Direct la conținutul principal
Migration and Home Affairs

SIRENE este acronimul pentru supplementary information request at the national entries („solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național”).

Fiecare țară care utilizează SIS a înființat un birou național SIRENE, operațional 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, care este responsabil cu schimbul de informații și cu coordonarea activităților legate de semnalările SIS. Europol a înființat, de asemenea, un birou SIRENE. 

O cooperare SIRENE eficientă este esențială pentru buna funcționare a SIS. Cooperarea între țări, precum și între țări și Europol poate fi bilaterală sau multilaterală (unu-la-unu, respectiv unu-la-mai-mulți) și trebuie să fie legată de o semnalare SIS specifică. Pentru a asigura urmărirea promptă, confidențială și eficientă a cazurilor, comunicarea se face cu ajutorul unor formulare standardizate, prin intermediul unei rețele securizate.

Sarcinile birourilor naționale SIRENE includ:

  • furnizarea de informații suplimentare privind semnalările
  • validarea semnalărilor privind persoane căutate în vederea arestării
  • contactarea țării care a emis semnalarea în cazul în care s-a găsit o corespondență și s-au luat măsurile necesare
  • contactarea țării care a emis semnalarea, atunci când nu pot fi luate măsurile necesare
  • supravegherea calității datelor și a compatibilității semnalărilor
  • coordonarea activităților transfrontaliere legate de semnalările SIS
  • tratarea cererilor de acces la datele cu caracter personal

Lista birourilor naționale SIRENE a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.