Gå til hovedindholdet
Migration and Home Affairs

Indberetninger og informationer i SIS

SIS indeholder udelukkende indberetninger om personer og genstande, der er omfattet af en af følgende indberetningskategorier:

 • Afgørelser om tilbagesendelse: indberetninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er genstand for afgørelser om tilbagesendelse truffet af Schengenlandene.
 • Nægtelse af indrejse og ophold: indberetninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, der ikke har ret til at rejse ind i eller opholde sig i Schengenområdet.
 • Eftersøgte personer, der begæres anholdt: indberetninger vedrørende personer, for hvem der er udstedt en europæisk arrestordre eller udleveringsanmodning (Schweiz og Liechtenstein).
 • Savnede personer: indberetninger med henblik på at søge efter forsvundne personer, herunder børn, og om at tage dem i varetægt, hvis det er lovligt og nødvendigt.
 • Børn, der risikerer at blive bortført af deres forældre, slægtninge eller værger: indberetninger for at forhindre, at disse børn bortføres eller forsvinder.
 • Sårbare personer, hvis rejse skal forhindres: indberetninger for at beskytte sårbare personer (voksne eller børn) mod ulovligt at blive taget til udlandet eller for at forhindre dem i at rejse uden de nødvendige tilladelser.
 • Personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning: indberetninger, der har til formål at finde bopælen eller opholdsstedet for personer, der er eftersøgt, fordi de skal bistå i straffesager (f.eks. vidner).
 • Personer og genstande, der er genstand for diskret eller målrettet kontrol: indberetninger for at få information om personer eller relaterede genstande med henblik på retsforfølgning af strafbare handlinger og forebyggelse af trusler mod den offentlige eller nationale sikkerhed.
 • Ukendte eftersøgte personer: indberetninger, der kun indeholder fingeraftryksspor og håndaftryksspor, som tilhører en gerningsmand, og som er fundet på gerningsstedet for en terrorhandling eller en anden alvorlig forbrydelse, der efterforskes. Disse indberetninger foretages for at kunne identificere gerningsmanden i henhold til national lovgivning.
 • Genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som bevismateriale i straffesager: indberetninger om genstande (f.eks. køretøjer, rejsedokumenter, nummerplader og industrielt udstyr), der eftersøges med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismateriale i straffesager. Indberetninger om rejsedokumenter kan også foretages specifikt for at forhindre, at den person, der er i besiddelse af dem, rejser.

Typer af informationer, der lægges ind i SIS

SIS indeholder følgende typer informationer:

Personrelaterede oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger: Oplysninger, der er nødvendige for at identificere den eftersøgte person, og andre oplysninger, der er relevante for den slutbruger, der foretager en søgning.
 • Begrundelse for indberetningen: Begrundelsen for indberetningen beskriver på en struktureret måde, hvorfor den pågældende person eftersøges.
 • Påkrævet handling: Den påkrævede handling beskriver på en struktureret måde, hvad embedsmanden skal gøre, når personen er fundet.
 • Information om straffesager: Kopi af den europæiske arrestordre for en person, der er eftersøgt med henblik på anholdelse, og oplysninger om ofre for identitetsmisbrug (hvis det er relevant).
 • Fotografier: Fotografier af den person, der er genstand for indberetningen.
 • Fingeraftryk og håndfladeaftryk: Fingeraftryk og/eller håndfladeaftryk af den person, der er genstand for indberetningen.
 • Informationer om genstande med relation til personer: Oplysninger om genstande, der er lagt ind i SIS for at lokalisere en indberettet person, f.eks. om det køretøj, der benyttes af den eftersøgte. Sådanne informationer må kun føjes til indberetninger om personer i henhold til artikel 26, 32 og 34 i SIS-politiforordningen.
 • Identifikationsdokumenter: Beskrivelse af ID-dokumentet for den person, der er genstand for indberetningen – der kan vedlægges en kopi af dokumentet.
 • Fingeraftryksspor og håndfladeaftryksspor: Fingeraftryksspor og/eller håndfladeaftryksspor, der bliver fundet på gerningssteder.
 • DNA-profil: DNA-profil for den person, der er genstand for indberetningen, eller for dennes familiemedlemmer (kun i tilfælde af savnede personer, der skal tages i varetægt).

Genstandsrelaterede oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger: Oplysninger, der er nødvendige for at identificere den eftersøgte genstand, og andre oplysninger, der er relevante for den slutbruger, der foretager en søgning.
 • Begrundelse for indberetningen: Begrundelsen for indberetningen beskriver på en struktureret måde, hvorfor den pågældende genstand eftersøges. 
 • Påkrævet handling: Den påkrævede handling beskriver på en struktureret måde, hvad embedsmanden skal gøre, når genstanden er fundet.
 • Billeder: Billeder/fotografier af genstanden.

Det land, der foretager indberetningen og indsender de relaterede oplysninger i SIS kaldes "dataejeren". Det betyder, at det kun er det pågældende land, der har lov til eller er i stand til at ajourføre og slette indberetningen.

Kvaliteten, nøjagtigheden og fuldstændigheden af de dataelementer, der gør det muligt at identificere personer og genstande, er afgørende for SIS' succes. For indberetninger om personer er minimumsdatasættet:

 • navn
 • fødselsår
 • en henvisning til den afgørelse, der ligger til grund for indberetningen
 • den påkrævede handling

Fotografier og fingeraftryk skal tilføjes, hvis de foreligger, for at lette identifikationen og undgå fejlidentifikation. Systemet giver også mulighed for at tilføje relationer mellem indberetninger (f.eks. mellem en indberetning om en person og et køretøj).

Biometri

Siden 2013 har SIS været i stand til at lagre fingeraftryk, som kan anvendes til at bekræfte identiteten af en person, der er fundet på anden måde. Indførelsen af det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) i marts 2018 har imidlertid også gjort det muligt at identificere folk ved hjælp af deres fingeraftryk. Takket være AFIS vil kriminelle og andre personer af interesse få endnu vanskeligere ved at rejse ind i og bevæge sig inden for EU ved hjælp af forfalskede dokumenter eller dokumenter, der tilhører andre personer.

Fra og med marts 2023 vil SIS kunne lagre håndfladeaftryk, fingeraftryksspor og håndfladeaftryksspor. Disse kan anvendes til biometriske søgninger og til bekræftelse af personers identitet. Fra og med marts 2023 lagrer SIS DNA-profiler for personer, der meldes savnet, eller deres forældre, bedsteforældre eller søskende med henblik på at bekræfte deres identitet.