä voi aiheuttaa henkilöllisyyden lailliselle haltijalle ongelmia. Jos arvelet, että sinulle on käynyt näin, ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen ja selosta tilanteesi. Yhteyspiste voi suostumuksellasi lisätä SIS-kuulutukseen seuraavia tietoja, joilla voidaan yrittää estää väärinkäytön jatkuminen:

 • sukunimet
 • etunimet
 • syntymänimet
 • aikaisemmin käytetyt nimet ja peitenimet, jotka on mahdollisesti tallennettu erikseen
 • muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit
 • syntymäpaikka
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • valokuvat ja kasvokuvat
 • sormenjäljet, kämmenenjäljet tai molemmat
 • kaikki kansalaisuudet
 • henkilötodistusten tyyppi
 • maa, jossa henkilötodistus (-todistukset) on myönnetty
 • henkilötodistuksen (-todistusten) numero (numerot)
 • henkilötodistuksen (-todistusten) myöntämispäivä
 • osoitteesi
 • isäsi nimi
 • äitisi nimi

Näiden tietojen lisääminen on sallittua vain nimenomaisella suostumuksellasi. Nämä tiedot ovat ainoastaan niiden viranomaisten saatavilla, joilla on oikeus nähdä henkilöllisyyttäsi väärinkäyttävää henkilöä koskeva SIS-kuulutus, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan väärän tunnistamisen välttämiseksi. Tietosi sisältävä kuulutus on poistettava samaan aikaan kuin henkilöllisyyttäsi väärinkäyttävää henkilöä koskeva kuulutus – tai aikaisemmin, jos sitä pyydät.

Mitä oikeuksia kansalaisilla on SIS-järjestelmään tallennettujen tietojensa suhteen?

Jos katsot, että henkilötietojasi on käytetty väärin tai että ne on oikaistava tai poistettava, voit hyödyntää SIS-lainsäädännössä vahvistettuja tietosuojaoikeuksia. Niihin kuuluvat

 • oikeus tutustua SIS-järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin
 • oikeus virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen tai lainvastaisesti tallennettujen henkilötietojen poistamiseen
 • oikeus saattaa asia tuomioistuimen tai toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi, oikaista tai poistaa itseään koskevia henkilötietoja ja saada korvausta mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tietosuojalainsäädännön rikkomisesta.

SIS-lainsäädäntö takaa kaikille oikeuden vaatia kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen kautta, että he saavat nähdä kuulutusten yhteydessä tallennetut henkilötietonsa, ja että ne oikaistaan tai poistetaan, tai että heille maksetaan vahingonkorvausta (jos heille aiheutuu vahinkoa).

SIS-järjestelmää käyttävät maat ovat sopineet panevansa täytäntöön tuomioistuinten tai viranomaisten antamat lopulliset päätökset. Yhden maan tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen tekemä päätös on näin ollen tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa SIS-järjestelmää käyttävissä maissa.

Näitä oikeuksia voi käyttää missä tahansa SIS-järjestelmää käyttävässä maassa. Tiedonsaantipyyntöjä koskevista eri maiden kansallisista menettelyistä ja yhteyspisteistä on laadittu kattava opas.