Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Migration and Home Affairs

Persuni mfittxija

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Irlanda u l-Polonja,

Fit-18 ta’ Marzu 2021, inħoloq allert ta’ arrest tas-SIS għal konsenja jew estradizzjoni għal ċittadin Pollakk imfittex għal qtil fl-2015. Jum wara, l-Uffiċċju SIRENE Pollakk wieġeb għar-rapportar tal-allert tas-SIS Irlandiża li s-suġġett kien bħalissa miżmum il-ħabs fil-Polonja u kien qed jiskonta sentenza għal reat ieħor.

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Irlanda u l-Italja

 Fl-14 ta’ Mejju 2021, inħoloq allert ta’ arrest tas-SIS għal ċittadin Taljan imfittex fir-rigward tal-allegat stupru ta’ raġel żagħżugħ f’Munster fl-2019. Minn dak iż-żmien ’l hawn, il-persuna ssuspettata kienet irritornat l-Italja Kien maħsub li huwa kompla jkollu interazzjonijiet maż-żgħażagħ f’kampijiet sportivi. Il-persuna suspettata ġiet arrestata fl-Italja fis-27 ta’ Mejju - 13-il jum wara li nħoloq l-allert tas-SIS Irlandiża.

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Irlanda u n-Netherlands

Fl-24 ta’ Mejju 2021, inħoloq allert ta’ arrest tas-SIS għal ċittadin Olandiż li kien attakka serjament lil martu fid-dar tiegħu fl-Irlanda fl-2015. Il-persuna suspettata ħarbet mill-Irlanda ftit wara li twettaq ir-reat. Fit-8 ta’ Ġunju 2021, l-awtoritajiet Olandiżi avżaw li l-persuna suspettata se tiġi arrestata abbażi tal-allert tas-SIS Irlandiża.

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Italja u r-Rumanija

Fit-8 ta’ Diċembru 2021, twettaq qtil doppju brutali f’Iasi, ir-Rumanija. Wara li wettaq dan ir-reat, l-awtur tar-reat telaq mir-Rumanija. Fil-ftit jiem ta’ wara, il-qattiel qagħad f’akkomodazzjonijiet differenti f’Ruma. Meta nħareġ l-allert ta’ arrest tas-SIS, l-investigaturi Taljani għamlu inkjesti u rnexxielhom jintraċċaw u jaqbdu r-raġel f’Ruma fl-14 ta’ Diċembru 2021.

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Italja u r-Rumanija

Fil-15 ta’ Ġunju 2019, SIRENE tal-Italja daħħlet allert ta’ arrest tas-SIS għal ċittadin Spanjol, imfittex mill-awtoritajiet ġudizzjarji Taljani għall-ħasil tal-flus. Huwa ġie kkundannat fl-Italja għal 6 snin u 19-il jum ħabs, kif ukoll multa ta’ €4,361.

SIRENE tar-Rumanija skambjat informazzjoni mal-Unità tal-Investigazzjoni Kriminali fil-Pulizija Rumena u mal-uffiċjal ta’ kollegament Spanjol f’Bukarest, fir-rigward tal-post possibbli tal-persuna mfittxija fir-Rumanija. Wara l-iskambju ta’ informazzjoni, is-suġġett ġie arrestat fl-20 ta’ Jannar 2020 f’Bukarest, quddiem l-Ambaxxata Spanjola fir-Rumanija. Huwa ġie ppreżentat quddiem prosekutur kompetenti li ordna l-arrest tiegħu. Wara kooperazzjoni bejn SIRENE tar-Rumanija, SIRENE tal-Italja u l-awtorità ġudizzjarja kompetenti fir-Rumanija, fil-21 ta’ Jannar 2020, il-Qorti tal-Appell f’Bukarest qablet mal-konsenja tas-suġġett lill-Italja. Is-suġġett ġie kkonsenjat lill-Italja fit-28 ta’ Jannar 2020.

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Italja u l-Ġermanja

Fis-7 ta’ Novembru 2021, raġel mingħajr dokumenti tal-identità wasal Lampedusa flimkien ma’ migranti oħra. Verifika fil-bażi tad-data tas-SIS identifikat konkordanza għall-marki tas-swaba’ tar-raġel ma’ serq suspettat li għalih SIRENE tal-Ġermanja daħħlet Mandat ta’ Arrest Ewropew. Il-persuna maħruba ġiet arrestata għall-konsenja lejn il-Ġermanja.

Persuni neqsin

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Irlanda u l-Iżvizzera

Fl-2018, tfajla ta’ 14-il sena ġiet irrappurtata nieqsa minn dar tal-kura f’Connacht, l-Irlanda. Fl-4 ta’ Mejju 2021, il-minorenni nieqsa twaqqfet fi stazzjon ferrovjarju fl-Iżvizzera, f’dak il-ħin mhux akkumpanjata. SIRENE tal-Iżvizzera nnotifikat lill-Uffiċċju SIRENE Irlandiż, li mbagħad ikkuntattja lill-uffiċjal investigattiv fil-każ u l-Aġenzija Irlandiża għat-Tfal u l-Familja – TUSLA. Dan fetaħ kanali ta’ komunikazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija Irlandiżi, it-TUSLA, u s-Servizzi Soċjali Żvizzeri, u wara dan il-minorenni vulnerabbli ttieħdet taħt kura u ġiet protetta.

Pajjiżi li jikkooperaw: L-Irlanda u l-Greċja

 Fid-9 ta’ Marzu 2021, persuna b’riskju għoli ġiet irrappurtata nieqsa minn missierha fl-għassa tal-pulizija lokali u kien maħsub li tinsab fil-Greċja. Inħoloq allert tas-SIS dwar il-mara nieqsa. Fit-13 ta’ Mejju 2021, il-mara kienet tinsab f’ħanut f’Ateni fi stat konfuż ħafna. Hija ttieħdet taħt kustodja protettiva, u wara missierha tar lejn il-Greċja u reġa’ ngħaqad ma’ bintu.