Skip to main content
Migration and Home Affairs

Hvad er SIS, og hvordan fungerer det?

Funktioner i SIS fra efteråret 2023

Informationsudveksling

Nye kategorier af indberetninger og flere data bliver delt via SIS, hvilket skal sikre, at myndighederne i de lande, der anvender SIS, har adgang til mere fuldstændige og pålidelige informationer.

Biometri

Fra marts 2023 indeholder SIS følgende typer biometri, som skal bruges til at verificere identiteten af de personer, der er registreret i systemet:

 • fotos
 • håndfladeaftryk
 • fingeraftryk
 • fingeraftryksspor
 • håndfladeaftryksspor
 • DNA-data (kun i forbindelse med forsvundne personer)

Fingeraftryk, håndfladeaftryk, fingeraftryksspor og håndfladeaftryksspor bliver anvendt til biometriske søgninger via det elektroniske fingeraftryksidentifikationssystem i SIS.

SIS anvender endnu ikke fotografier eller ansigtsgenkendelsesteknologi. Kommissionen skal fremlægge en rapport om, hvor tilgængelig, hvor udviklet, og hvor pålidelig ansigtsgenkendelsesteknologi er, inden den kan indføres. Europa-Parlamentet vil blive hørt om rapporten. Når ansigtsgenkendelsesteknologi er blevet indført i SIS, vil landene kunne anvende den ved almindelige grænseovergangssteder. Derefter kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter, der fastlægger andre omstændigheder, hvor fotografier og ansigtsgenkendelsesteknologi må anvendes til at identificere personer.

Bekæmpelse af terrorisme

Der bliver udvekslet flere informationer om personer og genstande, der er involveret i terrorrelaterede aktiviteter, så de nationale myndigheder bedre kan efterforske og forebygge grov kriminalitet og terrorisme.

Siden marts 2021 har landene delt deres søgematches for SIS-indberetninger vedrørende terrorhandlinger med Europol. Europol udveksler via SIRENE-kontorerne supplerende oplysninger med landene om SIS-indberetninger vedrørende terrorhandlinger.

Sårbare personer

De kompetente myndigheder kan foretage indberetninger om savnede personer, der indeholder ekstra informationer. De kan også lægge forebyggende indberetninger ind i systemet for at beskytte visse kategorier af sårbare personer (børn, der er i fare for at blive bortført, og potentielle ofre for terrorisme, menneskehandel, kønsbaseret vold eller væbnede konflikter/fjendtligheder).

Irregulær migration

Afgørelser om tilbagesendelse indgår i de informationer, der udveksles i systemet, for at håndhæve disse afgørelser mere effektivt. Landene skal i SIS lægge indberetninger ind om nægtelse af indrejse eller ophold vedrørende personer, som opholder sig ulovligt i EU, og som er omfattet af indrejseforbud udstedt i overensstemmelse med tilbagesendelsesdirektivet.

Samarbejdet mellem registreringsmyndighederne vil fremover også omfatte registrering af skibe, fly og skydevåben

De nationale tjenester, der er ansvarlige for registrering af skibe, fly og skydevåben, kan tjekke SIS for at se den retlige status for de genstande, de får forelagt til registrering.

 • Skibsregistreringstjenester har kun adgang til SIS-indberetninger om skibe og skibsmotorer.
 • Flyregistreringstjenester har kun adgang til SIS-indberetninger om fly og flymotorer.
 • Skydevåbenregistreringstjenester har kun adgang til indberetninger om anholdelse med henblik på overgivelse eller udlevering, indberetninger med henblik på diskret kontrol, undersøgelseskontrol og målrettet kontrol og indberetninger om skydevåben med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismateriale.

Øget adgang for EU-agenturerne

Europol har adgang til alle indberetningskategorier i SIS og udveksler supplerende data med lande om indberetninger vedrørende kriminalitet inden for sit ansvarsområde. Indførelsen af adgang til SIS for operationelle hold fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er i gangsat.

Andre opdateringer er under forberedelse

Den 6. juli 2022 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en ny forordning, der gør det muligt for Europol at foreslå, at EU-landene indlæser indberetninger om mistænkte terrorister og kriminelle i SIS på grundlag af oplysninger fra lande uden for EU. Forordningen trådte kraft den 1. august 2022. Implementeringen af denne nye funktion er i gang.

Tidsplan for ændringer af SIS

 1. Marts 2023

  Det fornyede SIS bliver lanceret og fuldt ud fungerende.

 2. December 2018

  Forordningen træder kraft den 28. december 2018.

 3. December 2016

  Kommissionen fremlægger tre forslag til forordninger, som skal forbedre og udvide brugen af SIS, og som omfatter oprettelse, drift og brug af systemet til:

  • grænseforvaltning 
  • politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager
  • tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

SIS-indberetninger og enkeltpersoners rettigheder

SIS-indberetninger indeholder informationer om en bestemt person eller genstand samt instrukser til myndighederne om, hvad de skal gøre, når den pågældende person eller genstand er fundet.

De specialiserede nationale SIRENE-kontorer i hvert af landene fungerer som centrale kontaktpunkter for udveksling af supplerende information og koordineringsaktiviteter i forbindelse med SIS-indberetninger.

Alle registrerede har ret til at:

 • få adgang til oplysninger om sig selv
 • få rettet forkerte oplysninger og slettet oplysninger, der ulovligt er lagret i systemet

Personer, der er genstand for en indberetning om tilbagesendelse eller en indberetning om nægtelse af indrejse og ophold, har ret til at blive informeret om indberetningen.

