Prejsť na hlavný obsah
Migration and Home Affairs

Spolupráca útvarov SIRENE

Skratka SIRENE znamená žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom.

V každej krajine, ktorá využíva SIS, sa zriadil národný útvar SIRENE, ktorý funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a je zodpovedný za výmenu informácií a koordináciu činností spojených so zápismi v SIS. Aj Europol si zriadil útvar SIRENE. 

Efektívna spolupráca útvarov SIRENE je kľúčom k efektívnemu fungovaniu SIS. Spolupráca medzi krajinami, ako aj medzi krajinami a Europolom môže mať podobu „jeden s jedným“ alebo „jeden s viacerými“ a musí byť prepojená s konkrétnym zápisom v SIS. S cieľom zabezpečiť rýchle, dôverné a efektívne sledovanie prípadov sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom štandardizovaných formulárov cez zabezpečenú sieť.

Medzi úlohy národných útvarov SIRENE patria tieto:

  • poskytovanie doplňujúcich informácií o zápisoch,
  • potvrdzovanie zápisov o osobách hľadaných na účely zatknutia,
  • kontaktovanie krajiny, ktorá zápis vydala, pri zistení zhody a prijatí požadovaných opatrení,
  • kontaktovanie krajiny, ktorá zápis vydala, ak nie je možné prijať požadované opatrenie,
  • dohľad nad kvalitou údajov a zlučiteľnosťou zápisov,
  • koordinácia cezhraničných činností súvisiacich so zápismi v SIS,
  • vybavovanie žiadostí o prístup k osobným údajom.

Zoznam národných útvarov SIRENE je uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.