Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Migration and Home Affairs

Semnalările și datele din SIS

SIS conține doar semnalări cu privire la persoanele sau obiectele care se încadrează în una dintre următoarele categorii de semnalări:

 • Refuzul intrării sau al șederii: semnalările referitoare la resortisanții țărilor terțe care nu au dreptul de a intra sau de a rămâne în spațiul Schengen.
 • Persoane căutate în vederea arestării: semnalări cu privire la persoanele pe numele cărora au fost emise un mandat european de arestare sau o cerere de extrădare (Elveția și Liechtenstein).
 • Persoane dispărute: semnalări pentru găsirea persoanelor dispărute, inclusiv copii, și pentru plasarea acestora sub protecție, dacă este legal și necesar.
 • Persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară: semnalări pentru a afla locul de reședință sau domiciliul persoanelor căutate în vederea participării la proceduri judiciare penale (de exemplu, ca martori).
 • Persoane și obiecte care trebuie să facă obiectul unor controale discrete sau specifice: semnalări pentru a obține informații privind persoane sau obiecte ale referitoare la acestea în scopul urmăririi penale a infracțiunilor și al prevenirii amenințărilor la adresa securității publice sau naționale.
 • Obiecte care trebuie confiscate sau utilizate ca probe în cadrul procedurilor penale: semnalări privind obiecte (de exemplu, vehicule, documente de călătorie, plăci de înmatriculare și echipamente industriale) care sunt căutate pentru a fi confiscate sau utilizate ca probe în cadrul procedurilor penale. Semnalările privind documentele de călătorie pot fi, de asemenea, emise în mod specific pentru a împiedica deplasarea persoanei care le deține.

Începând din 2023, SIS va conține, de asemenea, semnalări cu privire la următoarele aspecte:

 • Decizii de returnare: semnalări cu privire la resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unor decizii de returnare emise de țările Schengen.
 • Copiii expuși riscului de a fi răpiți de către propriii părinți, rude sau tutori: semnalări pentru a preveni răpirea sau dispariția unor copii
 • Persoanele vulnerabile a căror călătorie trebuie împiedicată: semnalări pentru a proteja persoanele vulnerabile (adulți sau copii) de a fi luate ilegal în străinătate sau pentru a le împiedica să călătorească fără autorizațiile necesare.
 • Persoane și obiecte pentru verificări prin interviu: semnalări suplimentare pentru a obține informații privind persoane sau obiecte referitoare la acestea în scopul urmăririi penale a infracțiunilor și al prevenirii amenințărilor la adresa securității publice sau naționale.
 • Persoane necunoscute căutate:semnalări care conțin numai urme papilare digitale și palmare aparținând unui autor al unei infracțiuni, descoperite la locul unor infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave în curs de investigare. Acestea sunt emise în scopul identificării autorului infracțiunii în temeiul legislației naționale.

Tipuri de date introduse în SIS

SIS conține următoarele tipuri de date:

În ceea ce privește persoanele:

 • Datele de identificare: Datele necesare pentru identificarea persoanei căutate și alte informații relevante pentru utilizatorul final care efectuează o căutare.
 • Motivul semnalării: Un „motiv al semnalării”, care descrie, într-un mod structurat, motivul pentru care persoana este căutată.
 • Acțiunea necesară: O „acțiune care trebuie întreprinsă”, care descrie, într-un mod structurat, ce trebuie să facă agentul atunci când este găsită persoana în cauză.
 • Informații privind procedurile penale: Copia mandatului european de arestare (MEA) emis pe numele unei persoane căutate în vederea arestării și date privind victimele uzurpării de identitate (dacă este cazul).
 • Fotografii: Fotografii ale persoanei care face obiectul semnalării.
 • Amprente digitale și amprente palmare: Datele dactiloscopice (amprente digitale și/sau amprente palmare) pentru persoana care face obiectul semnalării.

Odată cu reînnoirea sa, SIS va mai include:

 • Informații privind obiectele referitoare la persoane: Datele privind obiectele introduse în SIS pentru a localiza o persoană care face obiectul unei semnalări, de exemplu vehiculul utilizat de persoana căutată – aceste date pot fi adăugate numai semnalărilor privind persoane în temeiul articolelor 26, 32 și 34 din Regulamentul privind utilizarea SIS în domeniul cooperării polițienești.
 • Documente de identificare: Date care descriu documentul de identificare al persoanei care face obiectul semnalării – se poate atașa o copie a documentului.
 • Urme papilare digitale și palmare: Datele dactiloscopice (urmele papilare digitale și/sau palmare) descoperite la locul săvârșirii unei infracțiuni.
 • Profilul ADN: Profilul ADN al persoanei care face obiectul semnalării sau al membrilor familiei (numai în cazul persoanelor dispărute care trebuie plasate sub protecție).

În ceea ce privește obiectele:

 • Datele de identificare: Datele necesare pentru identificarea obiectului căutat și alte informații relevante pentru utilizatorul final care efectuează o căutare.
 • Motivul semnalării: Un „motiv al semnalării” care descrie, într-un mod structurat, motivul pentru care este căutat obiectul. 
 • Acțiunea necesară: O „acțiune care trebuie întreprinsă”, care descrie, într-un mod structurat, ce trebuie să facă ofițerul atunci când este găsit obiectul.
 • Imagini: Fotografii ale obiectului.

Țara care introduce semnalarea și datele aferente în SIS este „proprietarul datelor”. Aceasta înseamnă că numai țara respectivă este autorizată sau poate să actualizeze și să șteargă semnalarea.

Calitatea, acuratețea și exhaustivitatea elementelor de date care permit identificarea sunt esențiale pentru reușita SIS. Pentru semnalările referitoare la persoane, setul minim de date cuprinde:

 • numele
 • anul nașterii
 • o trimitere la decizia care a generat semnalarea
 • măsurile care trebuie luate

Atunci când sunt disponibile, trebuie adăugate fotografii și amprente digitale pentru a facilita identificarea și pentru a evita identificarea eronată. Sistemul oferă, de asemenea, posibilitatea de a adăuga asocieri între semnalări (de exemplu, între o semnalare privind o persoană și un vehicul).

Biometria

Începând din 2013, SIS a reușit să stocheze amprente digitale care pot fi utilizate pentru a confirma identitatea unei persoane localizate prin alte mijloace. Cu toate acestea, cu ajutorul sistemului automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) introdus în martie 2018, identificarea persoanelor se poate face și utilizând doar amprentele digitale ale acestora. Datorită acestui sistem, infractorii și alte persoane de interes vor întâmpina și mai multe dificultăți în a intra și a se deplasa în interiorul UE utilizând documente contrafăcute sau falsificate sau documente aparținând altor persoane.

Începând din 2023, SIS va stoca, de asemenea, amprentele palmare și urmele papilare digitale și palmare. Acestea vor putea fi utilizate pentru căutări biometrice și pentru confirmarea identităților. Începând din 2023, SIS va stoca profilurile ADN ale persoanelor declarate dispărute sau ale părinților, bunicilor sau fraților acestora, în scopul confirmării identității.