Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Migration and Home Affairs

Mi a SIS, és hogyan működik?

Az egyik ország által a SIS-be bevitt figyelmeztető jelzés valós időben elérhetővé válik az összes többi, SIS-t használó országban, így az illetékes hatóságok EU-szerte megtalálhatják a figyelmeztető jelzést.

Technikai szempontból a SIS a következő elemekből áll:

 • a központi rendszer
 • nemzeti SIS-rendszerek a SIS-t használó valamennyi országban
 • a rendszerek közötti hálózat

A SIS-t használó országok saját maguk felelősek a nemzeti rendszerük és struktúráik létrehozásáért, működtetéséért és fenntartásáért. Az Európai Bizottság felelős az általános felügyeletért, a rendszer értékeléséért, valamint a SIS és a SIRENE működésének módjára vonatkozó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáért. A nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó uniós ügynökség (eu-LISA) felel a központi rendszer és a hálózat üzemeltetési igazgatásáért.

A SIS figyelmeztető jelzések és az egyének jogai

A SIS figyelmeztető jelzés konkrét személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos információkat, valamint az illetékes hatóságoknak szóló utasításokat tartalmaz arra nézve, hogy mi a teendő az adott személy vagy tárgy megtalálása esetén.

Az egyes országokban található szakosodott nemzeti SIRENE-irodák egyedüli kapcsolattartó pontként szolgálnak a kiegészítő információk cseréje és a SIS figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása terén.

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy:

 • hozzáférjen a rá vonatkozó adatokhoz,
 • helyesbítse a téves adatokat vagy törölje a rendszerben jogellenesen tárolt adatokat.

Mindenkinek, aki kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés vagy beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, joga van tájékoztatást kapni a figyelmeztető jelzésről.

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz vagy illetékes hatósághoz forduljon az adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése vagy törlése, illetve a SIS-t használó országokban az adatvédelmi jog megsértése miatt elszenvedett károkért való kártérítés érdekében. 

Megújult rendszer

A SIS módosításainak ütemterve

 1. 2016. december

  A Bizottság három rendeletjavaslatot terjesztett elő a SIS használatának javítása és kiterjesztése érdekében. A javaslatok a rendszer alábbi célokból történő létrehozását, működtetését és használatát irányozzák elő:

  • határigazgatás 
  • rendőrségi együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
  • jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése
 2. 2018. december

  A rendeletek 2018. december 28-án léptek hatályba.

 3. 2022. ősz

  Életbe lép és teljes mértékben működőképessé válik a megújított SIS.

A SIS 2022 őszétől működő funkciói

Információ-megosztás

Új figyelmeztetőjelzés-kategóriák és több adat kerül megosztásra a SIS-en keresztül, így a rendszert használó országok hatóságai teljesebb körű és megbízhatóbb információkhoz juthatnak.

Biometria

A SIS a következő biometrikus azonosítókat tartalmazza majd a rendszerben nyilvántartott személyek személyazonosságának megerősítése és ellenőrzése céljából:

 • fényképek, fotók
 • tenyérnyomatok
 • ujjnyomatok
 • ujjnyomok
 • tenyérnyomok
 • DNS-adatok (csak eltűnt személyekkel kapcsolatban)

Ujjnyomatokat, tenyérnyomatokat, ujjnyomokat és tenyérnyomokat fognak használni az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszeren keresztül a SIS-ben végzett biometrikus lekérdezésekhez.

A SIS továbbra sem használ fénykép- és arcképfelismerő technológiát. Ennek bevezetése előtt a Bizottságnak jelentést kell készítenie az ilyen technológia rendelkezésre állásáról, készenlétéről és megbízhatóságáról A Bizottság a jelentésre vonatkozóan konzultációt folytat majd az Európai Parlamenttel. Amint ez a technológia bevezetésre kerül a SIS-be, a SIS-t használó országok az állandó határátkelőhelyeken alkalmazhatják a szóban forgó eszközöket. Ezt követően a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza, hogy milyen egyéb körülmények fennállása esetén használhatók fel fényképek és arcképmások személyek azonosítására. 

A terrorizmus elleni küzdelem

Több információ kerül majd megosztásra a terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységekben érintett személyekkel és tárgyakkal kapcsolatban, ami lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus hatékonyabb üldözését és megelőzését.

2021 márciusa óta a SIS-t használó országok megosztják az Europollal a terrorista bűncselekményekre vonatkozó SIS figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos egyező adatokat. Az Europol a SIRENE-irodákon keresztül kiegészítő információkat cserél a SIS-t használó országokkal a terrorista bűncselekményekre vonatkozó SIS figyelmeztető jelzésekről.

Kiszolgáltatott személyek

Az illetékes hatóságok az eltűnt személyekre vonatkozóan kiegészítő adatokat tartalmazó figyelmeztető jelzéseket adnak majd ki. Megelőző figyelmeztető jelzéseket is bevihetnek a rendszerbe a kiszolgáltatott személyek bizonyos kategóriáinak (a jogellenes elvitel kockázatának kitett gyermekek, vagy a terrorizmus, az emberkereskedelem, a nemi alapú erőszak vagy a fegyveres konfliktusok/összetűzések potenciális áldozatai) védelme érdekében.

Irreguláris migráció

A kiutasítási határozatok szintén bekerülnek majd a rendszerben megosztott információk közé, hogy javítsák e határozatok végrehajtásának hatékonyságát. A SIS-t használó országoknak beutazási vagy tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést kell bevinniük az EU-ban jogellenesen tartózkodó személyek esetében, akikkel szemben a visszatérési irányelvvel összhangban beutazási tilalmat rendeltek el. 

A nyilvántartó hatóságok közötti együttműködés kiterjesztése a hajók, repülőgépek és tűzfegyverek nyilvántartásba vételére

A hajók, légi járművek és tűzfegyverek nyilvántartásba vételéért felelős nemzeti szolgálatok lekérdezhetik a SIS-t annak érdekében, hogy ellenőrizzék a nyilvántartásba vételre előterjesztett tárgyak jogi helyzetét.

 • A hajókat lajstromba vevő szolgálatok csak a hajókra és a hajómotorokra vonatkozó SIS figyelmeztető jelzésekhez férhetnek hozzá. 
 • A légi járműveket lajstromba vevő szolgálatok csak a légi járművekre és a légijármű-motorokra vonatkozó SIS figyelmeztető jelzésekhez férhetnek hozzá. 
 • A tűzfegyvereket nyilvántartásba vevő szolgálatok csak az átadási vagy kiadatási letartóztatás céljából kiadott figyelmeztető jelzésekhez, a rejtett ellenőrzésre, kikérdezésre vagy célzott ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez, valamint a lefoglalandó vagy bizonyítékként felhasználandó tűzfegyverekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez férhetnek hozzá.

Az uniós ügynökségek jobb hozzáférése

Az Europol a SIS valamennyi figyelmeztetőjelzés-kategóriájához hozzáféréssel rendelkezik, és megkezdte a hatáskörébe tartozó bűncselekményekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre vonatkozó kiegészítő információk cseréjét a SIS-t használó országokkal. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség műveleti csoportjai az uniós fogadóállomásokon feladataik ellátása céljából hozzáférést kaptak a SIS-hez.

Egyéb folyamatban lévő frissítések

Jelenleg folynak a tárgyalások egy új rendeletről, amelynek értelmében az Europol javaslatot tehetne arra, hogy a SIS-t használó országok nem uniós országokból származó információk alapján, terrorizmussal és bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket vigyenek be a SIS-be. Ennek az új elemnek a megvalósítása a rendelet elfogadásakor kezdődik.

A SIS-t használó országok

A SIS a legtöbb uniós országban és a schengeni társult országokban (Svájcban, Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon) működik.

Kapcsolódó dokumentumok

Megújított SIS – prezentáció
magyar
(1.73 MB - PDF)
Letöltés
Megújított SIS – digitális brosúra
magyar
(947.21 KB - PDF)
Letöltés