Pāriet uz galveno saturu
Migration and Home Affairs

SIRENE ir abreviatūra no angļu valodas vārdiem "supplementary information request at the national entries" un nozīmē papildinformācijas pieprasījumu par valsts ziņojumiem.

Katra valsts, kas izmanto SIS, ir izveidojusi valsts SIRENE biroju, kas darbojas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un ir atbildīgs par informācijas apmaiņu un darbību koordinēšanu saistībā ar SIS brīdinājumiem. Arī Eiropols ir izveidojis SIRENE biroju. 

Efektīva SIRENE sadarbība ir būtiska, lai SIS varētu efektīvi darboties. Valstis savā starpā un ar Eiropolu var sadarboties pēc principa “viens ar vienu” vai “viens ar daudziem”, un šai sadarbībai jābūt saistītai ar konkrētu SIS brīdinājumu. Lai darbs ar lietām norisinātos ātri, konfidenciāli un efektīvi, saziņa notiek drošā tīklā, izmantojot standartizētas veidlapas.

Valstu SIRENE biroju uzdevumi ir šādi:

  • sniegt papildinformāciju par brīdinājumiem;
  • apstiprināt brīdinājumus par personām, ko meklē apcietināšanas nolūkā;
  • sazināties ar valsti, kas izdevusi brīdinājumu, ja ir konstatēta atbilstība un ir veikta vajadzīgā darbība;
  • sazināties ar valsti, kas izdevusi brīdinājumu, ja nav iespējams veikt vajadzīgo darbību;
  • pārraudzīt datu kvalitāti un brīdinājumu savietojamību;
  • koordinēt ar SIS brīdinājumiem saistītās pārrobežu darbības;
  • apstrādāt pieprasījumus par piekļuvi persondatiem.

Valstu SIRENE biroju saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.