Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs
Novinový článok22 november 2022Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

Ako hlásenie o sexuálnom zneužívaní detí pomohlo zachrániť 140 detí

How a child sexual abuse report helped rescue 140 children

Nedávne hlásenie poskytovateľa online služieb viedlo k zatknutiu 46 predátorov zneužívajúcich deti na Novom Zélande a k identifikácii viac ako 100 podozrivých osôb v EÚ. Vďaka tomu bolo pred sexuálnym zneužívaním zachránených v rôznych častiach sveta viac ako 140 detí. Tento prípad je ukážkou toho, ako možno jediným hlásením zmeniť veci k lepšiemu a pred sexuálnym zneužívaním zachrániť stovky detí. Takéto hlásenia sú často jedinou možnosťou, ako zistiť zneužívanie. Nemusia si ho totiž všimnúť ani ľudia v bezprostrednom okolí dieťaťa.

V roku 2019 poskytovateľ online služieb nahlásil, že veľký počet ľudí využíva jeho platformu na vymieňanie si znepokojujúcich fotografií, na ktorých boli okrem iného zobrazené sadistické akty sexuálneho zneužívania dojčiat a detí. Na základe tohto hlásenia sa začalo medzinárodné vyšetrovanie vedené novozélandským ministerstvom vnútra. K vyšetrovaniu sa pripojili aj Europol, Interpol a orgány presadzovania práva Austrálie, Česka, Grécka, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska a USA.

Výsledkom bolo objavenie 32 GB materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí. V dôsledku vyšetrovania sa v rôznych častiach sveta začalo viac ako 830 konaní. Niekoľko prípadov bolo obzvlášť znepokojujúcich – dvaja podozriví z Rakúska a Maďarska zneužívali svoje vlastné deti vo veku šesť a osem rokov. Teraz sú už obe deti v bezpečí. Zistilo sa, že ďalší podozrivý zo Španielska vlastnil a šíril materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Okrem toho vyhotovoval aj videá zobrazujúce dospelé osoby, na ktorých boli bez ich súhlasu zachytené nahota a sexuálny kontext. V rôznych častiach EÚ aktuálne prebieha veľký počet vyšetrovaní.

Nové pravidlá EÚ v oblasti boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Napriek tomuto inšpiratívnemu príkladu takéto hlásenia žiaľ nepredkladajú všetci poskytovatelia online služieb. V máji 2022 Európska komisia navrhla právny predpis, ktorým sa technologickým spoločnostiam ukladá povinnosť, aby na svojich platformách predchádzali sexuálnemu zneužívaniu detí a odhaľovali ho. Týka sa to aj prípadov groomingu – praktiky, pri ktorej si sexuálni predátori budujú vzťah s deťmi, aby s nimi mohli manipulovať, vykorisťovať ich a zneužívať.

Cieľom EÚ je dosiahnuť, aby sa tento právny predpis stal skutočnosťou do augusta 2024. Ak právny predpis nebudete dovtedy prijatý, platnosť súčasných právnych predpisov EÚ uplynie. Predátorom sa tak uľahčí sexuálne zneužívanie detí bez následkov.

Viac informácií o tom, ako EÚ plánuje zastaviť sexuálne zneužívanie detí.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22 november 2022
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti