Skip to main content
Migration and Home Affairs

Access rights and data protection

Hvordan beskyttes personoplysninger?

SIS har strenge krav til datakvalitet og databeskyttelse. Det grundlæggende princip er, at det land, der har foretaget indberetningen, er ansvarligt for dens indhold. Det pågældende land skal sikre, at oplysningerne er korrekte, ajourførte og lovligt registreret og lagret.

De nationale databeskyttelsesmyndigheder fører tilsyn med overholdelsen af databeskyttelsesreglerne i deres respektive lande, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse overvåger, hvordan databeskyttelsesreglerne overholdes i det centrale system, der forvaltes af eu-LISA. Begge niveauer arbejder sammen om at sikre en koordineret kontrol fra start til slut.

Hvis der lagres oplysninger om en person, har denne person ret til at anmode om adgang til oplysningerne. Ved at få adgang til informationerne kan personen sikre sig, at alt, hvad der lagres om ham/hende, er korrekt og lovligt registreret. Hvis dette ikke er tilfældet, har personen ret til at anmode om rettelse eller sletning.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at min identitet misbruges af en person, der er registreret i SIS?

Nogle gange anvendes falske identitetsdokumenter, der tilhører en anden, i forbindelse med strafbare handlinger eller forsøg på at rejse ind i eller opholde sig i Schengenområdet. Dette kan føre til problemer for den retmæssige indehaver af identitetsdokumentet. Hvis du mener, at dette er sket for dig, skal du henvende dig til dit nationale kontaktpunkt vedrørende adgang og fortælle dem om det. En af de ting, de kan gøre for at mindske konsekvenserne for dig, er med din accept at angive nogle af eller alle følgende informationer om dig i en indberetning i SIS:

 • efternavn(e)
 • fornavn(e)
 • fødenavn(e)
 • tidligere anvendte navne og eventuelt særskilt registrerede kaldenavne
 • særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter
 • fødested
 • fødselsdato
 • køn
 • fotografier og ansigtsbilleder
 • fingeraftryk, håndfladeaftryk eller begge
 • samtlige nationaliteter
 • typen af identifikationsdokument
 • udstedelsesland for identifikationsdokumentet.
 • identifikationsdokumentets nummer
 • udstedelsesdato for identifikationsdokumentet.
 • adresse
 • fars navn
 • mors navn

Dette er kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke. Informationer, der er knyttet til identitetsmisbrug, er kun tilgængelige for de myndigheder, der har ret til at få adgang til den indberetning, der er foretaget for den person, der misbruger din identitet, og må kun bruges til at undgå fejlidentifikation. Indberetningen med dine personoplysninger skal fjernes samtidig med indberetningen vedrørende den person, der misbruger din identitet – eller tidligere, hvis du anmoder om det.

Hvilke rettigheder har man med hensyn til sine data, hvis de er lagret i SIS?

Hvis en person mener, at vedkommendes personoplysninger er blevet misbrugt eller skal rettes eller slettes, kan vedkommende gøre brug af de databeskyttelsesrettigheder, der er anerkendt i SIS-lovgivningen. Det drejer sig om:

 • Retten til at få adgang til personoplysninger, der er lagret i SIS
 • Retten til at få rettet forkerte personoplysninger og få ulovligt lagrede personoplysninger slettet
 • Retten til at anlægge sag ved domstolene eller de kompetente myndigheder med henblik på at få rettet eller slettet personoplysninger eller opnå erstatning for skader som følge af overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen.

SIS-lovgivningen giver en person ret til at anlægge sag ved den kompetente myndighed, f.eks. en domstol, i henhold til nationale regler for at indhente oplysninger, få adgang til, rettet eller slettet persondata eller opnå erstatning (hvis personen har lidt skade) i forbindelse med en indberetning om vedkommende.

De lande, der anvender SIS, er blevet enige om at håndhæve endelige afgørelser truffet af domstole eller myndigheder. Denne aftale betyder, at en afgørelse truffet af en domstol eller en kompetent myndighed i ét land skal anerkendes og håndhæves i alle de lande, der anvender SIS.

Disse rettigheder kan udøves i ethvert land, der anvender SIS. De nationale procedurer og kontaktpunkter for anmodninger om adgang er samlet i en omfattende vejledning.