Skip to main content
Euroopan komission logo
Migration and Home Affairs
Uutisartikkeli22 marraskuu 2022Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto

Miten ilmoitus lapsiin kohdistuvasta seksuaalivallasta auttoi pelastamaan 140 lasta

How a child sexual abuse report helped rescue 140 children

Erään verkkopalvelun tarjoajan äskettäin tekemä ilmoitus johti 46 henkilön pidättämiseen Uudessa-Seelannissa ja yli sadan epäillyn tunnistamiseen eri puolilla EU:ta. Näin onnistuttiin pelastamaan yli 140 lasta seksuaaliväkivallan jatkumiselta eri puolilla maailmaa. Tämä tapaus havainnollistaa, miten yhdellä ainoallakin ilmoituksella voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia ja pelastaa satoja lapsia seksuaaliväkivallalta. Tällainen ilmoitus voi usein olla ainoa keino havaita väkivallan uhriksi joutuneen lapsen tilanne, jota jopa lapsen läheisten voi olla vaikea tunnistaa.

Kyseinen verkkopalvelujen tarjoaja ilmoitti vuonna 2019, että useampi henkilö levittää sen alustalla valokuvia, joista pahimmissa kuvattiin jopa vauvaikäisiin lapsiin kohdistuvaa sadistista seksuaaliväkivaltaa. Ilmoituksen johdosta käynnistettiin kansainvälinen tutkimus, jota johti Uuden-Seelannin sisäasiainministeriö. Tutkintaa tukivat Europol, Interpol sekä Australian, Espanjan, Itävallan, Kanadan, Kreikan, Kroatian, Slovenian, Tšekin, Unkarin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset.

Tutkinnassa löydettiin 32 gigatavun verran lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvää materiaalia. Asian yhteydessä käynnistettiin yli 830 erillistä tutkimusta eri puolilla maailmaa. Pahimpiin löytöihin lukeutui kaksi tapausta Itävallasta ja Unkarista, joissa kuusi- ja kahdeksanvuotiaat lapset olivat joutuneet omien vanhempiensa uhreiksi. Molemmat lapset ovat nyt turvassa. Eräs espanjalainen epäilty oli lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvän materiaalin levittämisen lisäksi salakuvannut aikuisia. EU:ssa on edelleen meneillään useita asiaan liittyviä tutkimuksia.

Uudet lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastaiset EU-säännöt

Edellisen esimerkin ilmoitus tuotti onnistuneita tuloksia, mutta kaikki verkkopalvelujen tarjoajat eivät valitettavasti ilmoita alustoillaan esiintyvästä laittomasta sisällöstä. Euroopan komissio teki toukokuussa 2022 säädösehdotuksen, jonka mukaisesti teknologiayritykset velvoitettaisiin ehkäisemään ja tarkkailemaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja sen levittämistä alustoillaan. Niiden olisi ilmoitettava myös ns. grooming-tapauksista, joissa lapsia houkutellaan seksuaalisiin tarkoituksiin. Nämä tekijät pyrkivät luomaan lapseen tunnesiteen, joka mahdollistaa manipuloinnin ja kaltoinkohtelun.

EU:n tavoitteena on, että uusi säädös saadaan voimaan elokuuhun 2024 mennessä, jolloin nyt voimassa olevan asiaa koskevan EU:n asetuksen voimassaolo päättyy. Jos lainsäädäntöä ei ole, tekijöiden on helpompi jatkaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja välttyä seuraamuksilta.

Lue lisää lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastaisista EU:n toimista.

Tiedot

Julkaisupäivä
22 marraskuu 2022
Laatija
Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto