Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Migration and Home Affairs

Drepturi de acces și protecția datelor

Cum sunt protejate datele cu caracter personal?

SIS are cerințe stricte privind calitatea și protecția datelor. Principiul de bază este că țara care a introdus semnalarea este responsabilă pentru conținutul acesteia. Țara respectivă trebuie să se asigure că datele sunt exacte și actualizate și că au fost introduse și stocate în mod legal.

Autoritățile naționale de protecție a datelor supraveghează aplicarea normelor de protecție a datelor în țările lor respective, în timp ce Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor monitorizează modul în care sunt aplicate normele în materie de protecție a datelor în sistemul central gestionat de eu-LISA. Ambele niveluri colaborează pentru a asigura o supraveghere coordonată de la un capăt la altul.

Când sunt stocate date referitoare la o persoană, persoana respectivă are dreptul de a solicita accesul la date. Accesând datele, se poate asigura că tot ceea ce este stocat în legătură cu ea este corect și introdus în mod legal. În caz contrar, persoana are dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea.

Ce pot face dacă suspectez că identitatea mea este uzurpată de o persoană înregistrată în SIS?

Când se comit infracțiuni sau se încearcă intrarea sau șederea în spațiul Schengen, se utilizează uneori documente de identitate false sau care aparțin altcuiva. Acest lucru îi poate crea probleme deținătorului legitim al identității. Dacă suspectați că vi s-a întâmplat acest lucru, trebuie să contactați punctul național de contact pentru acces. Unul din lucrurile care se poate face pentru a reduce impactul asupra dumneavoastră este adăugarea unora dintre sau a tuturor datelor următoare (cu acordul dumneavoastră) la o semnalare în SIS:

 • numele de familie
 • prenumele
 • numele la naștere
 • numele folosite anterior și orice pseudonim care să fie introduse separat, dacă este posibil
 • orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă
 • locul nașterii
 • data nașterii
 • sexul
 • fotografii și imagini faciale
 • amprente digitale, amprente palmare sau ambele
 • cetățeniile deținute
 • categoria documentelor dumneavoastră de identificare
 • data emiterii documentelor dvs. de identificare
 • numărul (numerele) documentelor dumneavoastră de identificare
 • data emiterii documentelor de identificare
 • adresa dvs.
 • numele tatălui dvs.
 • numele mamei dvs.

Acest lucru este permis numai cu consimțământul dvs. explicit. Datele legate de uzurparea identității pot fi consultate doar de autoritățile care au dreptul de a accesa semnalarea emisă pentru persoana care v-a uzurpat identitatea și pot fi utilizate numai pentru a evita identificarea eronată. Semnalarea cu datele dumneavoastră trebuie ștearsă în același timp cu semnalarea privind uzurparea identității dumneavoastră – sau mai devreme, dacă solicitați acest lucru.

Ce drepturi au persoanele asupra datele lor stocate în SIS?

În cazul în care o persoană consideră că informațiile sale cu caracter personal au fost utilizate în mod abuziv, trebuie corectate sau șterse, aceasta poate face uz de drepturile în materie de protecție a datelor recunoscute în legislația privind SIS. Acestea sunt:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal stocate în SIS
 • dreptul de a corecta datele cu caracter personal inexacte sau de a șterge datele cu caracter personal stocate în mod ilegal
 • dreptul de a introduce acțiuni în fața instanțelor judecătorești sau a autorităților competente pentru corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau pentru obținerea de despăgubiri pentru orice daune care rezultă din încălcări ale legislației privind protecția datelor.

Legislația SIS conferă unei persoane dreptul de a introduce o acțiune în fața autorității competente, inclusiv a unei instanțe judecătorești, în temeiul normelor naționale, pentru a obține informații, a accesa, a rectifica, a șterge sau a obține despăgubiri (în cazul în care persoana suferă daune) în legătură cu o semnalare care o privește.

Țările care utilizează SIS au convenit de comun acord să execute hotărârile definitive pronunțate de instanțe sau autorități. Acest acord înseamnă că o hotărâre pronunțată de o instanță sau de o autoritate competentă dintr-o țară ar trebui să fie recunoscută și executată în toate țările care utilizează SIS.

Aceste drepturi pot fi exercitate în orice țară care utilizează SIS. Procedurile naționale și punctele de contact pentru cererile de acces au fost reunite într-un ghid cuprinzător.