Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Migration and Home Affairs

Perspėjimai ir duomenys SIS

SIS pateikiami tik perspėjimai dėl asmenų ir daiktų, priskirtinų vienai iš toliau išvardytų perspėjimų kategorijų:

 • atsisakymas leisti atvykti ar apsigyventi – perspėjimai dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi teisės atvykti į Šengeno erdvę arba joje apsigyventi;
 • asmenys, ieškomi norint juos suimti – perspėjimai dėl asmenų, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis arba ekstradicijos prašymas (Šveicarija ir Lichtenšteinas);
 • dingę asmenys – perspėjimai, kuriais siekiama surasti dingusius asmenis, įskaitant vaikus, ir suteikti jiems apsaugą, jei tai teisėta ir būtina;
 • asmenys, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui – perspėjimai, kuriais siekiama sužinoti asmenų (pavyzdžiui, liudytojų), ieškomų kaip galinčių padėti baudžiamajame teisminiame procese, gyvenamąją arba nuolatinę gyvenamąją vietą;
 • asmenys ir daiktai, kuriuos reikia atsargiai arba specialiai patikrinti – perspėjimai, kuriais siekiama gauti informacijos apie asmenis ar susijusius daiktus baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamas veikas ir grėsmių visuomenės ar nacionaliniam saugumui prevencijos tikslais;
 • daiktai, skirti konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymai baudžiamajame procese – perspėjimai apie daiktus (pavyzdžiui, transporto priemones, kelionės dokumentus, numerio ženklus ir pramoninę įrangą), ieškomus siekiant juos konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamajame procese. Perspėjimai dėl kelionės dokumentų taip pat gali būti skelbiami siekiant užkirsti kelią juos turinčiam konkrečiam asmeniui keliauti.

Nuo 2023 m. į SIS taip pat bus įtraukti perspėjimai dėl:

 • sprendimų grąžinti – tai perspėjimai dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomi Šengeno šalių priimti sprendimai grąžinti;
 • vaikų, kuriems gresia pavojus būti pagrobtiems jų pačių tėvų, giminaičių ar globėjų – tai perspėjimai, kuriais siekiama užkirsti kelią tokių vaikų pagrobimui ar dingimui;
 • pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti – tai perspėjimai, kuriais siekiama apsaugoti pažeidžiamus asmenis (suaugusius asmenis ar vaikus) nuo jų neteisėto išgabenimo į užsienį arba neleisti jiems keliauti be reikiamų leidimų;
 • asmenų ir daiktų, dėl kurių reikia atlikti tikslinį patikrinimą – tai papildomi perspėjimai, kuriais siekiama gauti informacijos apie asmenis ar susijusius daiktus baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamas veikas ir grėsmių visuomenės ar nacionaliniam saugumui prevencijos tikslais;
 • nežinomų ieškomų asmenųtai perspėjimai, kuriuose yra tik pirštų ir delnų pėdsakų, priklausančių nusikalstamos veikos, nustatytos teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikaltimų, dėl kurių atliekamas tyrimas, vietose, vykdytojams. Jie skelbiami siekiant nustatyti kaltininko tapatybę pagal nacionalinę teisę.

Į SIS įvedamų duomenų rūšys

Į SIS įtraukiami tokių rūšių duomenys:

susiję su žmonėmis:

 • tapatybės duomenys – duomenys, reikalingi ieškomo asmens tapatybei nustatyti, ir kita informacija, svarbi paiešką atliekančiam galutiniam naudotojui;
 • perspėjimo priežastis – tai struktūriškai pateikta informacija apie tai, kodėl asmuo ieškomas;
 • reikiami veiksmai – tai struktūriškai pateikta informacija apie tai, ką pareigūnas privalo daryti suradus tą asmenį;
 • informacija apie baudžiamąjį procesą – asmens, ieškomo norint jį suimti, Europos arešto orderio kopija ir duomenys apie neteisėto naudojimosi tapatybe aukas (kai taikoma);
 • nuotraukos – asmens, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, nuotraukos;
 • pirštų ir delnų atspaudai – asmens, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, daktiloskopiniai duomenys (pirštų ir (arba) delnų atspaudai).

