Gå til hovedindholdet
Migration and Home Affairs

Eftersøgte personer

Samarbejdslande: Irland og Polen

Den 18. marts 2021 blev der foretaget en SIS-indberetning om overgivelse eller udlevering af en polsk statsborger, der var eftersøgt for et mord begået i 2015. En dag senere svarede det polske SIRENE-kontor på den irske SIS-indberetning, at personen i øjeblikket var fængslet i Polen og afsonede en straf for en anden lovovertrædelse.

Samarbejdslande: Irland og Italien

Den 14. maj 2021 blev der foretaget en SIS-indberetning vedrørende en italiensk statsborger, der var eftersøgt i forbindelse med den påståede voldtægt af en ung mand i Munster i 2019. Den mistænkte var siden vendt tilbage til Italien. Man mente, at han fortsat havde kontakt med unge i sportslejre. Den mistænkte blev anholdt i Italien den 27. maj – 13 dage efter oprettelsen af den irske SIS-indberetning.

Samarbejdslande: Island og Holland

Den 24. maj 2021 blev der foretaget en SIS-indberetning vedrørende en hollandsk statsborger, der i 2015 havde begået et groft overfald på sin kone i deres hjem i Irland. Den mistænkte flygtede fra Irland kort tid efter lovovertrædelsen. Den 8. juni 2021 meddelte de hollandske myndigheder, at den mistænkte ville blive anholdt på grundlag af den irske SIS-indberetning.

Samarbejdslande: Italien og Rumænien

Den 8. december 2021 blev der begået et brutalt dobbeltmord i Iasi i Rumænien. Efter denne forbrydelse forlod gerningsmanden Rumænien. I de efterfølgende dage opholdt morderen sig i forskellige boliger i Rom. Da der blev oprettet en indberetning om anholdelse i SIS, foretog italienske efterforskere undersøgelser, og det lykkedes dem at opspore og fange manden i Rom den 14. december 2021.

Samarbejdslande: Italien og Rumænien

Den 15. juni 2019 foretog SIRENE-kontoret i Italien en indberetning i SIS om anholdelse af en spansk statsborger, som de italienske retsmyndigheder eftersøgte for hvidvaskning af penge. Han blev i Italien idømt 6 år og 19 dages fængsel samt en bøde på 4.361 euro.

SIRENE-kontoret i Rumænien udvekslede oplysninger med kriminalefterforskningsenheden i det rumænske politi og den spanske forbindelsesofficer i Bukarest vedrørende den eftersøgte persons mulige opholdssted i Rumænien. Efter udvekslingen af informationer blev personen arresteret den 20. januar 2020 i Bukarest foran den spanske ambassade i Rumænien. Han blev fremstillet for en kompetent anklager, som beordrede hans anholdelse. Efter samarbejde mellem SIRENE-kontorerne i Rumænien og Italien og den kompetente domsmyndighed i Rumænien accepterede appeldomstolen i Bukarest den 21. januar 2020, at personen skulle overgives til Italien. Den pågældende blev overgivet til Italien den 28. januar 2020.

Samarbejdslande: Italien og Tyskland

Den 7. november 2021 ankom en mand uden ID-papirer til Lampedusa sammen med andre migranter. Ved en kontrol i SIS-databasen blev det konstateret, at der var overensstemmelse mellem denne mands fingeraftryk og fingeraftrykkene fra en røverimistænkt, som SIRENE-kontoret i Tyskland dernæst oprettede en europæisk arrestordre for. Den flygtede blev anholdt med henblik på overgivelse til Tyskland.

Savnede personer

Samarbejdslande: Island og Schweiz

I 2018 blev en 14-årig pige meldt savnet på et plejehjem i Connacht, Irland. Den 4. maj 2021 blev den forsvundne mindreårige standset på en banegård i Schweiz, hvor hun på daværende tidspunkt var uledsaget. SIRENE-kontoret i Schweiz underrettede det irske SIRENE-kontor, som derefter kontaktede efterforskeren i sagen og det irske børne- og familieagentur, TUSLA. Dette åbnede kommunikationskanalerne mellem det irske politi, TUSLA, og de schweiziske socialmyndigheder, hvorefter den sårbare mindreårige blev taget i varetægt og fik beskyttelse.

Samarbejdslande: Irland og Grækenland

 Den 9. marts 2021 anmeldte en far på den lokale politistation, at hans meget sårbare datter var forsvundet og formentlig opholdt sig i Grækenland. Der blev oprettet en SIS-indberetning om den savnede kvinde. Den 13. maj 2021 blev kvinden fundet i en butik i Athen i en meget forvirret tilstand. Hun blev taget i varetægt, hvorefter hendes far fløj til Grækenland og blev genforenet med sin datter.