Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs
Zpráva22 listopad 2022Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci

Jak oznámení o pohlavním zneužívání pomohlo zachránit 140 dětí

How a child sexual abuse report helped rescue 140 children

Nedávné oznámení poskytovatele online služeb vedlo k zatčení 46 dětských predátorů na Novém Zélandu a k identifikaci více než 100 podezřelých osob v celé EU. V důsledku toho bylo před pohlavním zneužíváním zachráněno více než 140 dětí na celém světě. Tento případ ilustruje, co může pouze jedno oznámení změnit a jak může zachránit stovky dětí. Taková oznámení mohou být často jediným východiskem z této situace, jelikož případy zneužívání mohou být obtížně rozpoznatelné i pro osoby, které jsou dítěti nejblíže.

V roce 2019 oznámil poskytovatel online služeb velký počet osob, které jeho platformu využívají k výměně znepokojivých fotografií, včetně krutého pohlavního zneužívání kojenců a dětí. Na základě tohoto oznámení bylo zahájeno mezinárodní vyšetřování vedené novozélandským ministerstvem vnitra. Do vyšetřování se dále zapojily Europol, Interpol a donucovací orgány z Austrálie, Česka, Chorvatska, Kanady, Maďarska, Rakouska, Řecka, Slovinska, Spojeného království, Španělska a USA.

V důsledku toho bylo odhaleno 32 GB materiálů pohlavního zneužívání dětí. Na základě šetření bylo otevřeno více než 830 případů po celém světě. Několik z nich se ukázalo jako obzvláště znepokojivé – dvě podezřelé osoby z Rakouska a Maďarska zneužívaly své vlastní děti ve věku šesti a osmi let. Obě děti jsou nyní v bezpečí. Další podezřelý ze Španělska vlastnil a sdílel materiály pohlavního zneužívání dětí a kromě toho natáčel bez souhlasu dospělé při sexuálním aktu či v jiných intimních situacích. V celé EU stále probíhá velký počet vyšetřování.

Nová pravidla EU proti pohlavnímu zneužívání dětí

Navzdory tomuto inspirativnímu příkladu bohužel ne všichni poskytovatelé online služeb taková oznámení podávají. Evropská komise navrhla v květnu 2022 právní předpis, který stanoví povinnost technologických společností předcházet pohlavnímu zneužívání dětí na jejich platformách a odhalovat je. To zahrnuje i případy groomingu, což je praktika, kdy sexuální predátoři vytvářejí vztah s dětmi, kterými poté manipulují, vykořisťují je a zneužívají.

Cílem EU je, aby tento předpis začal platit do srpna 2024. V této době totiž skončí platnost stávajícího nařízení EU a pokud se nový předpis neschválí, bude pro predátory jednodušší děti pohlavně zneužívat dětí a zůstat bez trestu.

Další informace o tom, jak chce EU zarazit pohlavní zneužívání dětí

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22 listopad 2022
Autor /Autorka
Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci