Gå direkt till innehållet
Migration and Home Affairs

Larm och uppgifter i SIS

SIS innehåller bara larm om personer och föremål i någon av följande kategorier:

 • Beslut om återvändande: larm om utländska medborgare som är föremål för beslut om återvändande som utfärdats av Schengenländerna.
 • Nekad inresa eller vistelse: larm som gäller utländska medborgare som inte har rätt att resa in i eller vistas i Schengenområdet.
 • Efterlysta personer: larm om personer för vilka en europeisk arresteringsorder eller framställning om utlämning (Schweiz och Liechtenstein) har utfärdats.
 • Försvunna personer: larm om att hitta försvunna personer, också barn, och ställa dem under beskydd om det är lagligt och nödvändigt.
 • Barn som riskerar att föras bort av sina föräldrar, släktingar eller vårdnadshavare: larm för att förhindra barn från att föras bort eller försvinna.
 • Sårbara personer som måste hindras från att resa: larm för att skydda sårbara personer (vuxna och barn) från att olagligen föras utomlands eller för att hindra dem från att resa utan nödvändiga tillstånd.
 • Personer som söks för att delta i ett rättslig förfarande: larm om att hitta bostads- eller hemorten för människor som söks för att delta i brottmål (till exempel vittnen).
 • Personer och föremål som omfattas av diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller: larm för att få information om personer eller relaterade föremål för att lagföra brott eller för att förhindra hot mot den allmänna eller nationella säkerheten.
 • Okända efterlysta personer: larm som bara innehåller märken av fingrar eller handflator som tillhör en gärningsperson som hittats på en plats där ett terroristbrott eller annat allvarligt brott har begåtts och som är under utredning. Sådana larm utfärdas för att identifiera gärningspersonen enligt nationell lag.
 • Larm om föremål som ska beslagtas eller användas som bevismaterial i brottmål: larm om föremål, till exempel fordon, resehandlingar, registreringsskyltar och industriutrusning, som söks för att de ska beslagtas eller användas som bevismaterial i brottmål. Larm om resehandlingar kan också utfärdas för att förhindra innehavaren från att resa.

Typer av uppgifter som registreras i SIS

SIS innehåller följande typer av uppgifter:

För människor:

 • Id-uppgifter: uppgifter som krävs för att identifiera en eftersökt person och annan information som är relevant för den slutanvändare som utför sökningen.
 • Skäl till larmet: ”skälet för larmet” som på ett strukturerat sätt beskriver varför personen eftersöks.
 • Åtgärd som krävs: ”åtgärden som krävs” som på ett strukturerat sätt beskriver vad mottagaren måste göra när personen hittas.
 • Information om brottmål: en kopia av den europeiska arresteringsordern för den person som eftersöks för att gripas och uppgifter om offer för missbruk av identitet (om tillämpligt).
 • Foton: foton på personen som är föremål för larmet.
 • Finger- och handavtryck: finger- och/eller handavtryck för personen som är föremål för larmet.
 • Information om föremål med koppling till personer: uppgifter om föremål registreras i SIS för att lokalisera personer som omfattas av ett larm, till exempel fordon som används av den eftersökta personen – de här uppgifterna kan bara läggas till larm om personer enligt artikel 26, 32 och 34 i förordningen om SIS och polissamarbete.
 • Identitetshandlingar: uppgifter som beskriver id-handlingar för en person som är föremål för ett larm – en kopia av handlingen kan bifogas.
 • Finger- och handavtryck: finger- och/eller handavtryck som har hittats på brottsplatser.
 • DNA-profiler: DNA- profil för en person som är föremål för ett larm eller dennes familjemedlemmar (bara i ärenden som gäller försvunna personer som behöver skyddas).

För föremål:

 • Identitetsuppgifter: uppgifter som krävs för att identifiera ett eftersökt föremål och annan information som är relevant för den slutanvändare som utför sökningen.
 • Skäl till larmet: ”skälet till larmet” som på ett strukturerat sätt beskriver varför föremålet eftersöks. 
 • Åtgärd som krävs: ”åtgärden som krävs” som på ett strukturerat sätt beskriver vad mottagaren måste göra när föremålet hittas.
 • Bilder: Bilder/foton på föremålet.

Landet som registrerar larmet och tillhörande uppgifter i SIS är ”uppgiftsägare”. Det innebär att bara det landet får eller kan uppdatera eller radera ett larm.

Det är viktigt för SIS att uppgifterna håller hög kvalitet och är korrekta och fullständiga. För larm om personer är minimiuppsättningen uppgifter följande:

 • Namn
 • Födelseår
 • Hänvisning till det beslut som gett upphov till larmet
 • Åtgärd som ska vidtas

När foton och fingeravtryck finns måste de läggas till för att underlätta identifieringen och för att undvika felidentifieringar. Det är också möjligt att länka mellan olika larm i systemet (till exempel mellan ett larm om en person och ett larm om ett fordon).

Biometriska uppgifter

Sedan 2013 går det att spara fingeravtryck i SIS, som kan användas för att styrka identiteten på en person som har lokaliserats på annat sätt. Men sedan Afis (automatiskt fingeravtrycksidentifieringssystem) infördes i mars 2018 kan personer identifieras enbart med hjälp av sina fingeravtryck. Tack vare det systemet är det svårare för brottslingar och andra personer av intresse att resa in i och förflytta sig inom EU med förfalskade handlingar eller handlingar som tillhör någon annan.

Från och med mars 2023 finns det också handavtryck och märken av fingrar och handflator i SIS. De kan användas för biometriska sökningar och för att styrka identiteten. Från och med mars 2023 innehåller SIS dessutom DNA-profiler för personer som anmäls saknade eller för deras föräldrar, far- och morföräldrar eller syskon för att kunna styrka identiteten.