Przejdź do treści głównej
Migration and Home Affairs

Przykłady udanych działań

Osoby poszukiwane

Kraje współpracujące: Irlandia i Polska

18 marca 2021 r. w SIS utworzono wpis do celów aresztowania i wydania obywatela Polski poszukiwanego za zabójstwo z 2015 r. Dzień później polskie biuro SIRENE odpowiedziało na wpis organów irlandzkich, zgłaszając, że poszukiwana osoba przebywa w więzieniu w Polsce, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo.

Kraje współpracujące: Irlandia i Włochy

 14 maja 2021 r. w SIS utworzono wpis dotyczący obywatela Włoch poszukiwanego w związku z domniemanym zgwałceniem małoletniego chłopca w Monachium w 2019 r. Po tym wydarzeniu podejrzany wrócił do Włoch. Uważano, że nadal utrzymywał kontakty z młodzieżą na obozach sportowych. Podejrzany został aresztowany we Włoszech 27 maja – 13 dni po utworzeniu wpisu w SIS przez organy irlandzkie.

Kraje współpracujące: Irlandia i Holandia

24 maja 2021 r. w SIS utworzono wpis mający doprowadzić do aresztowania obywatela Holandii, który dotkliwie pobił swoją żonę w ich domu w Irlandii w 2015 r. Wkrótce po popełnieniu tego przestępstwa podejrzany uciekł z Irlandii. 8 czerwca 2021 r. organy holenderskie poinformowały, że podejrzany zostanie aresztowany na podstawie irlandzkiego wpisu.

Kraje współpracujące: Włochy i Rumunia

8 grudnia 2021 r. w miejscowości Jassy w Rumunii popełniono brutalne podwójne morderstwo. Sprawca następnie wyjechał z Rumunii. W ciągu kilku następnych dni morderca przebywał w różnych miejscach w Rzymie. Kiedy dokonano wpisu w SIS do celów aresztowania, włoscy śledczy przeprowadzili dochodzenie. Udało im się odnaleźć i zatrzymać mężczyznę w Rzymie 14 grudnia 2021 r.

Kraje współpracujące: Włochy i Rumunia

15 czerwca 2019 r. włoskie biuro SIRENE wprowadziło do SIS wpis dotyczący aresztowania obywatela Hiszpanii poszukiwanego przez włoskie organy wymiaru sprawiedliwości w związku z praniem pieniędzy. Mężczyzna został skazany we Włoszech na 6 lat i 19 dni pozbawienia wolności, a także otrzymał karę grzywny w wysokości 4 361 euro.

Rumuńskie biuro SIRENE prowadziło wymianę informacji z jednostką dochodzeniową policji rumuńskiej i hiszpańskim urzędnikiem łącznikowym w Bukareszcie na temat możliwego miejsca pobytu poszukiwanego w Rumunii. Dzięki tej wymianie 20 stycznia 2020 r. podejrzany został zatrzymany w Bukareszcie, przed ambasadą Hiszpanii w Rumunii. Doprowadzono go do właściwego prokuratora, który nakazał jego aresztowanie. W wyniku współpracy między rumuńskim biurem SIRENE, włoskim biurem SIRENE i właściwym organem sądowym w Rumunii 21 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Bukareszcie wyraził zgodę na wydanie podejrzanego organom włoskim. 28 stycznia 2020 r. podejrzanego wydano do Włoch.

Kraje współpracujące: Włochy i Niemcy

7 listopada 2021 r. mężczyzna nieposiadający dokumentów identyfikacyjnych dotarł wraz z innymi imigrantami na wyspę Lampedusa. Po sprawdzeniu w bazie danych SIS stwierdzono, że odciski palców tego mężczyzny odpowiadają odciskom palców podejrzanego o napad rabunkowy, w odniesieniu do którego niemieckie biuro SIRENE wydało europejski nakaz aresztowania. Zbieg został aresztowany w celu wydania go organom niemieckim.

Osoby zaginione

Kraje współpracujące: Irlandia i Szwajcaria

W 2018 r. zgłoszono zaginięcie 14-letniej dziewczynki z domu opieki w prowincji Connacht (Irlandia). 4 maja 2021 r. zaginiona małoletnia została zatrzymana na stacji kolejowej w Szwajcarii. Nie przebywała wówczas pod niczyją opieką. Szwajcarskie biuro SIRENE powiadomiło o tym fakcie irlandzkie biuro SIRENE, które następnie skontaktowało się z oficerem śledczym zajmującym się sprawą zaginionej oraz z irlandzką Agencją ds. Dzieci i Rodziny TUSLA. W ten sposób uruchomiono komunikację między irlandzką policją, TUSLA i szwajcarskimi służbami socjalnymi, a następnie małoletnia została objęta opieką i ochroną.

Kraje współpracujące: Irlandia i Grecja

 9 marca 2021 r. funkcjonariusze lokalnego komisariatu policji otrzymali zgłoszenie o zaginięciu szczególnie zagrożonej osoby od jej ojca, który twierdził, że osoba ta przebywa w Grecji. W SIS utworzono wpis dotyczący zaginionej kobiety. 13 maja 2021 r. znaleziono poszukiwaną kobietę w sklepie w Atenach. Była bardzo zdezorientowana. Została przewieziona do aresztu prewencyjnego, po czym jej ojciec przyleciał do Grecji i odebrał córkę.