Skip to main content
Logotip Europske komisije
Migration and Home Affairs

Upozorenja i podaci u sustavu SIS

SIS sadržava samo upozorenja o osobama i predmetima u jednoj od sljedećih kategorija upozorenja:

 • odbijanje ulaska ili boravka: upozorenja koja se odnose na državljane trećih zemalja koji nemaju pravo ući u schengensko područje ili boraviti u njemu.
 • osobe za koje se traži uhićenje: upozorenja za osobe za koje je izdan europski uhidbeni nalog ili zahtjev za izručenje (Švicarska i Lihtenštajn).
 • nestale osobe: upozorenja u cilju pronalaska nestalih osoba, uključujući djece, te o njihove zaštite ako je to zakonito i nužno.
 • osobe čija je pomoć potrebna u sudskim postupcima: upozorenja u svrhu utvrđivanja mjesta boravišta ili prebivališta osoba čija je pomoć potrebna u sudskom postupku (npr. svjedok).
 • osobe i predmeti za skrivene ili namjenske provjere: upozorenja za dobivanje informacija o osobama ili povezanim predmetima u svrhu kaznenog progona i sprečavanja prijetnji javnoj ili nacionalnoj sigurnosti.
 • predmeti za oduzimanje ili upotrebu kao dokaz u kaznenim postupcima: upozorenja o predmetima (na primjer vozila, putne isprave, registarske pločice i industrijska oprema) koji se traže za zapljenu ili upotrebu kao dokaz u kaznenim postupcima. Upozorenja o putnim ispravama mogu se izdati i u svrhu sprečavanja putovanja osoba koje ih posjeduje.

Od 2023. SIS će sadržavati i upozorenja koja se odnose na sljedeće:

 • odluke o vraćanju: upozorenja o državljanima trećih zemalja na koje se primjenjuju odluke o vraćanju koje su izdale zemlje schengenskog područja.
 • djecu kojima prijeti opasnost da ih otmu njihovi roditelji, srodnici ili skrbnici: upozorenja za sprečavanje otmica ili nestanka takve djece
 • ranjive osobe čije se putovanje mora spriječiti: upozorenja kako bi se zaštitile ranjive osobe (odrasle osobe ili djeca) od nezakonitog odvođenja u inozemstvo ili kako bi ih se spriječilo da putuju bez potrebnih odobrenja.
 • osobe i predmeti za obavijesne provjere: dodatna upozorenja za dobivanje informacija o osobama ili povezanim predmetima u svrhu kaznenog progona i sprečavanja prijetnji javnoj ili nacionalnoj sigurnosti.
 • nepoznate tražene osobe:upozorenja koja sadržavaju samo otiske prstiju i dlanova počinitelja kaznenog djela otkrivenih na mjestu počinjenja kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela koja se istražuju. Izdaju se u svrhu identifikacije počinitelja u skladu s nacionalnim pravom.

Vrste podataka unesenih u SIS

SIS sadržava sljedeće vrste podataka:

Kad je riječ o osobama:

 • identifikacijske podatke: podaci potrebni za identifikaciju tražene osobe i druge informacije relevantne za krajnjeg korisnika koji pretražuje SIS.
 • razlog upozorenja: „razlog za upozorenje” u kojem se na strukturiran način objašnjava zašto se osoba traži.
 • potrebnu mjeru: „mjera koju treba poduzeti” u kojoj se na strukturiran način objašnjava što službenik mora učiniti kada se osoba pronađe.
 • informacije o kaznenom postupku: preslika europskog uhidbenog naloga (EUN) protiv osobe za koju se traži uhićenje i podaci o žrtvama zlouporabljenog identiteta (ako je primjenjivo).
 • fotografije: fotografije osobe na koju se odnosi upozorenje.
 • otiske prstiju i dlanova: daktiloskopski podaci (otisci prstiju i/ili dlanova) za osobu na koju se odnosi upozorenje.

Nadogradnjom SIS-a bit će obuhvaćeno i sljedeće:

 • informacije o predmetima povezanima s osobama: podaci o predmetima unesenima u SIS kako bi se pronašla osoba na koju se odnosi upozorenje, na primjer vozilo kojim se koristi tražena osoba – ti se podaci mogu dodati samo upozorenjima o osobama u skladu s člancima 26., 32. i 34. Uredbe o SIS-u u području policijske suradnje.
 • identifikacijske isprave: podaci u identifikacijskoj ispravi osobe na koju se upozorenje odnosi – može se priložiti kopija isprave.
 • otisci prstiju i dlanova nepoznatog podrijetla: daktiloskopski podaci (otisci prstiju i/ili dlanova) otkriveni na mjestu zločina.
 • profil DNK-a: profil DNK-a osobe na koju se odnosi upozorenje ili članova obitelji (samo u slučaju nestalih osoba koje treba staviti pod zaštitu).

Kad je riječ o predmetima:

 • identifikacijske podatke: podaci potrebni za identifikaciju traženog predmeta i druge informacije relevantne za krajnjeg korisnika koji pretražuje SIS.
 • razlog upozorenja: „razlog za upozorenje” u kojem se na strukturiran način objašnjava zašto se predmet traži. 
 • potrebnu mjeru: „mjera koju treba poduzeti”, u kojoj se na strukturiran način objašnjava što službenik mora učiniti kada se predmet pronađe.
 • slike: slike/fotografije predmeta.

Zemlja koja unosi upozorenje i povezane podatke u SIS „vlasnik je podataka”. To znači da je samo toj zemlji dopušteno ili omogućeno ažuriranje i brisanje upozorenja.

Kvaliteta, točnost i potpunost podataka koji omogućuju identifikaciju ključni su za uspjeh SIS-a. Za upozorenja o ljudima minimalni skup podataka je:

 • ime
 • godina rođenja
 • upućivanje na odluku na kojoj se temelji upozorenje
 • mjera koju treba poduzeti

Ako su dostupni, moraju se dodati fotografije i otisci prstiju kako bi se olakšala identifikacija i izbjegla pogrešna identifikacija. Sustav također nudi mogućnost dodavanja poveznica između upozorenja (na primjer, između upozorenja o osobi i vozilu).

Biometrijski podaci

U SIS-u se od 2013. mogu pohranjivati otisci prstiju koji se mogu upotrijebiti za potvrđivanje identiteta osobe koja je pronađena na drugi način. Međutim, uvođenjem AFIS-a (automatiziranog sustava za identifikaciju otisaka prstiju) u ožujku 2018. omogućuje se identifikacija samo s pomoću otisaka prstiju. Zahvaljujući tom sustavu kriminalcima i drugim osobama od interesa bit će još teže ući i kretati se unutar EU-a upotrebom krivotvorenih isprava ili isprava koje pripadaju drugim osobama.

Od 2023. u SIS-u će se pohranjivati i otisci dlanova te otisci prstiju i dlanova nepoznatog podrijetla. Oni će se moći upotrebljavati za biometrijska pretraživanja i za potvrđivanje identiteta. Od 2023. u SIS će se pohranjivati profili DNK osoba koje su prijavljene kao nestale ili njihovih roditelja, baka i djedova ili braće i sestara u svrhu potvrđivanja identiteta.