Pāriet uz galveno saturu
Migration and Home Affairs

Piekļuves tiesības un datu aizsardzība

Kā tiek aizsargāti persondati?

SIS ir stingras prasības attiecībā uz datu kvalitāti un datu aizsardzību. Pamatprincips ir tāds, ka valsts, kas ievadījusi brīdinājumu, atbild par tā saturu. Šai valstij ir jānodrošina, ka dati ir precīzi, aktuāli un likumīgi ievadīti un uzglabāti.

Valsts datu aizsardzības iestādes uzrauga datu aizsardzības noteikumu piemērošanu savā valstī, savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga, kā datu aizsardzības noteikumi tiek piemēroti eu-LISA pārvaldītajā centrālajā sistēmā. Abi līmeņi sadarbojas, lai nodrošinātu koordinētu uzraudzību viscaur.

Ja dati par personu tiek glabāti, šai personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi datiem. Piekļuvusi datiem, persona var pārliecināties, vai viss, kas par viņu tiek glabāts, ir precīzs un likumīgi ievadīts. Ja tas tā nav, personai ir tiesības pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu.

Ko es varu darīt, ja man ir aizdomas, ka SIS reģistrēta persona ļaunprātīgi izmanto manu identitāti?

Dažkārt, izdarot noziedzīgus nodarījumus vai mēģinot ieceļot vai uzturēties Šengenas zonā, tiek izmantoti viltoti personu apliecinoši dokumenti vai personu apliecinoši dokumenti, kas pieder kādam citam. Tas var radīt problēmas likumīgajam identitātes turētājam. Ja uzskatāt, ka tas ir noticis ar jums, jums būtu jāsazinās ar savas valsts kontaktpunktu, lai saņemtu piekļuvi, un jāinformē kontaktpunkts par šo situāciju. Viena no darbībām, ko tas var veikt, lai mazinātu ietekmi uz jums, ir SIS brīdinājumam pievienot dažus vai visus no šiem datiem par jums (ar jūsu piekrišanu):

 • uzvārdi;
 • vārdi;
 • vārdi, uzvārdi pēc piedzimšanas;
 • iepriekš lietoti vārdi, uzvārdi un pseidonīmi, kas var būt ievadīti atsevišķi;
 • īpašas fiziskās pazīmes, kas ir objektīvas un nemainīgas;
 • dzimšanas vieta;
 • dzimšanas datums;
 • dzimums;
 • fotogrāfijas un sejas attēli;
 • pirkstu nospiedumi, plaukstu nospiedumi vai abi;
 • visas valstspiederības;
 • jūsu identifikācijas dokumentu kategorija;
 • jūsu identifikācijas dokumentu izdošanas valsts;
 • jūsu identifikācijas dokumentu numurs(-i);
 • jūsu identifikācijas dokumentu izdošanas datums;
 • jūsu adrese;
 • jūsu tēva vārds, uzvārds;
 • jūsu mātes vārds, uzvārds.

Tas ir atļauts tikai ar nepārprotamu jūsu piekrišanu. Dati, kas saistīti ar ļaunprātīgi izmantoto identitāti, ir pieejami tikai tām iestādēm, kurām ir tiesības piekļūt brīdinājumam, kas izdots par personu, kura ļaunprātīgi izmanto jūsu identitāti, un tos var izmantot tikai, lai izvairītos no nepareizas identifikācijas. Brīdinājums ar jūsu datiem ir jāizdzēš vienlaikus ar brīdinājumu par personu, kas ļaunprātīgi izmanto jūsu identitāti, vai agrāk, ja to pieprasāt.

Kādas ir personu tiesības attiecībā uz viņu datiem, kas glabājas SIS?

Ja persona uzskata, ka tās personas dati ir izmantoti ļaunprātīgi, tie ir jālabo vai jādzēš, tā var izmantot datu aizsardzības tiesības, kas noteiktas SIS tiesību aktos. Tās ir:

 • tiesības piekļūt persondatiem, kas glabājas SIS;
 • tiesības uz neprecīzu persondatu labošanu vai nelikumīgi glabātu persondatu dzēšanu;
 • tiesības celt prasību tiesās vai kompetentajās iestādēs, lai labotu vai dzēstu persondatus vai saņemtu kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumu rezultātā.

SIS tiesību akti dod personai tiesības ierosināt lietu kompetentajā iestādē, ieskaitot tiesu, saskaņā ar valsts noteikumiem, lai iegūtu informāciju, piekļūtu datiem, labotu, dzēstu datus vai saņemtu kompensāciju (ja personai ir nodarīts kaitējums) saistībā ar brīdinājumu, kas attiecas uz viņu.

Valstis, kas izmanto SIS, ir savstarpēji vienojušās izpildīt tiesu vai iestāžu pieņemtos galīgos lēmumus. Šī vienošanās nozīmē, ka lēmums, ko pieņēmusi tiesa vai kompetenta iestāde vienā valstī, būtu jāatzīst un jāizpilda visās valstīs, kuras izmanto SIS.

Šīs tiesības var izmantot jebkurā valstī, kas izmanto SIS. Ar piekļuves pieprasījumiem saistītās valstu procedūras un kontaktpunkti ir apkopoti visaptverošā rokasgrāmatā.