Skip to main content
Migration and Home Affairs

Vad är SIS och hur fungerar det?

Uppdaterade funktioner i SIS från och med 2023

Informationsutbyte

Nya larmkategorier och mer data kan delas via SIS, vilket gör informationen mer komplett och tillförlitlig för myndigheterna i de länder som använder SIS.

Biometriska uppgifter

Från och med mars 2023 innehåller SIS följande typer av biometriska uppgifter för att styrka identiteten på personer som är registrerade i systemet:

 • Foton
 • Handavtryck
 • Fingeravtryck
 • Märken av fingrar
 • Märken av handflator
 • DNA-uppgifter (bara för försvunna personer)

Finger- och handavtryck och märken av fingrar och handflator kan användas för biometriska sökningar i systemet för automatisk identifiering av fingeravtryck (Afis) i SIS.

SIS använder ännu inte teknik för igenkänning av foton och för ansiktsigenkänning. Kommissionen måste lägga fram en rapport om tillgängligheten, beredskapen och tillförlitligheten för sådan teknik innan den kan införas. Europaparlamentet ska höras om rapporten. När sådan teknik börjar användas i SIS kommer länderna att kunna använda de verktygen vid vanliga gränsövergångsställen. Därefter kan kommissionen anta delegerade rättsakter för att bestämma andra fall då foton och ansiktsbilder kan användas för att identifiera människor.

Terrorismbekämpning

Fler uppgifter delas om personer och föremål som är inblandande i terrorism och de nationella myndigheterna kan därmed bättre utreda och motverka allvarlig brottslighet och terrorism.

Sedan mars 2021 har länderna delat ”träffar” på SIS-larm som gäller terroristbrott med Europol. Europol utbyter tilläggsinformation med länder om SIS-larm som gäller terroristbrott via Sirenkontoren.

Sårbara personer

Behöriga myndigheter kan utfärda larm om försvunna personer som omfattar tilläggsuppgifter. De kan lägga in förebyggande larm i systemet för att skydda vissa kategorier av sårbara personer (barn som riskerar att föras bort eller potentiella offer för terrorism, människohandel, könsbaserat våld, väpnade konflikter eller fientligheter).

Irreguljär migration

Beslut om återvändande ingår bland den information som delas i systemet för ett effektivt verkställande av sådana beslut. Länderna måste lägga in larm om nekad inresa eller vistelse om personer som har vistats olagligt i EU och som är föremål för inreseförbud enligt återvändandedirektivet.

Samarbetet mellan myndigheter som registrerar larm utökas till larm om fartyg, flygplan och vapen

Nationella organ som ansvarar för att registrera fartyg, flygplan och vapen kan söka i SIS för att kontrollera den rättsliga statusen för de föremål som de ska registrera.

 • De som registrerar fartyg har bara tillgång till SIS-larm om fartyg och fartygsmotorer.
 • De som registrerar flygplan har bara tillgång till SIS-larm om flygplan och flygplansmotorer.
 • De som registrerar vapen har bara tillgång till larm om gripande för överlämnande eller utlämning, larm om diskreta kontroller, undersökningskontroller och särskilda kontroller och larm om vapen som ska beslagtas eller användas som bevis.

Utökad åtkomst för EU:s byråer

Europol har tillgång till alla larmkategorier i SIS och utväxlar tilläggsinformation med länder om larm som gäller brott inom dess behörighetsområde. Arbetet pågår med att ge de operativa teamen vid Frontex, EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå tillgång till SIS.

Uppdateringar på gång

Den 6 juli 2022 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning som ger Europol rätt att föreslå att länder som använder SIS lägger in larm om misstänkta terrorister och brottslingar utifrån information från länder utanför EU. Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2022. Den nya funktionen håller på att införas i systemet.

Tidslinje för ändringar av SIS

 1. Mars 2023

  Det förnyade SIS-systemet togs i drift.

 2. December 2018

  Förordningarna trädde i kraft den 28 december 2018.

 3. December 2016

  Kommissionen lägger fram tre förslag till förordningar för att förbättra och utöka användningen av SIS. Förslagen gäller inrättandet, driften och användningen av systemet för

  • gränsförvaltning 
  • polissamarbete och straffrättsligt samarbete
  • återvändande av utländska medborgare som vistas olagligt i EU-länderna.

SIS-larm och enskilda personers rättigheter

SIS-larm innehåller information om en viss person eller ett visst föremål och anvisningar om vad myndigheterna ska göra när de hittar den personen eller det föremålet.

De specialiserade nationella Sirenkontoren som finns i alla länder fungerar som enda kontaktpunkt för utbyte av ytterligare information och samordning av aktiviteter som gäller SIS-larm.

