Põhisisu juurde
Migration and Home Affairs
27. märts 2024

Lõpp inimkaubandusele. Katkestame nähtamatu ahela

THB campaign banner

Inimkaubanduse tõkestamine

Kampaania eesmärk on aidata kaasa inimkaubanduse tõkestamisele, suurendades teadlikkust seda liiki kuritegevusest, mis jätab inimesed ilma nende põhiõigustest.

2022. aastal registreeriti ELis üle 10 000 inimkaubanduse ohvri. Kuid neid on kindlasti palju rohkem. 37% neist on ELi kodanikud, kes langevad inimkaubanduse eri vormide, näiteks seksuaalse ärakasutamise, tööalase ärakasutamise ja sunniviisilise kerjamise ohvriks.

Inimkaubandus on vägivaldne kuritegu, mille on toime pannud üksikisikud või rahvusvaheliselt tegutsevad organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. See võib tuua inimkaubitsejatele tulu ligi 14 miljardit eurot aastas ainuüksi seksuaalse ärakasutamise kaudu.

Inimkaubanduse tõkestamine on ELi ja selle partnerite prioriteet. Iga inimese panus võib olla inimkaubanduse vastases võitluses otsustava tähtsusega.

Katkestame nähtamatu ahela

On olemas nähtamatu ahel, mis ühendab inimkaubanduse võrgustikke, ohvreid ja neid, kes kasutavad inimkaubanduse ohvriks langenud isikute teenuseid (sageli seda teadmata).

Esimene samm ahela katkestamiseks on teadlikkuse suurendamine – inimkaubanduse ennetamine, teavitades võimalikke ohvreid ja muutes selle kuriteo ohvrid nähtavaks.

Kuid saate veel teha järgmist:

 • tunda ära märke sellest, et keegi võib olla inimkaubanduse ohver;
 • veenduda, et te ei kasuta inimkaubanduse ohvriks langenud inimeste teenuseid;
 • teatada inimkaubanduse kahtlusest;
 • pakkuda ohvritele kohest tuge.

Samuti võite aidata suurendada teadlikkust, osaledes kampaanias „Lõpp inimkaubandusele. Katkestame nähtamatu ahela“. Kõik kampaaniamaterjalid on tasuta kättesaadavad ja neid võib leida allpool esitatud allikatest.

THB campaign-1

Tundke ära märgid sellest, et keegi võib olla inimkaubanduse ohver

 1. Kas isikut saadetakse alati, kui ta läheb tööle või muule välitegevusele ja naaseb sealt?
 2. Kas isik saab rääkida vabalt või kas keegi teine suhtleb tema eest?
 3. Kas isik näib olevat perekonnast, kogukonnast või sõpradest eemal?
 4. Kas isikul on väga vähe rõivaesemeid?
 5. Kas isik magab seal, kus ta töötab?
 6. Kas isik sõltub kellestki (oma tööandjast) majutuse ja transpordi osas? Kas isikul on liikumisvabadus?
 7. Kas isik elab ebasobivates, nõuetele mittevastavates ja ülerahvastatud kohtades, nt mahajäetud või tööstushoonetes?
 8. Kas isik annab sissetuleku kellelegi teisele?
 9. Kui tegemist on lapsega: kas tundub, et laps on hirmul ja käitub viisil, mis ei vasta temavanuste laste käitumisele?
 10. Kas isikul on oma isikut tõendavad ja reisidokumendid?

Igas inimkaubanduse olukorras ei esine kõiki eespool loetletud tunnuseid ning mis tahes tunnuste olemasolu või puudumine ei pruugi tingimata tõendada inimkaubandust või selle puudumist.

2. VEEBRUAR 2024
10 signs leaflet

Kuhu helistada, kui olete ohver või kui olete teadlik inimkaubanduse juhtumist?

ELi meetmed inimkaubanduse vastu võitlemiseks

Lisateave inimkaubanduse vastu võitlemise ELi poliitika ja meetmete kohta.

Mitmekeelsed materjalid

Kasutage kampaaniamaterjale ja aidake suurendada teadlikkust.

Üheskoos saame teha lõpu inimkaubandusele.

1. DETSEMBER 2023
Digital kit