Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Migration and Home Affairs

Daoine a bhfuiltear sa tóir orthu

Tíortha comhoibríocha: Éire agus an Pholainn

An 18 Márta 2021 cruthaíodh foláireamh CFS faoi náisiúnach Polannach a rabhthas sa tóir air lena ghabháil d’fhonn é a thabhairt suas nó chun críocha eiseachadta i ngeall ar dhúnmharú in 2015. An lá arna mhárach, thug Biúró SIRENE na Polainne freagra ar an bhfoláireamh Éireannach in CFS a thuairiscigh go raibh seal i bpríosún á chaitheamh ag an duine is ábhar faoi láthair sa Pholainn mar gheall ar chion eile.

Tíortha comhoibríocha: Éire agus an Iodáil

 An 14 Bealtaine 2021, cruthaíodh foláireamh gabhála CFS maidir le náisiúnach Iodálach ar a rabhthas sa tóir i ndáil le héigniú líomhnaithe a dhéanamh ar fhear óg i gCúige Mumhan in 2019. Bhí an t-amhrastach tar éis filleadh ar an Iodáil ó shin. Creideadh gur lean sé de chaidreamh a dhéanamh le hógánaigh i gcampaí spóirt. Gabhadh an t-amhrastach san Iodáil an 27 Bealtaine – 13 lá tar éis an foláireamh Éireannach in CFS a chruthú.

Tíortha comhoibríocha: Éire agus an Ísiltír

An 24 Bealtaine 2021 cruthaíodh foláireamh gabhála CFS maidir le náisiúnach Ísiltíreach a rinne ionsaí tromchúiseach ar a bhean chéile ina mbaile féin in Éirinn in 2015. Theith an t-amhrastach as Éirinn go luath tar éis an cion a dhéanamh. An 8 Meitheamh 2021 mhol údaráis na hÍsiltíre go ngabhfaí an t-amhrastach ar bhonn an fholáirimh Éireannaigh in CFS.

Tíortha comhoibríocha: An Iodáil agus an Rómáin

An 8 Nollaig 2021 rinneadh beirt a dhúnmharú go brúidiúil in Iasi na Rómáine. Tar éis an choir a dhéanamh, d’imigh an déantóir coire ón Rómáin. Le linn na laethanta beaga ina dhiaidh sin, d’fhan an dúnmharfóir in áitribh éagsúla sa Róimh. Nuair a eisíodh foláireamh gabhála CFS, rinne imscrúdaitheoirí Iodálacha fiosrúcháin agus d’éirigh leo an fear a rianú agus greim a fháil air sa Róimh an 14 Nollaig 2021.

Tíortha comhoibríocha: An Iodáil agus an Rómáin

An 15 Meitheamh 2019, d’iontráil SIRENE na hIodáile foláireamh gabhála CFS le haghaidh náisiúnach Spáinneach a raibh údaráis bhreithiúnacha na hIodáile sa tóir air as sciúradh airgid. Gearradh 6 bliana agus 19 lá i bpríosún air san Iodáil, chomh maith le fíneáil €4361.

Rinne SIRENE na Rómáine faisnéis a mhalartú leis an Aonad um Imscrúdú Coiriúil i seirbhís póilíneachta na Rómáine agus leis an oifigeach idirchaidrimh Spáinneach i mBúcairist i ndáil leis an áit a bhféadfadh an duine a rabhthas sa tóir air a bheith inti sa Rómáin. Tar éis an fhaisnéis a mhalartú, gabhadh an duine is ábhar an 20 Eanáir 2020 i mBúcairist, os comhair Ambasáid na Spáinne sa Rómáin. Cuireadh i láthair é os comhair ionchúisitheoir inniúil a d’ordaigh a ghabháil. Tar éis comhair idir SIRENE na Rómáine, SIRENE na hIodáile agus an t-údarás breithiúnach inniúil sa Rómáin, an 21 Eanáir 2020 chomhaontaigh an Chúirt Achomhairc i mBúcairist tabhairt suas an duine is ábhar don Iodáil. Tugadh an duine is ábhar suas don Iodáil an 28 Eanáir 2020.

Tíortha comhoibríocha: An Iodáil agus an Ghearmáin

An 7 Samhain 2021 tháinig fear gan aon doiciméad aitheantais i dtír in Lampedusa in éineacht le himircigh eile. Nuair a rinneadh seiceáil i mbunachar sonraí CFS, sainaithníodh meaitseáil idir méarloirg an fhir agus duine atá faoi dhrochamhras as robáil, ar chuir SIRENE na Gearmáine Barántas Gabhála Eorpach isteach ina leith. Gabhadh an t-éalaitheach chun é a thabhairt suas don Ghearmáin.

Daoine ar iarraidh

Tíortha comhoibríocha: Éire agus an Eilvéis

In 2018 tuairiscíodh go raibh cailín 14 bliana d’aois ar iarraidh ó theach cúraim i gCúige Chonnacht na hÉireann. An 4 Bealtaine 2021 stopadh an mionaoiseach ar iarraidh i stáisiún iarnróid san Eilvéis agus í gan tionlacan ag an am. Thug SIRENE na hEilvéise fógra do Bhiúró SIRENE na hÉireann, a chuaigh i dteagmháil ansin leis an oifigeach imscrúdúcháin sa chás agus le Gníomhaireacht na hÉireann um Leanaí agus an Teaghlach – TUSLA. Osclaíodh bealaí cumarsáide ansin idir fórsaí póilíneachta na hÉireann, TUSLA, agus Seirbhísí Sóisialta na hEilvéise, agus ina dhiaidh sin tugadh cúram agus cosaint don mhionaoiseach leochaileach.

Tíortha comhoibríocha: Éire agus an Ghréig

 An 9 Márta 2021 thuairiscigh athair duine lena mbaineann ardriosca don stáisiún póilíní áitiúil go raibh sí ar iarraidh, agus creideadh gur sa Ghréig a bhí sí. Cruthaíodh foláireamh CFS maidir leis an mbean ar iarraidh. An 13 Bealtaine 2021 aimsíodh an bhean i siopa san Aithin agus mearbhall mór uirthi. Tógadh faoi choimeád cosantach í agus d’eitil a hathair amach chun na Gréige ina dhiaidh sin agus tugadh é féin agus a iníon ar ais le chéile arís.