Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Migration and Home Affairs
Naujienų straipsnis1 gruodis 2022Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas

Seksualinės prievartos prieš vaikus internete nustatymo sistemos yra patikimos ir padeda gelbėti gyvybes

Detection systems of online child sexual abuse are reliable and save lives

2022 m. gegužės mėn. Europos Komisija pasiūlė teisės aktą, pagal kurį paslaugų teikėjai privalės savo platformose vertinti seksualinės prievartos prieš vaikus riziką ir prireikus įgyvendinti prevencines priemones. Tais atvejais, kai prevencinėmis priemonėmis didelės rizikos sumažinti neįmanoma, paslaugų teikėjams taip pat galėtų būti nurodoma savo produktų ir paslaugų srityje vykdyti tikslinius patikrinimus, siejant nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus, ir pranešti apie juos naujam specialiam ES centrui. Daugeliu atvejų paslaugų teikėjai yra vieninteliai galintys nustatyti prievartą, nes vaikas yra per mažas arba pernelyg bijo apie ją pranešti, o tėvai arba globėjai apie prievartą nežino arba prievartos griebiasi patys. Kai seksualinė prievarta prieš vaikus nustatoma internete, policija gali lengviau nustatyti aukas ir jas išgelbėti, užtikrinti, kad vaizdai ir vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuota prievarta, būtų greitai pašalinami, o seksualinius grobuonis patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Trumpai tariant, šis teisės aktas padės apsaugoti vaikus, remti aukas ir gelbėti gyvybes.

Dabartinių teisės aktų nepakanka

Šis teisės aktas labai padės užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus ir kovoti su ja, nes dabartinė savanoriškos prevencijos, nustatymo ir pranešimo sistema, kurią taiko kai kurie internetinių paslaugų teikėjai, nėra veiksminga. Kai kurios bendrovės imasi visapusiškų veiksmų, tačiau dauguma jų imasi per mažu mastu arba nesiima visai. Dėl šių spragų nusikaltėliams paliekama galimybė griebtis prievartos, vaikams kyla pavojus ir prievarta lieka nenustatyta. Šiuo metu bendrovės gali laisvai bet kuriuo metu nuspręsti pakeisti savo politiką, o tai gali turėti didelį poveikį vaikams.

Kaip nustatoma seksualinė prievarta prieš vaikus internete

Prievartos prieš vaikus internete nustatymo technologija visame pasaulyje naudojama daugiau kaip 10 metų. Įrodyta, kad ji sėkminga, veiksminga ir tiksli. Ši technologija pranešimų neskaito ir nuotraukų ar vaizdo įrašų nestebi. Naudojant minėtą technologiją siekiant nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus visas turinys paverčiamas kodu ir yra lyginamas su kodu, kuris siejamas su seksualinės prievartos prieš vaikus turiniu, apie kurį pranešta anksčiau, ir kitais rodikliais. Jei nustatoma atitiktis, turinys blokuojamas ir apie jį pranešama. Ši technologija tik padeda nustatyti tai, kas nelegalu, – visai kaip tarnybiniai šunys, lagaminuose ieškantys narkotikų: nei likusi lagamino turinio dalis, nei jo savininko tapatybė nesvarbūs.

Naujosiomis ES kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete taisyklėmis bus apsaugotas visų naudotojų privatumas ir aukoms bus padedama atkurti savo privatumą, nes bus užkirstas kelias internete platinti vaizdus ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota prieš juos naudojama prievarta. Nustatant seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus bus laikomasi duomenų apsaugos ir komunikacijos privatumo taisyklių. Be to, teisės aktu bus užtikrinta, kad aptikimo sistemos būtų naudojamos tik siekiant nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete ir apie ją pranešti.

Dalykitės informacija

ES tikslas – šį teisės aktą priimti iki 2024 m. rugpjūčio mėn. Jei iki to laiko šis teisės aktas priimtas nebus, nustos galioti dabartiniai ES teisės aktai ir dauguma atvejų nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus internete bus neįmanoma, todėl grobuoniams bus lengviau seksualiai išnaudoti vaikus ir likti nenubaustiems.

Sužinokite daugiau apie ES teisės aktus dėl seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir kovos su ja ir padėkite mums dalytis informacija.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
1 gruodis 2022
Autorius
Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas