Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Migration and Home Affairs

Καταχωρίσεις και δεδομένα στο SIS

Το SIS περιέχει καταχωρίσεις μόνο για πρόσωπα ή αντικείμενα που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες καταχωρίσεων:

 • Αποφάσεις επιστροφής: καταχωρίσεις σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής από τις χώρες Σένγκεν.
 • Άρνηση εισόδου ή διαμονής: καταχωρίσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν δικαιούνται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στον χώρο Σένγκεν.
 • Πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη: καταχωρίσεις για πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή αίτηση έκδοσης (Ελβετία και Λιχτενστάιν).
 • Αγνοούμενοι: καταχωρίσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και για την προστασία τους, εφόσον αυτό είναι νόμιμο και αναγκαίο.
 • Παιδιά που διατρέχουν τον κίνδυνο απαγωγής από τους γονείς, συγγενείς ή κηδεμόνες τους: καταχωρίσεις για την πρόληψη της απαγωγής ή εξαφάνισης των παιδιών αυτών
 • Ευάλωτα άτομα των οποίων η μετακίνηση πρέπει να εμποδιστεί: καταχωρίσεις για την προστασία ευάλωτων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών) από την παράνομη μετακίνησή τους στο εξωτερικό ή για την αποτροπή της μετακίνησής τους χωρίς τις απαραίτητες άδειες.
 • Πρόσωπα που αναζητούνται για να συνδράμουν σε δικαστική διαδικασία: καταχωρίσεις για τον εντοπισμό του τόπου διαμονής ή κατοικίας προσώπων που αναζητούνται για συνδρομή σε ποινικές δικαστικές διαδικασίες (π.χ. μάρτυρες).
 • Πρόσωπα και αντικείμενα για διακριτική παρακολούθηση, έλεγχο έρευνας ή ειδικό έλεγχο: καταχωρίσεις για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα ή συναφή αντικείμενα με σκοπό τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και την πρόληψη απειλών κατά της δημόσιας ή της εθνικής ασφάλειας.
 • Καταζητούμενα άγνωστα πρόσωπα:καταχωρίσεις που περιέχουν μόνο σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων και σύνολα αποτυπωμάτων παλάμης που ανήκουν σε δράστη εγκλήματος τα οποία ανακαλύφθηκαν στις σκηνές τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας. Εκδίδονται με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας του δράστη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
 • Αντικείμενα προς κατάσχεση ή χρήση ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες: καταχωρίσεις για αντικείμενα (π.χ. οχήματα, ταξιδιωτικά έγγραφα, πινακίδες κυκλοφορίας και βιομηχανικό εξοπλισμό) που αναζητούνται για κατάσχεση ή χρήση ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες. Καταχωρίσεις για ταξιδιωτικά έγγραφα μπορούν επίσης να εκδίδονται ειδικά για την αποτροπή μετακίνησης του προσώπου που τα κατέχει.

Τύποι δεδομένων που εισάγονται στο SIS

Το SIS περιέχει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

Σε σχέση με πρόσωπα:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: Δεδομένα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του καταζητούμενου προσώπου και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τον τελικό χρήστη που διενεργεί αναζήτηση.
 • Λόγος καταχώρισης: Ένας «λόγος για την καταχώριση», ο οποίος περιγράφει, με δομημένο τρόπο, τους λόγους για τους οποίους αναζητείται το πρόσωπο.
 • Απαιτούμενη ενέργεια: Μια «ενέργεια που πρέπει να αναληφθεί», η οποία περιγράφει, με δομημένο τρόπο, τι πρέπει να κάνει ο υπάλληλος όταν βρεθεί το πρόσωπο.
 • Πληροφορίες σχετικά με ποινικές διαδικασίες: Αντίγραφο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕΣ) προσώπου που καταζητείται για σύλληψη και δεδομένα σχετικά με θύματα πλαστοπροσωπίας (κατά περίπτωση).
 • Φωτογραφίες: Φωτογραφίες του προσώπου για το οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση.
 • Δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα παλάμης: Δακτυλοσκοπικά δεδομένα (δακτυλικά αποτυπώματα και/ή αποτυπώματα παλάμης) για το πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση.
 • Πληροφορίες για αντικείμενα που σχετίζονται με πρόσωπα: Δεδομένα σχετικά με αντικείμενα που εισάγονται στο SIS με σκοπό τον εντοπισμό προσώπου για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση, για παράδειγμα το όχημα που χρησιμοποιείται από το αναζητούμενο πρόσωπο — τα δεδομένα αυτά μπορούν να προστεθούν μόνο σε καταχωρίσεις για πρόσωπα δυνάμει των άρθρων 26, 32 και 34 του κανονισμού SIS για την αστυνομία.
 • Έγγραφα ταυτοποίησης: Δεδομένα που περιγράφουν το έγγραφο ταυτοποίησης του προσώπου για το οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση — μπορεί να επισυναφθεί αντίγραφο του εγγράφου.
 • Σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων και σύνολα αποτυπωμάτων παλάμης: Δακτυλοσκοπικά δεδομένα (σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων και/ή σύνολα αποτυπωμάτων παλάμης) που ανακαλύφθηκαν σε σκηνές εγκλημάτων.
 • Προφίλ DNA: Προφίλ DNA του προσώπου για το οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση ή μελών της οικογένειάς του (μόνο στην περίπτωση αγνοούμενων που πρέπει να τεθούν υπό προστασία).

