Direct la conținutul principal
Migration and Home Affairs

Ce este SIS și cum funcționează?

Funcționalități SIS reînnoite, începând din 2023

Schimbul de informații

Prin intermediul SIS sunt partajate noi categorii de semnalări și mai multe date, astfel încât autoritățile din țările care utilizează sistemul vor dispune de informații mai complete și mai fiabile.

Biometria

Începând din martie 2023, SIS conține următoarele tipuri de date biometrice pentru confirmarea și verificarea identității persoanelor înregistrate în sistem:

 • fotografii
 • amprente palmare
 • amprentele digitale
 • urme papilare digitale
 • urme palmare
 • Date ADN (numai în cazul persoanelor dispărute)

Amprentele digitale, amprentele palmare, urmele papilare digitale și palmare sunt utilizate pentru căutări biometrice prin intermediul sistemului automat de identificare a amprentelor digitale din SIS.

SIS nu utilizează încă tehnologia de recunoaștere a fotografiilor și a imaginilor faciale. Comisia trebuie să prezinte un raport privind disponibilitatea, gradul de pregătire și fiabilitatea unei astfel de tehnologii înainte ca aceasta să poată fi implementată. Parlamentul European va fi consultat în legătură cu raportul. Odată ce această tehnologie va fi implementată în SIS, țările vor putea utiliza aceste instrumente la punctele obișnuite de trecere a frontierei. Ulterior, Comisia poate adopta acte delegate de stabilire a altor circumstanțe în care fotografiile și imaginile faciale pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor.

Combaterea terorismului

Se partajează tot multe informații cu privire la persoanele și obiectele implicate în activități legate de terorism, lucru care le permite autorităților naționale să urmărească și să prevină mai bine infracțiunile grave și acte de terorism.

Din martie 2021, țările au făcut schimb de „corespondențe” de căutare cu Europol, cu privire la semnalările SIS legate de infracțiuni de terorism. Europol face schimb de informații suplimentare cu țările participante cu privire la semnalările SIS referitoare la infracțiuni de terorism prin intermediul birourilor SIRENE.

Persoanele vulnerabile

Autoritățile competente pot emite semnalări privind persoane dispărute care includ date suplimentare. De asemenea, ele pot introduce semnalări preventive în sistem pentru a proteja anumite categorii de persoane vulnerabile (copii expuși riscului de răpire sau care ar putea fi victime ale terorismului, ale traficului de persoane, ale violenței bazate pe gen sau ale conflictelor armate/ostilităților).

Migrația neregulamentară

Deciziile de returnare fac parte din informațiile partajate în sistem pentru a îmbunătăți executarea eficace a acestor decizii. Țările trebuie să introducă semnalări privind refuzul intrării sau interdicția de ședere pentru persoanele care se află în situație de ședere ilegală în UE și care fac obiectul unor interdicții de intrare emise în conformitate cu Directiva privind returnarea.

Cooperarea dintre autoritățile de înmatriculare extinsă la înmatricularea/înregistrarea ambarcațiunilor, aeronavelor și armelor de foc

Serviciile naționale responsabile cu înmatricularea/înregistrarea ambarcațiunilor, a aeronavelor și a armelor de foc pot consulta SIS pentru a verifica statutul juridic al obiectelor care le sunt prezentate spre înmatriculare/înregistrare.

 • Serviciile de înmatriculare a ambarcațiunilor au acces numai la semnalările SIS privind ambarcațiunile și motoarele de ambarcațiuni.
 • Serviciile de înmatriculare a aeronavelor au acces numai la semnalările privind aeronavele și motoarele de aeronave.
 • Serviciile de înregistrare a armelor de foc au acces numai la semnalările în vederea arestării în scopul predării sau al extrădării, la semnalările în vederea efectuării de controale discrete, de anchete și verificări specifice, precum și la semnalările privind armele de foc în vederea confiscării sau a utilizării ca probe.

Agențiile UE vor avea mai mult acces

Europol are acces la toate categoriile de semnalări din SIS și face schimb de informații suplimentare cu țările participante cu privire la semnalările referitoare la infracțiuni care intră în sfera sa de competență. Accesul la SIS al echipelor operaționale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este în curs de implementare.

Alte actualizări în curs de pregătire

Pe 6 iulie 2022, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un nou regulament care îi permite Europol să propună ca țările UE să introducă în sistem semnalări privind persoanele suspectate de terorism și infracțiuni, pe baza informațiilor din țări din afara UE. Regulamentul a intrat în vigoare la 1 august 2022. Această nouă caracteristică este în curs de implementare.

Calendarul modificărilor aduse SIS

 1. Martie 2023

  SIS a fost lansat și a devenit pe deplin operațional.

 2. Decembrie 2018

  Regulamentul a intrat în vigoare la 28 decembrie 2018.

 3. Decembrie 2016

  Comisia a prezentat trei propuneri de regulamente pentru îmbunătățirea și extinderea utilizării SIS, care vizează instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului pentru:

  • gestionarea frontierelor 
  • cooperarea polițienească și judiciară în materie penală
  • returnarea cetățenilor din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală

Semnalările SIS și drepturile persoanelor

O semnalare SIS conține informații referitoare la o anumită persoană sau un anumit obiect, precum și instrucțiuni pentru autorități cu privire la ceea ce trebuie să facă atunci când găsesc respectiva persoană sau respectivul obiect.

Birourile naționale specializate SIRENE aflate în fiecare țară servesc drept puncte unice de contact pentru schimbul de informații suplimentare și pentru coordonarea activităților legate de semnalările SIS.

Toate persoanele vizate au dreptul:

 • să aibă acces la datele care le privesc
 • să solicite corectarea datelor inexacte sau ștergerea datelor stocate în mod ilegal în sistem

Orice persoană care face obiectul semnalărilor privind returnările sau al semnalărilor privind refuzul intrării și al șederii are dreptul de a fi informată cu privire la semnalare.

Toate persoanele vizate au dreptul de a introduce acțiuni în fața instanțelor judecătorești sau a autorităților competente pentru a accesa, corecta sau șterge date sau pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a încălcării legislației privind protecția datelor în oricare dintre țările care utilizează SIS. 