Alle registrerede har ret til at anlægge sag ved domstolene eller de kompetente myndigheder for at få adgang til, rettet eller slettet oplysninger eller til at opnå erstatning for skader som følge af brud på databeskyttelseslovgivningen, i et hvilket som helst af de lande, der anvender SIS. 

Relaterede dokumenter

Almindelige retningslinjer26. september 2022
Fornyet SIS — præsentation
Renewed SIS - presentation
dansk
(2.05 MB - PDF)
Download
 • Обновена ШИС — представяне
  български
  (2.07 MB - PDF)
  Download
 • SIS renovado — presentación
  español
  (2.12 MB - PDF)
  Download
 • Obnovený SIS – prezentace
  čeština
  (2.08 MB - PDF)
  Download
 • Erneuertes SIS – Präsentation
  Deutsch
  (2.08 MB - PDF)
  Download
 • Uuendatud SIS – tutvustus
  eesti
  (2.13 MB - PDF)
  Download
 • Ανανεωμένο SIS - παρουσίαση
  ελληνικά
  (2.18 MB - PDF)
  Download
 • Renewed SIS - presentation
  English
  (2.77 MB - PDF)
  Download
 • Nouveau SIS — présentation
  français
  (2.13 MB - PDF)
  Download
 • SIS athnuaite — cur i láthair
  Gaeilge
  (2.15 MB - PDF)
  Download
 • Obnovljeni SIS – prezentacija
  hrvatski
  (2.18 MB - PDF)
  Download
 • Nuovo SIS — presentazione
  italiano
  (2.13 MB - PDF)
  Download
 • Atjaunināta SIS — iepazīstināšana ar
  latviešu
  (2.18 MB - PDF)
  Download
 • Atnaujinta SIS - pristatymas
  lietuvių
  (2.16 MB - PDF)
  Download
 • Megújított SIS – prezentáció
  magyar
  (1.73 MB - PDF)
  Download
 • SIS imġedda — preżentazzjoni
  Malti
  (2.24 MB - PDF)
  Download
 • Vernieuwd SIS — presentatie
  Nederlands
  (2.18 MB - PDF)
  Download
 • Odnowiony SIS – prezentacja
  polski
  (2.17 MB - PDF)
  Download
 • SIS renovado — apresentação
  português
  (2.14 MB - PDF)
  Download
 • SIS reînnoit – prezentare
  română
  (2.17 MB - PDF)
  Download
 • Obnovený SIS – prezentácia
  slovenčina
  (2.19 MB - PDF)
  Download
 • Prenovljen SIS – predstavitev
  slovenščina
  (2.16 MB - PDF)
  Download
 • Uudistettu SIS-järjestelmä – esittely
  suomi
  (2.16 MB - PDF)
  Download
 • Förnyat SIS – presentation
  svenska
  (2.14 MB - PDF)
  Download
Almindelige retningslinjer20. april 2023
Fornyet SIS — digital folder
Renewed SIS - digital leaflet
dansk
(1.01 MB - PDF)
Download
 • Обновена ШИС — цифрова брошура
  български
  (985.3 KB - PDF)
  Download
 • SIS renovado — folleto digital
  español
  (1002.49 KB - PDF)
  Download
 • Obnovený SIS – digitální leták
  čeština
  (987.25 KB - PDF)
  Download
 • Erneuertes SIS – Digitales Faltblatt
  Deutsch
  (157.13 KB - PDF)
  Download
 • Uuendatud SIS – digitaalne teabeleht
  eesti
  (1002.43 KB - PDF)
  Download
 • Ανανεωμένο SIS - φυλλάδιο σε ψηφιακή μορφή
  ελληνικά
  (970.78 KB - PDF)
  Download
 • Renewed SIS - digital leaflet
  English
  (1.04 MB - PDF)
  Download
 • Nouveau SIS — dépliant numérique
  français
  (989.64 KB - PDF)
  Download
 • SIS Athnuaite — bileog dhigiteach
  Gaeilge
  (989.86 KB - PDF)
  Download
 • Obnovljeni SIS – digitalna brošura
  hrvatski
  (1 MB - PDF)
  Download
 • Nuovo SIS — opuscolo digitale
  italiano
  (1.02 MB - PDF)
  Download
 • Atjaunināta SIS — digitāls buklets
  latviešu
  (999.01 KB - PDF)
  Download
 • Atnaujinta SIS - skaitmeninė lankstinukas
  lietuvių
  (992.1 KB - PDF)
  Download
 • Megújított SIS – digitális brosúra
  magyar
  (960.38 KB - PDF)
  Download
 • SIS imġedda — fuljett diġitali
  Malti
  (1.01 MB - PDF)
  Download
 • Vernieuwd SIS — digitale brochure
  Nederlands
  (1011 KB - PDF)
  Download
 • Odnowiony SIS – ulotka cyfrowa
  polski
  (1.03 MB - PDF)
  Download
 • SIS renovado — folheto digital
  português
  (1002.09 KB - PDF)
  Download
 • SIS reînnoit – broșură digitală
  română
  (1002.24 KB - PDF)
  Download
 • Obnovený SIS – digitálny leták
  slovenčina
  (1.03 MB - PDF)
  Download
 • Prenovljen SIS – digitalna letaka
  slovenščina
  (1020.86 KB - PDF)
  Download
 • Uudistettu SIS – digitaalinen esite
  suomi
  (969.11 KB - PDF)
  Download
 • Förnyat SIS – digital broschyr
  svenska
  (1.03 MB - PDF)
  Download