Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Migration and Home Affairs

X'inhi s-SIS u kif taħdem?

Funzjonalitajiet imġedda tas-SIS, minn tal-2023

Kondiviżjoni ta’ informazzjoni

Kategoriji ġodda ta’ allerti u aktar data jiġu xxerjati permezz tas-SIS, filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni aktar kompluta u aktar affidabbli disponibbli għall-awtoritajiet f’pajjiżi li jużaw is-SIS.

Bijometrija

Minn Marzu 2023, is-SIS se jkun fiha t-tipi ta’ bijometrija li ġejjin biex tiġi kkonfermata u vverifikata l-identità tal-persuni rreġistrati fis-sistema:

 • ritratti
 • marki tal-pala tal-id
 • marki tas-swaba'
 • traċċi tas-swaba'
 • traċċi tal-pala tal-id
 • rekords tad-DNA (fir-rigward ta’ persuni neqsin biss)

Il-marki tas-swaba’, il-marki tal-pala tal-id, it-traċċi tas-swaba’ u t-traċċi tal-pala tal-id jintużaw għal tfittxijiet bijometriċi permezz tas-sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba' fis-SIS.

Is-SIS għadha ma tużax teknoloġija ta’ rikonoxximent tar-ritratti u tal-immaġni tal-wiċċ. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport dwar id-disponibbiltà, l-istat ta’ tħejjija u l-affidabbiltà ta’ tali teknoloġija qabel ma dan ikun jista’ jiġi stabbilit. Il-Parlament Ewropew se jiġi kkonsultat dwar il-proposta. Ladarba din it-teknoloġija tiddaħħal fis-seħħ fis-SIS, il-pajjiżi se jkunu jistgħu jużaw dawn l-għodod f’punti ta’ qsim regolari tal-fruntieri. Wara dan, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati li jiddeterminaw ċirkostanzi oħra li fihom jistgħu jintużaw ritratti u immaġnijiet tal-wiċċ biex jiġu identifikati l-persuni.

Ġlieda kontra t-terroriżmu

Qed tiġi xxerjata aktar informazzjoni dwar persuni u oġġetti involuti f’attivitajiet relatati mat-terroriżmu, li tippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali jsegwu u jipprevjenu aħjar reati serji u terroriżmu.

Minn Marzu 2021, il-pajjiżi xxerjatw it-tiftix ta’ konkordanzi dwar allerti tas-SIS relatati ma’ reati terroristiċi mal-Europol. Il-Europol tiskambja informazzjoni supplimentari ma’ pajjiżi dwar l-allerti tas-SIS relatati ma’ reati terroristiċi permezz tal-Uffiċċji SIRENE.

Persuni vulnerabbli

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu joħorġu allerti dwar persuni neqsin li jinkludu data addizzjonali. Jistgħu wkoll idaħħlu allerti preventivi fis-sistema biex jipproteġu ċerti kategoriji ta’ persuni vulnerabbli (tfal f’riskju ta’ ħtif jew vittmi potenzjali tat-terroriżmu, traffikar tal-bnedmin, vjolenza abbażi tal-ġeneru, jew kunflitt armat/ostilitajiet).

Migrazzjoni irregolari

Id-deċiżjonijiet ta’ ritorn huma parti mill-informazzjoni xxerjata fis-sistema biex jittejjeb l-infurzar effettiv ta’ dawn id-deċiżjonijiet. Il-pajjiżi jridu jdaħħlu allerti dwar rifjut ta' dħul jew soġġorn dwar persuni li jinstabu li qed joqogħdu fl-UE illegalment u li huma soġġetti għal projbizzjonijiet fuq id-dħul maħruġa f’konformità mad-Direttiva dwar ir-Ritorn.

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni estiża għar-reġistrazzjoni tad-dgħajjes, l-inġenji tal-ajru u l-armi tan-nar

Is-servizzi nazzjonali responsabbli għar-reġistrazzjoni ta’ dgħajjes, inġenji tal-ajru u armi tan-nar jistgħu jikkonsultaw is-SIS sabiex jivverifikaw l-istatus legali tal-oġġetti ppreżentati lilhom għar-reġistrazzjoni.

 • Is-servizzi tar-reġistrazzjoni tad-dgħajjes għandhom aċċess biss għall-allerti tas-SIS dwar id-dgħajjes u l-magni tad-dgħajjes.
 • Is-servizzi ta’ reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru għandhom aċċess biss għall-allerti dwar inġenji tal-ajru u magni tal-inġenji tal-ajru.
 • Is-servizzi tar-reġistrazzjoni tal-armi tan-nar għandhom aċċess biss għal allerti għall-arrest għal finijiet ta' konsenja jew ta' estradizzjoni, allerti għal verifiki diskreti, ta' investigazzjoni u speċifiċi u allerti dwar armi tan-nar għal qbid jew użu bħala evidenza.

Aċċess imtejjeb għall-Aġenziji tal-UE

Il-Europol għandha aċċess għall-kategoriji kollha ta’ allerti fis-SIS u tiskambja informazzjoni supplimentari ma’ pajjiżi dwar allerti relatati ma’ reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha. L-implimentazzjoni tal-aċċess tat-timijiet operattivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta għas-SIS għadha għaddejja.

Aġġornamenti oħra li qed jitħejjew

Fis-6 ta’ Lulju 2022, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw regolament ġdid li jippermetti lill-Europol tipproponi li l-pajjiżi tal-UE jdaħħlu allerti dwar terroristi u kriminali suspettati fis-SIS abbażi ta’ informazzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE. Ir-regolament daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2022. L-implimentazzjoni ta’ din il-karatteristika ġdida għadha għaddejja.

Skeda ta’ żmien għall-bidliet fis-SIS

 1. Marzu 2023

  Titnieda s-SIS imġedda u tibda taħdem kompletament.

 2. Diċembru 2018

  Ir-regolamenti daħlu fis-seħħ fit-28 ta’ Diċembru 2018.

 3. Diċembru 2016

  Il-Kummissjoni ppreżentat tliet proposti għal regolamenti biex jittejjeb u jiġi estiż l-użu tas-SIS, li jkopru l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema għal:

  • ġestjoni tal-fruntieri 
  • kooperazzjoni tal-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali
  • ir-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz b’residenza illegali

Allerti tas-SIS u drittijiet tal-individwu

Allert tas-SIS fih informazzjoni dwar persuna jew oġġett partikolari kif ukoll struzzjonijiet għall-awtoritajiet dwar x’għandhom jagħmlu meta jsibu dik il-persuna jew dak l-oġġett.

L-Uffiċċji SIRENE nazzjonali speċjalizzati li jinsabu f’kull pajjiż iservu bħala punti uniċi ta’ kuntatt għall-iskambju ta’ informazzjoni addizzjonali u għall-koordinazzjoni ta’ attivitajiet relatati mal-allerti tas-SIS.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li:

 • jaċċessaw id-data relatata magħhom
 • jikkoreġi data mhux preċiża jew iħassru data maħżuna illegalment fis-sistema

Kull min ikun is-suġġett ta’ allerti għal ritorni jew allerti għal rifjut ta’ dħul u ta’ soġġorn għandu d-dritt li jiġi infurmat dwar l-allert.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jressqu proċedimenti quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jaċċessaw, jikkoreġu jew iħassru data jew biex jiksbu kumpens għad-danni mġarrba minn ksur tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data fi kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi li jużaw is-SIS. 

Dokumenti relatati

Linji gwida ġenerali26 Settembru 2022
SIS imġedda — preżentazzjoni
Renewed SIS - presentation
Malti
(2.24 MB - PDF)
Iddawnlowdja
 • Обновена ШИС — представяне
  български
  (2.07 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS renovado — presentación
  español
  (2.12 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Obnovený SIS – prezentace
  čeština
  (2.08 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Fornyet SIS — præsentation
  dansk
  (2.05 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Erneuertes SIS – Präsentation
  Deutsch
  (2.08 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Uuendatud SIS – tutvustus
  eesti
  (2.13 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Ανανεωμένο SIS - παρουσίαση
  ελληνικά
  (2.18 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Renewed SIS - presentation
  English
  (2.77 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Nouveau SIS — présentation
  français
  (2.13 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS athnuaite — cur i láthair
  Gaeilge
  (2.15 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Obnovljeni SIS – prezentacija
  hrvatski
  (2.18 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Nuovo SIS — presentazione
  italiano
  (2.13 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Atjaunināta SIS — iepazīstināšana ar
  latviešu
  (2.18 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Atnaujinta SIS - pristatymas
  lietuvių
  (2.16 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Megújított SIS – prezentáció
  magyar
  (1.73 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Vernieuwd SIS — presentatie
  Nederlands
  (2.18 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Odnowiony SIS – prezentacja
  polski
  (2.17 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS renovado — apresentação
  português
  (2.14 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS reînnoit – prezentare
  română
  (2.17 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Obnovený SIS – prezentácia
  slovenčina
  (2.19 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Prenovljen SIS – predstavitev
  slovenščina
  (2.16 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Uudistettu SIS-järjestelmä – esittely
  suomi
  (2.16 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Förnyat SIS – presentation
  svenska
  (2.14 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
Linji gwida ġenerali3 Marzu 2023
SIS imġedda — fuljett diġitali
Renewed SIS - digital leaflet
Malti
(1.01 MB - PDF)
Iddawnlowdja
 • Обновена ШИС — цифрова брошура
  български
  (980.07 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS renovado — folleto digital
  español
  (997.26 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Obnovený SIS – digitální leták
  čeština
  (1015.5 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Fornyet SIS — digital folder
  dansk
  (1 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Erneuertes SIS – Digitales Faltblatt
  Deutsch
  (151.91 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Uuendatud SIS – digitaalne teabeleht
  eesti
  (997.2 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Ανανεωμένο SIS - φυλλάδιο σε ψηφιακή μορφή
  ελληνικά
  (965.55 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Renewed SIS - digital leaflet
  English
  (1.03 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Nouveau SIS — dépliant numérique
  français
  (984.41 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS Athnuaite — bileog dhigiteach
  Gaeilge
  (984.63 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Obnovljeni SIS – digitalna brošura
  hrvatski
  (1021.62 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Nuovo SIS — opuscolo digitale
  italiano
  (1.01 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Atjaunināta SIS — digitāls buklets
  latviešu
  (993.78 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Atnaujinta SIS - skaitmeninė lankstinukas
  lietuvių
  (986.87 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Megújított SIS – digitális brosúra
  magyar
  (955.15 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Vernieuwd SIS — digitale brochure
  Nederlands
  (1005.77 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Odnowiony SIS – ulotka cyfrowa
  polski
  (1.03 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS renovado — folheto digital
  português
  (996.86 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • SIS reînnoit – broșură digitală
  română
  (1002.24 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Obnovený SIS – digitálny leták
  slovenčina
  (1.03 MB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Prenovljen SIS – digitalna letaka
  slovenščina
  (1015.63 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Uudistettu SIS – digitaalinen esite
  suomi
  (998.5 KB - PDF)
  Iddawnlowdja
 • Förnyat SIS – digital broschyr
  svenska
  (1.03 MB - PDF)
  Iddawnlowdja