Atnaujinus SIS, į ją taip pat bus įtraukta:

 • informacija apie daiktus, susijusius su asmenimis – duomenys apie daiktus, įvesti į SIS siekiant nustatyti asmens, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, buvimo vietą, pavyzdžiui, apie ieškomo asmens naudojamą transporto priemonę, – šie duomenys gali būti pridėti tik prie perspėjimų dėl asmenų pagal Reglamento dėl SIS naudojimo policijos bendradarbiavimui 26, 32 ir 34 straipsnius;
 • tapatybės nustatymo dokumentai – duomenys, apibūdinantys asmens, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, tapatybės dokumentą – gali būti pridėta dokumento kopija;
 • pirštų ir delnų pėdsakai – daktiloskopiniai duomenys (pirštų ir (arba) palmių pėdsakai), nustatyti nusikaltimo vietose;
 • DNR analitė – asmens, dėl kurio pateiktas perspėjimas, arba jo šeimos narių DNR analitė (tik dingusių asmenų, kuriuos reikia apsaugoti, atveju);

susiję su daiktais:

 • tapatybės duomenys – duomenys, reikalingi ieškomo daikto tapatybei nustatyti, ir kita informacija, svarbi paiešką atliekančiam galutiniam naudotojui;
 • perspėjimo priežastis – tai struktūriškai pateikta informacija apie tai, kodėl daiktas ieškomas; 
 • reikiami veiksmai – tai struktūriškai pateikta informacija apie tai, ką pareigūnas privalo daryti suradus tą daiktą;
 • nuotraukos ir atvaizdai – objekto nuotraukos (atvaizdai).

Perspėjimą ir susijusius duomenis į SIS įvedanti šalis yra duomenų savininkė. Tai reiškia, kad tik tai šaliai leidžiama arba tik ji gali atnaujinti ir ištrinti tą perspėjimą.

Duomenų elementų, pagal kuriuos galima nustatyti tapatybę, kokybė, tikslumas ir išsamumas yra itin svarbūs SIS sėkmingam veikimui užtikrinti. Perspėjimų apie žmones atveju minimalus duomenų rinkinys yra:

 • vardas (pavardė),
 • gimimo metai,
 • nuoroda į sprendimą, kurio pagrindu pateiktas perspėjimas,
 • veiksmas, kurio turi būti imtasi.

Jei įmanoma, reikia pridėti nuotraukas ir pirštų atspaudus, kad būtų lengviau nustatyti tapatybę ir išvengti klaidingo tapatybės nustatymo. Sistema taip pat suteikia galimybę susieti perspėjimus (pavyzdžiui, perspėjimą dėl asmens ir dėl transporto priemonės).

Biometriniai duomenys

Nuo 2013 m. SIS turi galimybę saugoti pirštų atspaudus, kurie gali būti naudojami asmens, kurio buvimo vieta nustatyta kitomis priemonėmis, tapatybei patvirtinti. Tačiau 2018 m. kovo mėn. įdiegus automatinę pirštų atspaudų identifikavimo sistemą asmenų tapatybę taip pat galima nustatyti naudojant tik jų pirštų atspaudus. Dėl šios sistemos nusikaltėliams ir kitiems dominantiems asmenims bus dar sunkiau atvykti į ES ir joje judėti naudojantis suklastotais, padirbtais arba kitiems asmenims priklausančiais dokumentais.

Nuo 2023 m. SIS taip pat bus saugomi delnų atspaudai, pirštų ir delnų pėdsakai. Juos bus galima naudoti biometrinėms paieškoms ir tapatybei patvirtinti. Nuo 2023 m. SIS bus saugomos dingusių asmenų arba jų tėvų, senelių ar brolių ir seserų DNR analitės jų tapatybei patvirtinti.