Alla registrerade har rätt att

 • få tillgång till uppgifter som gäller dem
 • rätta felaktiga uppgifter eller radera uppgifter som är olagligt sparade i systemet.

Alla som är föremål för ett larm om återvändande eller larm om nekad inresa eller vistelse har rätt att bli informerade om larmet.

Alla registrerade har rätt att väcka talan inför domstol eller behörig myndighet för att få tillgång till, rätta eller radera uppgifter eller få ersättning för skada som man lidit för överträdelser av dataskyddslagen i de länder som använder SIS. 

Läs mer

Allmänna riktlinjer26 september 2022
Förnyat SIS – presentation
Renewed SIS - presentation
svenska
(2.14 MB - PDF)
Ladda ner
 • Обновена ШИС — представяне
  български
  (2.07 MB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS renovado — presentación
  español
  (2.12 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Obnovený SIS – prezentace
  čeština
  (2.08 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Fornyet SIS — præsentation
  dansk
  (2.05 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Erneuertes SIS – Präsentation
  Deutsch
  (2.08 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Uuendatud SIS – tutvustus
  eesti
  (2.13 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Ανανεωμένο SIS - παρουσίαση
  ελληνικά
  (2.18 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Renewed SIS - presentation
  English
  (2.77 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Nouveau SIS — présentation
  français
  (2.13 MB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS athnuaite — cur i láthair
  Gaeilge
  (2.15 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Obnovljeni SIS – prezentacija
  hrvatski
  (2.18 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Nuovo SIS — presentazione
  italiano
  (2.13 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Atjaunināta SIS — iepazīstināšana ar
  latviešu
  (2.18 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Atnaujinta SIS - pristatymas
  lietuvių
  (2.16 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Megújított SIS – prezentáció
  magyar
  (1.73 MB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS imġedda — preżentazzjoni
  Malti
  (2.24 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Vernieuwd SIS — presentatie
  Nederlands
  (2.18 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Odnowiony SIS – prezentacja
  polski
  (2.17 MB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS renovado — apresentação
  português
  (2.14 MB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS reînnoit – prezentare
  română
  (2.17 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Obnovený SIS – prezentácia
  slovenčina
  (2.19 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Prenovljen SIS – predstavitev
  slovenščina
  (2.16 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Uudistettu SIS-järjestelmä – esittely
  suomi
  (2.16 MB - PDF)
  Ladda ner
Allmänna riktlinjer20 april 2023
Förnyat SIS – digital broschyr
Renewed SIS - digital leaflet
svenska
(1.03 MB - PDF)
Ladda ner
 • Обновена ШИС — цифрова брошура
  български
  (985.3 KB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS renovado — folleto digital
  español
  (1002.49 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Obnovený SIS – digitální leták
  čeština
  (987.25 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Fornyet SIS — digital folder
  dansk
  (1.01 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Erneuertes SIS – Digitales Faltblatt
  Deutsch
  (157.13 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Uuendatud SIS – digitaalne teabeleht
  eesti
  (1002.43 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Ανανεωμένο SIS - φυλλάδιο σε ψηφιακή μορφή
  ελληνικά
  (970.78 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Renewed SIS - digital leaflet
  English
  (1.04 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Nouveau SIS — dépliant numérique
  français
  (989.64 KB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS Athnuaite — bileog dhigiteach
  Gaeilge
  (989.86 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Obnovljeni SIS – digitalna brošura
  hrvatski
  (1 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Nuovo SIS — opuscolo digitale
  italiano
  (1.02 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Atjaunināta SIS — digitāls buklets
  latviešu
  (999.01 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Atnaujinta SIS - skaitmeninė lankstinukas
  lietuvių
  (992.1 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Megújított SIS – digitális brosúra
  magyar
  (960.38 KB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS imġedda — fuljett diġitali
  Malti
  (1.01 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Vernieuwd SIS — digitale brochure
  Nederlands
  (1011 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Odnowiony SIS – ulotka cyfrowa
  polski
  (1.03 MB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS renovado — folheto digital
  português
  (1002.09 KB - PDF)
  Ladda ner
 • SIS reînnoit – broșură digitală
  română
  (1002.24 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Obnovený SIS – digitálny leták
  slovenčina
  (1.03 MB - PDF)
  Ladda ner
 • Prenovljen SIS – digitalna letaka
  slovenščina
  (1020.86 KB - PDF)
  Ladda ner
 • Uudistettu SIS – digitaalinen esite
  suomi
  (969.11 KB - PDF)
  Ladda ner