Documente conexe

Orientări generale26 septembrie 2022
SIS reînnoit – prezentare
Renewed SIS - presentation
română
(2.17 MB - PDF)
Descărcați
 • Обновена ШИС — представяне
  български
  (2.07 MB - PDF)
  Descărcați
 • SIS renovado — presentación
  español
  (2.12 MB - PDF)
  Descărcați
 • Obnovený SIS – prezentace
  čeština
  (2.08 MB - PDF)
  Descărcați
 • Fornyet SIS — præsentation
  dansk
  (2.05 MB - PDF)
  Descărcați
 • Erneuertes SIS – Präsentation
  Deutsch
  (2.08 MB - PDF)
  Descărcați
 • Uuendatud SIS – tutvustus
  eesti
  (2.13 MB - PDF)
  Descărcați
 • Ανανεωμένο SIS - παρουσίαση
  ελληνικά
  (2.18 MB - PDF)
  Descărcați
 • Renewed SIS - presentation
  English
  (2.77 MB - PDF)
  Descărcați
 • Nouveau SIS — présentation
  français
  (2.13 MB - PDF)
  Descărcați
 • SIS athnuaite — cur i láthair
  Gaeilge
  (2.15 MB - PDF)
  Descărcați
 • Obnovljeni SIS – prezentacija
  hrvatski
  (2.18 MB - PDF)
  Descărcați
 • Nuovo SIS — presentazione
  italiano
  (2.13 MB - PDF)
  Descărcați
 • Atjaunināta SIS — iepazīstināšana ar
  latviešu
  (2.18 MB - PDF)
  Descărcați
 • Atnaujinta SIS - pristatymas
  lietuvių
  (2.16 MB - PDF)
  Descărcați
 • Megújított SIS – prezentáció
  magyar
  (1.73 MB - PDF)
  Descărcați
 • SIS imġedda — preżentazzjoni
  Malti
  (2.24 MB - PDF)
  Descărcați
 • Vernieuwd SIS — presentatie
  Nederlands
  (2.18 MB - PDF)
  Descărcați
 • Odnowiony SIS – prezentacja
  polski
  (2.17 MB - PDF)
  Descărcați
 • SIS renovado — apresentação
  português
  (2.14 MB - PDF)
  Descărcați
 • Obnovený SIS – prezentácia
  slovenčina
  (2.19 MB - PDF)
  Descărcați
 • Prenovljen SIS – predstavitev
  slovenščina
  (2.16 MB - PDF)
  Descărcați
 • Uudistettu SIS-järjestelmä – esittely
  suomi
  (2.16 MB - PDF)
  Descărcați
 • Förnyat SIS – presentation
  svenska
  (2.14 MB - PDF)
  Descărcați
Orientări generale20 aprilie 2023
SIS reînnoit – broșură digitală
Renewed SIS - digital leaflet
română
(1002.24 KB - PDF)
Descărcați
 • Обновена ШИС — цифрова брошура
  български
  (985.3 KB - PDF)
  Descărcați
 • SIS renovado — folleto digital
  español
  (1002.49 KB - PDF)
  Descărcați
 • Obnovený SIS – digitální leták
  čeština
  (987.25 KB - PDF)
  Descărcați
 • Fornyet SIS — digital folder
  dansk
  (1.01 MB - PDF)
  Descărcați
 • Erneuertes SIS – Digitales Faltblatt
  Deutsch
  (157.13 KB - PDF)
  Descărcați
 • Uuendatud SIS – digitaalne teabeleht
  eesti
  (1002.43 KB - PDF)
  Descărcați
 • Ανανεωμένο SIS - φυλλάδιο σε ψηφιακή μορφή
  ελληνικά
  (970.78 KB - PDF)
  Descărcați
 • Renewed SIS - digital leaflet
  English
  (1.04 MB - PDF)
  Descărcați
 • Nouveau SIS — dépliant numérique
  français
  (989.64 KB - PDF)
  Descărcați
 • SIS Athnuaite — bileog dhigiteach
  Gaeilge
  (989.86 KB - PDF)
  Descărcați
 • Obnovljeni SIS – digitalna brošura
  hrvatski
  (1 MB - PDF)
  Descărcați
 • Nuovo SIS — opuscolo digitale
  italiano
  (1.02 MB - PDF)
  Descărcați
 • Atjaunināta SIS — digitāls buklets
  latviešu
  (999.01 KB - PDF)
  Descărcați
 • Atnaujinta SIS - skaitmeninė lankstinukas
  lietuvių
  (992.1 KB - PDF)
  Descărcați
 • Megújított SIS – digitális brosúra
  magyar
  (960.38 KB - PDF)
  Descărcați
 • SIS imġedda — fuljett diġitali
  Malti
  (1.01 MB - PDF)
  Descărcați
 • Vernieuwd SIS — digitale brochure
  Nederlands
  (1011 KB - PDF)
  Descărcați
 • Odnowiony SIS – ulotka cyfrowa
  polski
  (1.03 MB - PDF)
  Descărcați
 • SIS renovado — folheto digital
  português
  (1002.09 KB - PDF)
  Descărcați
 • Obnovený SIS – digitálny leták
  slovenčina
  (1.03 MB - PDF)
  Descărcați
 • Prenovljen SIS – digitalna letaka
  slovenščina
  (1020.86 KB - PDF)
  Descărcați
 • Uudistettu SIS – digitaalinen esite
  suomi
  (969.11 KB - PDF)
  Descărcați
 • Förnyat SIS – digital broschyr
  svenska
  (1.03 MB - PDF)
  Descărcați