Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Migration and Home Affairs
Novice22 november 2022Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve

Kako je prijava spolne zlorabe otrok pomagala rešiti 140 otrok

How a child sexual abuse report helped rescue 140 children

Nedavna prijava ponudnika spletnih storitev je privedla do aretacije 46 oseb na Novi Zelandiji, ki na otroke prežijo na spletu, ter identifikacije več kot 100 osumljencev po vsej EU. Posledično je bilo več kot 140 otrok po svetu rešenih pred spolno zlorabo. Ta primer ponazarja, kako pomembna je lahko zgolj ena prijava, da se pred spolno zlorabo reši na stotine otrok. S takšnimi prijavami je mogoče odkriti primere zlorabe, ki jih včasih težko prepoznajo tudi osebe, ki so najbliže otroku.

Leta 2019 je denimo neki ponudnik spletnih storitev prijavil večje število oseb, ki so njegovo platformo uporabljale za izmenjavo neprimernih fotografij, vključno s sadističnimi dejanji spolne zlorabe dojenčkov in otrok. Na podlagi te prijave se je začela mednarodna preiskava, ki jo je vodilo novozelandsko Ministrstvo za notranje zadeve. Preiskavo so podprli Europol, Interpol ter organi kazenskega pregona Avstralije, Avstrije, Kanade, Hrvaške, Češke, Grčije, Madžarske, Slovenije, Španije, Združenega kraljestva in ZDA.

Med preiskavo so odkrili za 32 GB gradiva, ki je vsebovalo posnetke spolne zlorabe otrok. Na podlagi preiskave so odprli več kot 830 primerov po vsem svetu. Nekaj primerov je bilo res skrb vzbujajočih – dva osumljenca iz Avstrije in Madžarske sta zlorabljala svoja otroka v starosti šest oziroma osem let. Oba otroka sta zdaj na varnem. Ugotovili so, da je drug osumljenec iz Španije posedoval in razširjal gradivo v zvezi s spolno zlorabo otrok, poleg tega je snemal tudi intimne videoposnetke odraslih brez njihovega soglasja. Po vsej EU je veliko število preiskav še vedno v teku.

Nova pravila o zatiranju spolne zlorabe otrok

Žal kljub temu zglednemu primeru vsi ponudniki spletnih storitev prijave ne predložijo. Evropska komisija je maja 2022 predlagala zakonodajo, v skladu s katero morajo tehnološka podjetja na svojih platformah preprečevati in odkrivati spolno zlorabo otrok. To vključuje tudi primere navezovanja stikov za spolne namene, tj. prakso, pri kateri spolni prestopniki z otrokom vzpostavijo odnos, da bi z njim manipulirali, ga izkoriščali in zlorabljali.

Cilj EU je uveljavitev nove zakonodaje do avgusta 2024. Če zakonodaja do takrat ne bo sprejeta, bo veljavna uredba EU prenehala veljati, kar bo spolnim prestopnikom posledično olajšalo spolno zlorabo otrok brez posledic.

Več o načrtih EU za preprečevanje spolne zlorabe otrok.

Več informacij

Datum objave
22 november 2022
Avtor
Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve