Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs
Novinový článok1 december 2022Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

Systémy odhaľovania online sexuálneho zneužívania detí sú spoľahlivé a zachraňujú životy

Detection systems of online child sexual abuse are reliable and save lives

V máji 2022 Európska komisia navrhla právny predpis, ktorým sa poskytovateľom služieb uloží povinnosť posudzovať riziko sexuálneho zneužívania detí na svojich platformách a v prípade potreby zaviesť preventívne opatrenia. Ak prevencia nestačí na zníženie významného rizika, poskytovateľom by sa tiež mohlo nariadiť, aby vykonávali cielené kontroly sexuálneho zneužívania detí v súvislosti so svojimi produktmi a službami a oznamovali prípady novému špecializovanému centru EÚ. V mnohých situáciách sú zneužívanie schopní odhaliť jedine poskytovatelia, keďže dieťa je príliš mladé alebo ustráchané na to, aby zneužívanie nahlásilo, a jeho rodičia alebo opatrovatelia si toho buď nie sú vedomí, alebo sú to práve oni, ktorí dieťa zneužívajú. Odhaľovanie sexuálneho zneužívania online pomáha polícii identifikovať a zachraňovať obete, zabezpečiť rýchle odstránenie obrázkov a videí zobrazujúcich ich zneužívanie a postaviť sexuálnych predátorov pred súd. Stručne povedané, tento právny predpis pomôže chrániť deti, podporovať obete a zachraňovať životy.

Súčasné právne predpisy nepostačujú

Tento právny predpis má zásadný význam pre predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu, pretože súčasný systém dobrovoľnej prevencie, odhaľovania a oznamovania, ktorý uplatňujú niektorí poskytovatelia online služieb, nie je účinný. Niektoré spoločnosti podnikajú komplexné opatrenia, zatiaľ čo väčšina z nich podniká len malé alebo žiadne opatrenia. Tieto rozdiely v miere opatrení predstavujú trhliny, cez ktoré sa môžu páchatelia zneužívania prekĺznuť, a tým vznikajú riziká pre deti a zneužívanie zostáva naďalej neodhalené. V súčasnosti sa spoločnosti môžu kedykoľvek rozhodnúť, že zmenia svoje politiky, čo môže mať významný vplyv na deti.

Ako funguje odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí online

Technológia, ktorá odhaľuje sexuálne zneužívanie detí online, sa používa na celom svete už viac ako desať rokov. Ukázalo sa, že je úspešná, účinná a presná. Technológia nečíta správy a nemonitoruje fotografie ani videá. Namiesto toho prekonvertuje celý obsah na kód a porovnáva ho s kódom priradeným k predtým nahlásenému obsahu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí a k iným ukazovateľom na identifikáciu sexuálneho zneužívania detí. V prípade zhody sa obsah zablokuje a nahlási. Funguje podobne ako pátrací pes, ktorá hľadá drogy v kufri a vyňuchá len nelegálne látky, pričom sa nezaoberá zvyškom obsahu kufra ani identitou jeho vlastníka.

Nové pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online zabezpečia ochranu súkromia všetkých používateľov a pomôžu obnoviť súkromie obetí tým, že zastavia šírenie obrázkov a videí zobrazujúcich ich najhoršie momenty na internete. Pri odhaľovaní sexuálneho zneužívania detí sa budú prísne dodržiavať existujúce pravidlá v oblasti ochrany údajov a komunikácie. Týmto právnym predpisom sa okrem toho zabezpečí, aby sa systémy odhaľovania používali len na vyhľadávanie a nahlasovanie online sexuálneho zneužívania detí.

Šírte tieto informácie ďalej

Cieľom EÚ je dosiahnuť, aby sa tento právny predpis prijal do augusta 2024. Ak právny predpis nebudete dovtedy prijatý, platnosť súčasných právnych predpisov EÚ uplynie. To znemožní odhaľovanie väčšiny prípadov sexuálneho zneužívania online a predátorom sa tak uľahčí sexuálne zneužívanie detí bez následkov.

Získajte viac informácií o centre EÚ na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu a pomôžte nám šíriť toto posolstvo.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1 december 2022
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti