Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Migration and Home Affairs

SIRENE-együttműködés

A SIRENE a „supplementary information request at the national entries” rövidítése. Az angol kifejezés magyar megfelelője: kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól.

A SIS-t használó valamennyi ország létrehozott egy, a hét minden napján 24 órában működő nemzeti SIRENE-irodát, amelynek feladata az információcsere és a SIS figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása. Az Europol szintén létrehozott egy SIRENE-irodát. 

A hatékony SIRENE-együttműködés kulcsfontosságú a SIS hatékony működéséhez. A SIS-t használó országok közötti, valamint ezen országok és az Europol közötti együttműködés megvalósulhat két iroda, vagy egy iroda és több másik iroda között, és annak egy konkrét SIS figyelmeztető jelzéshez kell kapcsolódnia. Az ügyek gyors, bizalmas és hatékony nyomon követésének biztosítása érdekében a kommunikáció szabványos űrlapokon, biztonságos hálózaton keresztül történik.

A nemzeti SIRENE-irodák feladatai közé tartoznak a következők:

  • a figyelmeztető jelzésekre vonatkozó kiegészítő információk szolgáltatása
  • letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések érvényesítése
  • a figyelmeztető jelzést kiadó országgal való kapcsolatfelvétel, ha egyezést találtak, és meghozták a szükséges intézkedést
  • a figyelmeztető jelzést kiadó országgal való kapcsolatfelvétel, ha a szükséges intézkedés nem hajtható végre
  • az adatminőség és a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségének felügyelete
  • a SIS figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos, határokon átnyúló tevékenységek koordinálása
  • a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmek kezelése

A nemzeti SIRENE-irodák jegyzékét közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.