Σε σχέση με αντικείμενα:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: Δεδομένα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του αναζητούμενου αντικειμένου και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τον τελικό χρήστη που διενεργεί αναζήτηση.
 • Λόγος καταχώρισης: Ένας «λόγος για την καταχώριση», ο οποίος περιγράφει, με δομημένο τρόπο, τους λόγους για τους οποίους αναζητείται το αντικείμενο. 
 • Απαιτούμενη ενέργεια: Μια «ενέργεια που πρέπει να αναληφθεί», η οποία περιγράφει, με δομημένο τρόπο, τι πρέπει να κάνει ο υπάλληλος όταν βρεθεί το αντικείμενο.
 • Εικόνες: Εικόνες/φωτογραφίες του αντικειμένου.

Η χώρα που εισάγει την καταχώριση και τα σχετικά δεδομένα στο SIS είναι ο «ιδιοκτήτης των δεδομένων». Αυτό σημαίνει ότι μόνο η χώρα αυτή επιτρέπεται ή μπορεί να επικαιροποιήσει και να διαγράψει την καταχώριση.

Η ποιότητα, η ακρίβεια και η πληρότητα των στοιχείων δεδομένων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του SIS. Για τις καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα, το ελάχιστο σύνολο δεδομένων είναι:

 • ονοματεπώνυμο
 • έτος γέννησης
 • μνεία της απόφασης βάσει της οποίας εισάγεται η καταχώριση
 • ενέργεια που πρέπει να αναληφθεί

Όταν υπάρχουν, πρέπει να προστίθενται φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να αποφεύγεται η εσφαλμένη ταυτοποίηση. Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσθήκης συνδέσμων μεταξύ καταχωρίσεων (για παράδειγμα, μεταξύ μιας καταχώρισης για πρόσωπο και μιας καταχώρισης για όχημα).

Βιομετρική

Από το 2013 το SIS είναι σε θέση να αποθηκεύει δακτυλικά αποτυπώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της ταυτότητας προσώπου που εντοπίζεται με άλλα μέσα. Ωστόσο, η εισαγωγή του AFIS (αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων), τον Μάρτιο του 2018, επιτρέπει επίσης την ταυτοποίηση προσώπων με τη χρήση μόνο των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους. Χάρη σε αυτό το σύστημα, οι εγκληματίες και άλλα πρόσωπα ενδιαφέροντος θα δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να εισέλθουν και να μετακινηθούν εντός της ΕΕ χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή έγγραφα που ανήκουν σε άλλα άτομα.

Από τον Μάρτιο του 2023, το SIS αποθηκεύει επίσης αποτυπώματα παλάμης, σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων και σύνολα αποτυπωμάτων παλάμης. Αυτά χρησιμοποιούνται για βιομετρικές έρευνες και για την επιβεβαίωση ταυτοτήτων. Από τον Μάρτιο του 2023, το SIS αποθηκεύει προφίλ DNA προσώπων που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενα ή των γονέων, των παππούδων ή των αδελφών τους με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους.