Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs
Zpráva1 prosinec 2022Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci

Systémy odhalování pohlavního zneužívání dětí na internetu jsou spolehlivé a zachraňují životy

Detection systems of online child sexual abuse are reliable and save lives

V květnu 2022 navrhla Evropská komise právní předpis, který poskytovatelům služeb uloží povinnost posuzovat riziko pohlavního zneužívání dětí na jejich platformách a v případě potřeby zavést preventivní opatření. Pokud prevence riziko podstatně nesníží, mohlo by být poskytovatelům rovněž nařízeno, aby u svých výrobků a služeb prováděli cílené kontroly pohlavního zneužívání dětí a odhalené případy hlásili novému specializovanému středisku EU. V mnoha situacích jsou poskytovatelé těmi jedinými, kdo může zneužívání odhalit, neboť dítě je příliš malé nebo vystrašené na to, aby zneužívání nahlásilo, a jeho rodiče nebo opatrovníci o tom buď nevědí, nebo jsou sami pachateli. Odhalení pohlavního zneužívání dětí na internetu pomáhá policii identifikovat a zachraňovat oběti, zajistit rychlé odstranění snímků a videí z jejich zneužívání a postavit sexuální predátory před soud. Zkrátka, pomáhá chránit děti, podporovat oběti a zachraňovat životy.

Stávající právní předpisy nestačí

Nový právní předpis má pro prevenci a potírání pohlavního zneužívání dětí zásadní význam, protože stávající systém dobrovolné prevence, odhalování a oznamování, který někteří poskytovatelé online služeb zavedli, není účinný. Některé společnosti přijaly komplexní opatření, zatímco většina z nich se snaží jen málo nebo nepodniká vůbec nic. Takto děravá prevence představuje otevřený prostor pro pachatele zneužívání a rizika pro děti, jelikož zneužívání zůstává neodhaleno. V současné době se společnosti mohou kdykoli rozhodnout, že podmínky používání svých služeb změní, což může mít významný dopad na děti.

Jak funguje odhalování pohlavního zneužívání dětí na internetu

Technologie, která odhaluje pohlavní zneužívání dětí na internetu, se používá po celém světě již více než 10 let. Je úspěšná, účinná a přesná. Nečte zprávy ani nesleduje fotografie a videa. Namísto toho převádí veškerý obsah na kód a porovnává jej s kódem, který patří k dříve oznámenému obsahu týkajícímu se pohlavního zneužívání dětí a k jiným ukazatelům pro identifikaci pohlavního zneužívání dětí. Pokud existuje shoda, obsah se zablokuje a nahlásí. Pracuje podobně jako pes vycvičený k vyhledávání drog v zavazadlech, který reaguje na nelegální látky a nevěnuje pozornost zbývajícímu obsahu zavazadla ani totožnosti jeho majitele.

Nová pravidla EU pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu ochrání soukromí všech uživatelů a pomohou obětem obnovit jejich soukromí tím, že zastaví online šíření fotografií a videí z jejich nejhorších okamžiků života. Při odhalování pohlavního zneužívání dětí se budou bedlivě dodržovat pravidla ochrany údajů a pravidla týkající se soukromí komunikace. Kromě toho nový předpis zajistí, aby se detekční systémy používaly pouze k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu.

Šiřte to dál

Cílem EU je, aby tato legislativa začala platit do srpna 2024. V této době totiž skončí platnost stávajícího nařízení EU, takže pokud se nový předpis neschválí, bude téměř nemožné odhalovat zneužívání dětí na internetu, takže predátoři budou ve zneužívání pokračovat a vyhnou se následkům.

Přečtěte si další informace o unijní legislativě v oblasti prevenci a potírání pohlavního zneužívání dětí a pomozte nám tyto informace dále šířit.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1 prosinec 2022
Autor /Autorka
Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci