Ugrás a fő tartalomra
Migration and Home Affairs

Figyelmeztető jelzések és adatok a SIS-ben

A SIS csak olyan, személyekre vagy tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket tartalmaz, amelyek a következő figyelmeztetőjelzés-kategóriák egyikébe tartoznak:

 • Kiutasítási határozatok: a schengeni országok által kiadott kiutasítási határozatok hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzések.
 • Beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzések: a schengeni térségbe való belépésre vagy ott-tartózkodásra nem jogosult harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzések.
 • Körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések: olyan személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések, akikkel szemben európai elfogatóparancsot vagy kiadatási kérelmet adtak ki (Svájc és Liechtenstein).
 • Eltűnt személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések: eltűnt személyek, köztük gyermekek felkutatására és – ha az jogszerű és szükséges – védelem alá helyezésére vonatkozó figyelmeztető jelzések.
 • A saját szüleik, hozzátartozóik vagy gyámjaik általi jogellenes elvitel veszélyének kitett gyermekek: az ilyen gyermekek jogellenes elvitelének vagy eltűnésének megakadályozására szolgáló figyelmeztető jelzések.
 • Kiszolgáltatott személyek, akiknek az utazását meg kell akadályozni: a jogellenes külföldre vitel kockázatának kitett vagy olyan személyek (felnőttek vagy gyermekek) védelmére szolgáló figyelmeztető jelzések, akiknek a szükséges engedélyek nélküli utazását meg kell akadályozni.
 • Bírósági eljárásban való közreműködés céljából keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések: a büntetőeljárásban való közreműködés céljából keresett személyek (például tanúk) tartózkodási vagy lakóhelyének fellelése céljából kiadott figyelmeztető jelzések.
 • Rejtett vagy célzott ellenőrzés alá vonandó személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések: személyekre vagy kapcsolódó tárgyakra vonatkozó információk megszerzése érdekében, bűncselekmények üldözésének vagy a közbiztonság/nemzetbiztonság veszélyeztetése megakadályozásának céljából kiadott figyelmeztető jelzések.
 • Ismeretlen körözött személyek: nyomozás tárgyát képező terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények elkövetőinek a helyszínén felfedezett ujjnyomait és tenyérnyomait tartalmazó figyelmeztető jelzések, melyeket az elkövető nemzeti jog szerinti azonosítása céljából bocsátanak ki.
 • Lefoglalásra vagy büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásra szánt tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések: lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresett tárgyakra (például járművekre, úti okmányokra, rendszámtáblákra és ipari berendezésekre) vonatkozó figyelmeztető jelzések. Úti okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzések kifejezetten a birtokos utazásának megakadályozása érdekében is kiadhatók.

A SIS-be bevitt adatok típusai

A SIS a következő típusú adatokat tartalmazza:

Személyekkel kapcsolatban:

 • Azonosító adatok: a keresett személy azonosításához szükséges adatok és a lekérdezést végző végfelhasználó számára releváns egyéb információk.
 • A figyelmeztető jelzés oka: a „figyelmeztető jelzés oka”, amely strukturált módon ismerteti, hogy miért keresik az érintett személyt.
 • Szükséges intézkedés: a „foganatosítandó intézkedés”, amely strukturált módon ismerteti, hogy a tisztviselőnek mit kell tennie az adott személy megtalálásakor.
 • Büntetőeljárásra vonatkozó információk: a körözött személyre vonatkozó európai elfogatóparancs másolata, valamint (adott esetben) a személyazonossággal való visszaélés áldozatainak adatai.
 • Fényképek: a figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó személy fényképei.
 • Ujjnyomatok és tenyérnyomatok: a figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó személy daktiloszkópiai adatai (ujjnyomatok és/vagy tenyérnyomatok).
 • Személyekkel összefüggésbe hozható tárgyakra vonatkozó információk: a figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személy tartózkodási helyének megállapítása céljából a SIS-be bevitt tárgyakra vonatkozó adatok, például a keresett személy által használt jármű – ezek az adatok csak a SIS rendőrségi együttműködési rendelet 26., 32. és 34. cikke szerinti, személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez csatolhatók.
 • Azonosító okmányok: a figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó személy személyazonosító okmányát leíró adatok – az okmány másolata csatolható.
 • Ujjnyomok és tenyérnyomok: a bűncselekmény helyszínén talált daktiloszkópiai adatok (ujjnyomok és/vagy tenyérnyomok).
 • DNS-profil: a figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személy vagy családtagjainak DNS-profilja (csak olyan eltűnt személyek esetében, akiket védelem alá kell helyezni).

Tárgyakkal kapcsolatban:

 • Azonosító adatok: a keresett tárgy azonosításához szükséges adatok és a lekérdezést végző végfelhasználó számára releváns egyéb információk.
 • A figyelmeztető jelzés oka: a „figyelmeztető jelzés oka”, amely strukturált módon ismerteti, hogy miért keresik az érintett tárgyat. 
 • Szükséges intézkedés: a „foganatosítandó intézkedés”, amely strukturált módon ismerteti, hogy a tisztviselőnek mit kell tennie az adott tárgy megtalálásakor.
 • Képek: a tárgyról készült képek/fényképek.

Az adat feletti rendelkezési jog birtokosa az az ország, amely beviszi a SIS-be a figyelmeztető jelzést és a kapcsolódó adatokat. Tehát kizárólag ez az ország jogosult vagy képes frissíteni, illetve törölni a figyelmeztető jelzést.

Az azonosítást lehetővé tevő adatelemek minősége, pontossága és teljessége a SIS sikerének kulcsa. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések esetében a minimális adatkészlet a következő:

 • név
 • születési év
 • a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra való hivatkozás
 • a foganatosítandó intézkedés

Az azonosítás megkönnyítése és a téves azonosítás elkerülése érdekében fényképeket és ujjnyomatokat kell csatolni, amennyiben azok rendelkezésre állnak. A rendszer lehetőséget kínál a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok feltüntetésére is (például egy személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés és egy járműre vonatkozó figyelmeztető jelzés között).

Biometrikus azonosítás

2013 óta a SIS-ben olyan ujjnyomatok is tárolhatók, amelyek felhasználhatók egy más módon megtalált személy személyazonosságának megerősítésére. Az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) 2018. márciusi bevezetése azonban azt is lehetővé tette, hogy a személyeket kizárólag ujjnyomataik felhasználásával azonosítsák. Ennek a rendszernek köszönhetően a bűnözők és más célszemélyek még nehezebben léphetnek be az EU-ba és utazhatnak annak területén belül hamis vagy meghamisított okmányok, illetve más személyek okmányainak felhasználásával.

2023 márciusától a SIS-ben tenyérnyomatokat, ujjnyomokat és tenyérnyomokat is tárolnak. Ezeket biometrikus lekérdezésekre és a személyazonosságok megerősítésére használják. 2023 márciusától a SIS-ben az eltűnt személyek, illetve szüleik, nagyszüleik vagy testvéreik DNS-profilját is tárolják a személyazonosság megerősítése céljából.