Skip to main content
Logotip Europske komisije
Migration and Home Affairs

Prava pristupa i zaštita podataka

Kako se štite osobni podaci?

SIS ima stroge zahtjeve u pogledu kvalitete i zaštite podataka. Osnovno je načelo da je zemlja koja je unijela upozorenje u sustav odgovorna za njegov sadržaj. Ta zemlja mora osigurati da su podaci točni, ažurirani te zakonito uneseni i pohranjeni.

Nacionalna tijela za zaštitu podataka nadziru primjenu pravila o zaštiti podataka u svojim zemljama, dok Europski nadzornik za zaštitu podataka prati kako se pravila o zaštiti podataka primjenjuju u središnjem sustavu kojim upravlja eu-LISA. Oba tijela surađuju kako bi se osigurao koordiniran i sveobuhvatan nadzor.

Osoba čiji su podaci pohranjeni ima pravo zatražiti pristup podacima. Pristupom podacima osoba može provjeriti da su pohranjeni podaci točni i zakoniti. Ako to nije slučaj, ima pravo zatražiti ispravak ili brisanje.

Što mogu učiniti ako sumnjam da je osoba registrirana u SIS-u zloupotrijebila moj identitet?

Ponekad se lažne osobne isprave ili osobne isprave koje pripadaju nekoj drugoj osobi upotrebljevaju pri počinjenju kaznenih djela ili pokušaju ulaska ili boravka u schengenskom području. To može biti problem za zakonitog vlasnika isprave. Ako vam se to dogodi, obratite se svojoj nacionalnoj kontaktnoj točki za pristup i o tome ih obavijestite. Jedna od mjera za ublažavanje posljedica je da se unos o vama u SIS-u uz vaš pristanak dopuni tako da sadržava dio ili sve sljedeće podatke:

 • prezimena
 • imena
 • imena pri rođenju
 • prethodno korištena prezimena i imena te svi pseudonimi koji su možda bili uneseni zasebno
 • sve posebne, objektivne fizičke značajke koje nisu promjenjive
 • mjesto rođenja
 • datum rođenja
 • spol
 • fotografije i prikazi lica
 • otisci prstiju, otisci dlanova ili oboje
 • sva državljanstva koja osoba ima
 • kategorija vaših identifikacijskih isprava
 • zemlja izdavanja vaših identifikacijskih isprava
 • broj ili brojevi vaših identifikacijskih isprava
 • datum izdavanja vaših identifikacijskih isprava
 • adresa
 • ime oca
 • ime majke

To je dopušteno samo uz vaš izričit pristanak. Podaci povezani sa zlouporabljenim identitetom dostupni su samo tijelima koja imaju pravo pristupa upozorenju izdanom za osobu koja zloupotrebljava vaš identitet i mogu se upotrebljavati samo kako bi se izbjegla pogrešna identifikacija. Upozorenje s vašim podacima mora se ukloniti istodobno s upozorenjem o osobi koja zloupotrebljava vaš identitet ili ranije ako to zatražite.

Koja prava imaju osobe u pogledu svojih podataka pohranjenih u SIS-u?

Ako osoba smatra da su njezini osobni podaci zloupotrijebljeni, da ih je potrebno ispraviti ili izbrisati, može iskoristiti prava na zaštitu podataka priznata u zakonodavstvu o SIS-u. To su:

 • pravo na pristup osobnim podacima pohranjenima u SIS-u
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka ili brisanje nezakonito pohranjenih osobnih podataka
 • pravo na pokretanje postupka pred sudovima ili nadležnim tijelima radi ispravljanja ili brisanja osobnih podataka ili dobivanja naknade za bilo kakvu štetu nastalu zbog kršenja zakonodavstva o zaštiti podataka.

Zakonodavstvom o SIS-u osobi se daje pravo na pokretanje postupka pred nadležnim tijelom, uključujući sud, u skladu s nacionalnim pravilima radi dobivanja informacija, pristupa, ispravljanja, brisanja ili dobivanja naknade (ako je osoba pretrpjela štetu) u vezi s upozorenjem koje se na nju odnosi.

Zemlje koje koriste SIS uzajamno su se dogovorile o izvršenju konačnih odluka koje su donijeli sudovi ili tijela. Taj dogovor znači da bi se odluka koju donese sud ili nadležno tijelo u jednoj zemlji trebala priznati i izvršiti u svim zemljama koje koriste SIS.

Ta se prava mogu ostvariti u bilo kojoj zemlji koja koristi SIS. Nacionalni postupci i kontaktne točke za zahtjeve za pristup objedinjeni su u sveobuhvatnom vodiču.