Skip to main content
Logotip Europske komisije
Migration and Home Affairs

Što je SIS i kako funkcionira?

Upozorenje koje je u SIS unijela jedna zemlja postaje dostupno u stvarnom vremenu u svim drugim zemljama koje upotrebljavaju SIS kako bi nadležna tijela u cijelom EU-u mogla pronaći upozorenje.

Tehnički, SIS se sastoji od sljedećih komponenti:

 • središnjeg sustava
 • nacionalnih sustava SIS-a u svim zemljama koje koriste SIS
 • mreže između sustava

Svaka zemlja koja koristi SIS odgovorna je za uspostavu, rad i održavanje svojeg nacionalnog sustava i struktura. Europska komisija odgovorna je za opći nadzor, evaluaciju sustava i donošenje provedbenih i delegiranih akata o funkcioniranju SIS-a i SIRENE. Agencija EU-a za opsežne informacijske sustave (eu-LISA) odgovorna je za operativno upravljanje središnjim sustavom i mrežom.

Upozorenja u SIS-u i prava pojedinca

Upozorenje u SIS-u sadržava informacije o određenim osobama ili predmetima i upute tijelima o tome što poduzeti pri njihovu pronalasku.

Specijalizirani nacionalni uredi SIRENE smješteni u svakoj zemlji služe kao jedinstvene kontaktne točke za razmjenu dodatnih informacija i koordinaciju aktivnosti povezanih s upozorenjima u SIS-u.

Svi ispitanici imaju pravo:

 • pristupiti podacima koji se odnose na njih
 • ispraviti netočne podatke ili izbrisati podatke nezakonito pohranjene u sustavu

Svaka osoba na koju se odnosi upozorenje o vraćanju ili odbijanju ulaska i boravka ima pravo biti obaviještena o upozorenju.

Svi ispitanici imaju pravo pokrenuti postupak pred sudovima ili nadležnim tijelima radi pristupa, ispravljanja ili brisanja podataka ili dobivanja naknade za štetu nastalu zbog kršenja zakona o zaštiti podataka u bilo kojoj zemlji koja koristi SIS. 

Obnovljeni sustav

Vremenski okvir za promjene u SIS-u

 1. Prosinac 2016.

  Komisija je predstavila tri prijedloga uredbi za poboljšanje i proširenje upotrebe SIS-a, koje obuhvaćaju uspostavu, rad i korištenje sustava za:

  • upravljanje granicama 
  • policijsku suradnju i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima
  • vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom
 2. Prosinac 2018.

  Uredbe su stupile na snagu 28. prosinca 2018.

 3. 2023.

  Obnovljeni sustav SIS bit će pokrenut i u potpunosti operativan.

Funkcije SIS-a od 2023.

Razmjena informacija

Nove kategorije upozorenja i više podataka razmjenjivat će se putem SIS-a, čime će se osigurati da su potpunije i pouzdanije informacije dostupne tijelima u zemljama koje upotrebljavaju SIS.

Biometrijski podaci

SIS će sadržavati sljedeće vrste biometrijskih podataka za potvrđivanje i provjeru identiteta osoba registriranih u sustavu:

 • fotografije
 • otiske dlanova
 • otiske prstiju
 • otiske prstiju nepoznatog podrijetla
 • otiske dlanova nepoznatog podrijetla
 • evidenciju DNK uzoraka (samo u vezi s nestalim osobama)

Otisci prstiju, otisci dlanova te otisci prstiju i dlanova nepoznatog podrijetla upotrebljavat će se za biometrijska pretraživanja putem sustava automatske identifikacije otisaka prstiju u SIS-u.

SIS još ne upotrebljava tehnologiju prepoznavanja fotografija i prikaza lica. Komisija mora dostaviti izvješće o dostupnosti, spremnosti i pouzdanosti takve tehnologije prije njezina uvođenja. O izvješću se savjetuje s Europskim parlamentom. Nakon što se ta tehnologija uvede u SIS, zemlje će moći upotrebljavati te alate na redovitim graničnim prijelazima. Nakon toga Komisija može donijeti delegirane akte kojima se određuju druge okolnosti u kojima se fotografije i prikazi lica mogu upotrebljavati za identifikaciju osoba. 

Borba protiv terorizma

Razmjenjivat će se više informacija o osobama i predmetima uključenima u aktivnosti povezane s terorizmom, čime će se nacionalnim tijelima omogućiti djelotvorniji progon i sprečavanje teških kaznenih djela i djela terorizma.

Od ožujka 2021. zemlje s Europolom dijele podudarnosti s upozorenjima u SIS-u povezanima s kaznenim djelima terorizma. Europol putem ureda SIRENE razmjenjuje sa zemljama dopunske informacije o upozorenjima u SIS-u povezanima s kaznenim djelima terorizma.

Ranjive osobe

Nadležna tijela izdaju upozorenja o nestalim osobama koja uključuju dodatne podatke. U sustav mogu unijeti i preventivna upozorenja kako bi se zaštitile određene kategorije ranjivih osoba (djeca izložena riziku od otmice ili potencijalne žrtve terorizma, trgovanja ljudima, rodno uvjetovanog nasilja ili oružanih sukoba/neprijateljstva).

Nezakonite migracije

Odluke o vraćanju bit će dio informacija koje se razmjenjuju u sustavu kako bi se poboljšalo učinkovito izvršenje tih odluka. Zemlje moraju unijeti upozorenja o odbijanju ulaska ili boravka za osobe za koje je utvrđeno da nezakonito borave u EU-u i kojima je zabranjen ulazak u skladu s Direktivom o vraćanju. 

Suradnja među tijelima za registraciju uključuje i registraciju plovila, zrakoplova i vatrenog oružja

Nacionalne službe odgovorne za registraciju plovila, zrakoplova i vatrenog oružja pretraživat će SIS kako bi provjerile pravni status predmeta koji su im podneseni na registraciju.

 • Službe za registraciju plovila imaju pristup samo upozorenjima u SIS-u o plovilima i motorima plovila. 
 • Službe za registraciju zrakoplova imaju pristup samo upozorenjima u SIS-u o zrakoplovima i motorima zrakoplova. 
 • Službe za registraciju vatrenog oružja imaju pristup samo upozorenjima za uhićenje radi predaje ili izručenja, upozorenjima za skrivene, obavijesne i posebne provjere te upozorenjima o vatrenom oružju radi oduzimanja ili upotrebe kao dokaza.

Bolji pristup za agencije EU-a

Europol ima pristup svim kategorijama upozorenja u SIS-u i počeo je razmjenjivati sa zemljama dopunske informacije o upozorenjima povezanima s kaznenim djelima u svojoj nadležnosti. Operativnim timovima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu odobren je pristup SIS-u u svrhu obavljanja zadaća u žarišnim točkama.

Ostala ažuriranja u pripremi

Trenutačno se pregovara o novoj uredbi kako bi Europol mogao predložiti da zemlje koje upotrebljavaju SIS unose upozorenja o osumnjičenim teroristima i kriminalcima u SIS na temelju informacija iz trećih zemalja. Provedba te nove značajke započet će nakon njezinog donošenja.

Zemlje koje upotrebljavaju SIS

SIS je operativan u većini zemalja EU-a i zemljama pridruženima Schengenu (Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island).

Povezani dokumenti

26 RUJAN 2022
Obnovljeni SIS – prezentacija
hrvatski
(2.18 MB - PDF)
Preuzimanje
26 RUJAN 2022
Obnovljeni SIS – digitalna brošura
hrvatski
(1013.88 KB - PDF)
Preuzimanje