Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Migration and Home Affairs

Ce este SIS și cum funcționează?

O semnalare introdusă în SIS de către o țară devine disponibilă în timp real în toate celelalte țări care utilizează SIS, astfel încât autoritățile competente din întreaga UE să poată găsi semnalarea.

Din punct de vedere tehnic, SIS se compune din următoarele componente:

 • un sistem central
 • sistemele SIS naționale din toate țările care utilizează SIS
 • o rețea între sisteme

Fiecare țară care utilizează SIS este responsabilă cu crearea, funcționarea și întreținerea sistemului și structurilor sale naționale. Comisia Europeană răspunde de supravegherea generală, de evaluarea sistemului și de adoptarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate privind modul de funcționare a SIS și SIRENE. Agenția UE pentru sistemele informatice la scară largă (eu-LISA) este responsabilă cu gestionarea operațională a sistemului central și a rețelei.

Semnalările SIS și drepturile persoanelor

O semnalare SIS conține informații referitoare la o anumită persoană sau un anumit obiect, precum și instrucțiuni pentru autorități cu privire la ceea ce trebuie să facă atunci când găsesc respectiva persoană sau respectivul obiect.

Birourile naționale specializate SIRENE aflate în fiecare țară servesc drept puncte unice de contact pentru schimbul de informații suplimentare și pentru coordonarea activităților legate de semnalările SIS.

Toate persoanele vizate au dreptul:

 • să aibă acces la datele care le privesc
 • să solicite corectarea datelor inexacte sau ștergerea datelor stocate în mod ilegal în sistem

Orice persoană care face obiectul semnalărilor privind returnările sau al semnalărilor privind refuzul intrării și al șederii are dreptul de a fi informată cu privire la semnalare.

Toate persoanele vizate au dreptul de a introduce acțiuni în fața instanțelor judecătorești sau a autorităților competente pentru a accesa, corecta sau șterge date sau pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a încălcării legislației privind protecția datelor în oricare dintre țările care utilizează SIS. 

Un sistem reînnoit

Calendarul modificărilor aduse SIS

 1. Decembrie 2016

  Comisia a prezentat trei propuneri de regulamente pentru îmbunătățirea și extinderea utilizării SIS, care vizează instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului pentru:

  • gestionarea frontierelor 
  • cooperarea polițienească și judiciară în materie penală
  • returnarea cetățenilor din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală
 2. Decembrie 2018

  Regulamentul a intrat în vigoare la 28 decembrie 2018.

 3. 2023

  SIS reînnoit va fi lansat și va deveni pe deplin operațional.

Funcționalitățile SIS, începând din 2023

Schimbul de informații

Prin intermediul SIS vor fi partajate noi categorii de semnalări și mai multe date, astfel încât autoritățile din țările care utilizează sistemul vor dispune de informații mai complete și mai fiabile.

Biometria

SIS va conține următoarele tipuri de date biometrice pentru confirmarea și verificarea identității persoanelor înregistrate în sistem:

 • fotografii
 • amprente palmare
 • amprentele digitale
 • urme papilare digitale
 • urme palmare
 • Date ADN (numai în cazul persoanelor dispărute)

Amprentele digitale, amprentele palmare, urmele papilare digitale și palmare vor fi utilizate pentru căutări biometrice prin intermediul sistemului automat de identificare a amprentelor digitale din SIS.

SIS nu utilizează încă tehnologia de recunoaștere a fotografiilor și a imaginilor faciale. Comisia trebuie să prezinte un raport privind disponibilitatea, gradul de pregătire și fiabilitatea unei astfel de tehnologii înainte ca aceasta să poată fi implementată. Parlamentul European va fi consultat în legătură cu raportul. Odată ce această tehnologie va fi implementată în SIS, țările vor putea utiliza aceste instrumente la punctele obișnuite de trecere a frontierei. Ulterior, Comisia poate adopta acte delegate de stabilire a altor circumstanțe în care fotografiile și imaginile faciale pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor. 

Combaterea terorismului

Vor fi partajate mai multe informații cu privire la persoanele și obiectele implicate în activități legate de terorism, lucru care le va permite autorităților naționale să urmărească și să prevină mai bine infracțiunile grave și acte de terorism.

Din martie 2021, țările au făcut schimb de „corespondențe” de căutare cu Europol, cu privire la semnalările SIS legate de infracțiuni de terorism. Europol face schimb de informații suplimentare cu țările participante cu privire la semnalările SIS referitoare la infracțiuni de terorism prin intermediul birourilor SIRENE.

Persoanele vulnerabile

Autoritățile competente vor emite semnalări privind persoane dispărute care includ date suplimentare. De asemenea, ele pot introduce semnalări preventive în sistem pentru a proteja anumite categorii de persoane vulnerabile (copii expuși riscului de răpire sau care ar putea fi victime ale terorismului, ale traficului de persoane, ale violenței bazate pe gen sau ale conflictelor armate/ostilităților).

Migrația neregulamentară

Deciziile de returnare vor face parte din informațiile partajate în sistem pentru a îmbunătăți executarea eficace a acestor decizii. Țările trebuie să introducă semnalări privind refuzul intrării sau interdicția de ședere pentru persoanele care se află în situație de ședere ilegală în UE și care fac obiectul unor interdicții de intrare emise în conformitate cu Directiva privind returnarea. 

Cooperarea dintre autoritățile de înmatriculare extinsă la înmatricularea/înregistrarea ambarcațiunilor, aeronavelor și armelor de foc

Serviciile naționale responsabile cu înmatricularea/înregistrarea ambarcațiunilor, a aeronavelor și a armelor de foc vor consulta SIS pentru a verifica statutul juridic al obiectelor care le sunt prezentate spre înmatriculare/înregistrare.

 • Serviciile de înmatriculare a ambarcațiunilor au acces numai la semnalările SIS privind ambarcațiunile și motoarele de ambarcațiuni. 
 • Serviciile de înmatriculare a aeronavelor au acces numai la semnalările privind aeronavele și motoarele de aeronave. 
 • Serviciile de înregistrare a armelor de foc au acces numai la semnalările în vederea arestării în scopul predării sau al extrădării, la semnalările în vederea efectuării de controale discrete, de anchete și verificări specifice, precum și la semnalările privind armele de foc în vederea confiscării sau a utilizării ca probe.

Agențiile UE vor avea mai mult acces

Europol are acces la toate categoriile de semnalări din SIS și a început să facă schimb de informații suplimentare cu țările participante cu privire la semnalările referitoare la infracțiuni care intră în sfera sa de competență. Echipelor operative ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă li s-a acordat acces la SIS în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în zone hotspot.

Alte actualizări în curs de pregătire

Un nou regulament este în curs de negociere pentru a permite Europol să propună ca țările care utilizează SIS să introducă în sistem semnalări privind persoanele suspectate de terorism și infracțiuni, pe baza informațiilor din țări din afara UE. Implementarea acestei noi caracteristici va începe după adoptare.

Țări care utilizează SIS

SIS este operațional în majoritatea țărilor UE și în țările asociate spațiului Schengen (Elveția, Norvegia, Liechtenstein și Islanda).

Documente conexe

26 SEPTEMBRIE 2022
SIS reînnoit – prezentare
română
(2.17 MB - PDF)
Descărcați
26 SEPTEMBRIE 2022
SIS reînnoit – broșură digitală
română
(994.33 KB - PDF)
Descărcați