Skip to main content
Migration and Home Affairs

Meklētas personas

Valstis, kas sadarbojās: Īrija un Polija

2021. gada 18. martā par Polijas valstspiederīgo, kurš tika meklēts par 2015. gadā izdarītu slepkavību, tika izveidots SIS brīdinājums par personas apcietināšanu nolūkā to nodot vai izdot. Nākamajā dienā Polijas SIRENE birojs atbildēja uz Īrijas SIS brīdinājumu, norādot, ka persona pašlaik ir ieslodzīta Polijā un izcieš sodu par citu nodarījumu.

Valstis, kas sadarbojās: Īrija un Itālija

 2021. gada 14. maijā par Itālijas valstspiederīgo, kas tika meklēts par iespējamu jauna vīrieša izvarošanu Mansterā 2019. gadā, tika izveidots SIS brīdinājums par apcietināšanu. Aizdomās turētais jau bija atgriezies Itālijā. Iestādes uzskatīja, ka viņš turpina kontaktēties ar jauniešiem sporta nometnēs. Aizdomās turētais tika arestēts Itālijā 27. maijā, proti, 13 dienas pēc Īrijas SIS brīdinājuma izveides.

Valstis, kas sadarbojās: Īrija un Nīderlande

2021. gada 24. maijā par Nīderlandes valstspiederīgo, kurš 2015. gadā bija nodarījis smagus miesas bojājumus savai sievai abu mājoklī Īrijā, tika izveidots SIS brīdinājums par apcietināšanu. Aizdomās turētā persona aizbēga no Īrijas drīz pēc nodarījuma izdarīšanas. Nīderlandes iestādes 2021. gada 8. jūnijā paziņoja, ka aizdomās turētais tiks apcietināts, pamatojoties uz Īrijas SIS brīdinājumu.

Valstis, kas sadarbojās: Itālija un Rumānija

2021. gada 8. decembrī Jasi, Rumānijā, tika izdarīta nežēlīga dubultslepkavība. Pēc šā nozieguma izdarīšanas vainīgais atstāja Rumāniju. Dažas nākamās dienas slepkava uzturējās dažādās apmešanās vietās Romā. Kad tika izdots SIS brīdinājums par apcietināšanu, Itālijas izmeklētāji veica izmeklēšanu un 2021. gada 14. decembrī notvēra vīrieti Romā.

Valstis, kas sadarbojās: Itālija un Rumānija

Itālijas SIRENE birojs 2019. gada 15. jūnijā ievadīja SIS brīdinājumu par apcietināšanu attiecībā uz Spānijas valstspiederīgo, kuru Itālijas tiesu iestādes meklēja par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Itālijā viņam bija piespriests 6 gadu un 19 dienu ieslodzījums, kā arī naudas sods 4361 EUR apmērā.

Rumānijas SIRENE birojs apmainījās ar informāciju ar Rumānijas policijas Kriminālizmeklēšanas vienību un Spānijas sadarbības koordinatoru Bukarestē saistībā ar meklējamās personas iespējamo atrašanās vietu Rumānijā. Pēc informācijas apmaiņas meklēto personu 2020. gada 20. janvārī arestēja pie Spānijas vēstniecības Bukarestē, Rumānijā. Viņš stājās kompetentā prokurora priekšā, un prokurors izdeva rīkojumu par viņa apcietināšanu. Pēc sadarbības starp Rumānijas SIRENE biroju, Itālijas SIRENE biroju un kompetento tiesu iestādi Rumānijā Bukarestes apelācijas tiesa 2020. gada 21. janvārī piekrita personas nodošanai Itālijai. Persona 2020. gada 28. janvārī tika nodota Itālijai.

Valstis, kas sadarbojās: Itālija un Vācija

2021. gada 7. novembrī kopā ar citiem migrantiem Lampedūzā ieradās vīrietis bez personu apliecinošiem dokumentiem. Pārbaudot datus SIS datubāzē, tika konstatēts, ka vīrieša pirkstu nospiedumi ir tādi paši kā personai, kuru tur aizdomās par laupīšanu un attiecībā uz kuru Vācijas SIRENE birojs ir ievadījis Eiropas apcietināšanas orderi. Bēglis tika apcietināts nolūkā nodot viņu Vācijai.

Pazudušas personas

Valstis, kas sadarbojās: Īrija un Šveice

2018. gadā tika ziņots, ka no aprūpes iestādes Konahtā, Īrijā, ir pazudusi 14 gadus veca meitene. Pazudusī nepilngadīgā 2021. gada 4. maijā tika apturēta kādā Šveices dzelzceļa stacijā, tajā brīdī būdama bez pavadoņa. Šveices SIRENE birojs informēja Īrijas SIRENE biroju, kas pēc tam sazinājās ar lietas izmeklētāju un Īrijas Bērnu un ģimenes aģentūru TUSLA. Tādējādi tika atvērti saziņas kanāli starp Īrijas policiju, TUSLA un Šveices sociālajiem dienestiem, un pēc tam neaizsargātā nepilngadīgā tika nodota aprūpē un aizsardzībā.

Valstis, kas sadarbojās: Īrija un Grieķija

 2021. gada 9. martā lielam riskam pakļautas pazudušas personas tēvs ziņoja vietējam policijas iecirknim par šīs personas pazušanu; tika uzskatīts, ka šī persona atrodas Grieķijā. Tika izveidots SIS brīdinājums par pazudušo sievieti. 2021. gada 13. maijā sieviete ļoti apjukusi tika uzieta veikalā Atēnās. Viņa tika aizturēta aizsardzības nolūkā, un viņas tēvs devās uz Grieķiju pakaļ savai meitai.